b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

42. Buzd (Szászbuzd, Busd, Bozd, Buss), comuna Brateiu

 

Anul primei atestări scrise: 1356; Buzd.[1]

 

            1. Dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului provine un celt de bronz transilvănean, datând de la sfârşitul epocii bronzului (MNIT).

Bibliografie: Roska 1937, p. 143; 1938, p. 168; 1942, p. 257, nr. 53.

 

2. În localitate în curtea casei de la nr. 39 a fost descoperit un tezaur de 8091 monede de argint datate în secolele XVI-XVII.

Bibliografie: Chirilă-Nägler 1969, p.317-340.

 

            3. Construcţia bisericii gotice de tip sală a început spre sfârşitul secolul XIV, executându-se corul şi sacristia.

Nava pare să facă parte dintr-o altă etapă de construcţie, probabil din prima jumătate a secolului XV.

Portalul de V este scos în rezalit, iar colonetele angajate ale acestuia sunt încheiate cu capiteluri ce formează o friză ornată cu motivul frunzei de stejar.

În jurul anului 1500, corul este supraînălţat cu trei etaje defensive, dintre care ultimul este scos în exterior pe arce de cărămidă ce ascund guri de smoală şi se sprijină pe contraforţi masivi.

Pe partea de N a corului s-a construit un turnuleţ de scară prin care se asigură accesul către etajele de luptă.

În secolul XIX sunt menţionate două clopote vechi, unul databil în secolul XV[2], celălalt, mai mic, purtând o altă inscripţie[3].

Fortificaţia din jurul bisericii a fost ridicată foarte aproape de edificiul de cult, urmând un traiect poligonal şi fiind întărită cu un turn de poartă pe latura de NE şi un al doilea turn în colţul de NV.

Turnul de NV s-a prăbuşit în anul 1890 după un cutremur, iar turnul de poartă, grav avariat, a fost demolat în mare parte.

Pe ceea ce a mai rămas din turnul de poartă, se mai pot distinge, astăzi, pornirile bolţii parterului şi urmele unui canal de hersă.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 65-66; Vătăşianu 1959, p. 241, 584; Treiber 1971, p. 104; Niedermaier 1975, nr. 385; Fabritius-Dancu 1980, pl. 62; Gheorghiu 1985, p. 154; Fabini 1998, p. 122-124.

 

 [1] Scheiner 1926, p. 32; Zimmermann şi colab., UB., II, p. 122.

[2] „O rex glorie veni cum pace”

[3] „o maria tuere plebem busdanam 1510” (O, Maria, ocroteşte poporul din Buzd)