b

Cuprins

 

Prescurtări

 

Mediul geografic

 

Repertoriul descoperirilor (AZ)

 

Perioade istorice (AZ)

·         Paleolitic

·         Neolitic şi eneolitic

·         Bronz

·         Hallstatt

·         Laténe

·         Roman

·         Medieval Timpuriu

·         Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

REPERTORUIUL DESCOPERIRILOR

 

A            B-C          D-H        I-N         O-R        S     T-Z

 

 

20. Bacea, sat desfiinţat, înglobat în comuna Slimnic

21. Bazna (Felsőbajom, Bázna, Baaßen, Boßern, Braßern, Broßen, Oberbaßen, Baaßen, Baußn, Bassania ), comună

22. Bărc (Báránykut, Bekokten), denumirea veche românească Bărcuţ, sat desfiinţat, înglobat satului Bogatu Român

23. Bârghiş (Bürkös, Bürgesch, Bürgisch, Berjesch, Byrges), comună

24. Beberani, sat desfiinţat, înglobat în comuna Râu Sadului

25. Beneşti (Bendorf, Bene, Bägendorf, Bajendorf, Bajenderf, Benedicti Villa), denumirea veche românească Bendorf, comuna Alţâna

26. Biertan (Berethalom, Birthälm, Birthalmen, Berthelm), comună

28. Bistra Paltinei, sat desfiinţat, înglobat în comuna Jina

29. Blăjel (Balázstelke, Klein-Blasendorf, Villa Blasii), comună

30. Boarta (Mihályfalva, Michelsdorf, Mächelsdref), comuna Şeica Mare

31. Bogatu Român (Oláhbogát, Nagykerék), comuna Păuca

32. Boian (Alsóbajom, Bonnesdorf, Unter-Beßen, Bonesdref, Villa Boneti), denumirea veche românească Boianu de Jos, comuna Bazna

33. Boiţa (Bojca, Ochsendorf, Oxonium, Boitza), oraş Tălmaciu

34. Botorca-Blăjel, sat desfiinţat, înglobat la comuna Blăjel

35. Bradu (Fenyőfalva, Gierelsau, Giresa, Insula Gerhardi), denumirea veche românească Brad, oraş Avrig

36. Brateiu (Baráthely, Paratély, Pretai, Bretai, Mons Mariae, Morum, Porthia), comună

37. Brădeni (Hégen, Henndorf, Hegendorf, Händerf), denumirea veche românească Hendorf, comună

38. Broşteni (Kiskerék, Kradendorf), comuna Păuca

39. Bruiu (Brulya, Braller, Broller, Burutia), comună

40. Buia (Bólya, Bell, Boll, Bäll, Bell, Bulla), comuna Şeica Mare

Buneşti (Localitatea nu există în judeţul Sibiu, ci în judeţul Braşov)

41. Bungard (Bongárd, Baumgarten, Bangert), comuna Şelimbăr

42. Buzd (Szászbuzd, Busd, Bozd, Buss), comuna Brateiu

43. Cacova Sibiului (Szebenkákova, Krebsbach, Krippesseifn, Kakoua), denumirea veche românească Cacova, actual Fântânele, comuna Sălişte

44. Calvaser / Călvasăr (Hidegviz, Kaltwaßer), sat desfiinţat, înglobat comunei Şeica Mare

45. Calvaser-Pădure, sat desfiinţat, înglobat în comuna Şeica Mare

46. Capu Dealului, sat desfiinţat, înglobat satului Bogatu Român, comuna Păuca

47. Castelu Turnu Roşu, sat desfiinţat, înglobat satului Boiţa, oraşul Tălmaciu

48. Caşolţ (Hermány, Kastenholz, Kastnhults), comuna Roşia

49. Cârţa (Kerc, Kerz, Kierz, Candela), denumirea veche românească Cârţa Săcească, comună

50. Cârţişoara (Strezakercisora, Streschen, Kleinkerz, Oberkerz), denumirea veche românească Streza-Cârţişoara

51. Chesler (Keszkér, Keßeln, Kieszeln), comuna Micăsasa

52. Chinedru, sat desfiinţat, înglobat satului Copşa Mare, comuna Biertan

53. Chirpăr (Kürpöd, Kirchberg, Kyrchberch), comună

54. Ciban, sat desfiinţat, înglobat comunei Jina

55. Cisnădie (Nagydisznód, Heltau, Heldau, Hielt, Helta), oraş

56. Cisnădioara (Kisdisznód, Michelsdorf, Mächelsbärch), localitate componentă a oraşului Cisnădie

57. Colonia Copşa Mică, fostă localitate, contopită cu oraşul Copşa Mică

58. Colonia Ighişului, sat desfiinţat, înglobat la satul Ighişu Nou, municipiul Mediaş

59. Colonia Tălmaciu (Feltrinellitelep), oraş Tălmaciu

60. Colonia Târnava, comuna Târnava

61. Colun (Kolun, Kellen), comuna Porumbacu de Jos

62. Copşa Mare (Abgykapus, Nagykapus, Großkopisch, Grisz-Kopesch, Copus maiori), comuna Biertan

63. Copşa Mică (Kiskapus, Kleinkopisch, Kli-Kopesch, Parva Kabaz), oraş

64. Cornăţel (Hortobágyfalva, Härwesdorf, Harbachdorf, Harwesterf), denumirea veche românească Hârtibaci, comuna Roşia

65. Coveş (Ágotakövesd, Käbisch, Kabisch, Käbesch), localitate componentă a oraşului Agnita

66. Crinţ, comuna Sălişte

67. Cristian (Kereszténysziget, Großau, Au, Grisaa, Grusaa, Insula Cristiani), comună

68. Curciu (Küküllőkőrös, Szász-Kőrös, Kirtsch, Keurus), comuna Dârlos

A            B-C          D-H        I-N         O-R        S     T-Z