b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

62. Copşa Mare (Abgykapus, Nagykapus, Großkopisch, Grisz-Kopesch, Copus maiori), comuna Biertan

 

Anul primei atestări scrise: 1283; Copus.[1]

 

            1. Din locuri neprecizate de pe teritoriul acestei localităţi provin:

a) O spadă de tip micenian, datând de la mijlocul epocii bronzului, cu mânerul şi lama turnată într-o singură bucată (lama se păstrează fragmentar; MNB).

Bibliografie: Müller 1858, p. 336-337; Gooss 1876, p. 31; 1876a, p. 467; Tocilescu 1880, p. 797; Reinecke 1899, p. 249.

 

b) Din hotarul satului provine şi un ulcior de lut din a doua epocă a fierului (MSG).

Bibliografie:  Marţian 1920, p. 194; Popescu 1944, p. 128; Roska 1942, p. 195, nr, 44; Horedt 1944, p. 38, 180.

 

            2. Pe o înălţime (Burgkuppe – cota 514), la răsărit de comună, se află o terasă cu dimensiunile reduse la 16 / 14 m, înconjurată de o alta cu o lăţime medie de 2 m, la un metru sub creasta dealului.

Se presupune că în acest loc a fost amenajată o fortificaţie de refugiu în perioada de început a evului mediu.

Nu este exclus ca această întăritură să fi fost folosită şi mai târziu, în cazuri în care biserica fortificată nu putea oferi destulă siguranţă, ca în anul 1605, când satul şi biserica sunt jefuite de trupele secuieşti conduse de Ştefan Bocskai.

Bibliografie: Horedt 1958, p. 154; Trauschenfels 1860, p. 37.

 

            3. Biserica este construită în secolul XIV ca bazilică gotică trinavată cu turn clopotniţă în partea de V.

Nava centrală cu trei travee şi tavan drept a fost separată de colateralele scunde prin pilaştrii masivi ce susţin arce ogivate.

În secolul XVI se fortifică biserica, schimbându-se aspectul iniţial. Colateralele sunt demolate, iar pilaştrii vechi de despărţire sunt cuprinşi în zid prin închiderea arcadelor ogivate.

Zidurile navei centrale sunt supraînălţate, amenajându-se un etaj de luptă prevăzut cu guri de tragere.

Turnul este întărit cu o galerie de luptă din lemn scoasă în exterior pe bârne în consolă.

După 1510 a început construcţia masivului cor fortificat ce se ridică cu 11 m. deasupra navei. Această ridicare pe verticală a fost necesară pentru a putea fi supravegheat şi acoperit cu foc dealul ce se ridică uşor la E de biserică. Noul cor este prevăzut cu coridor de luptă, scos în exteriorul construcţiei pe arce de cărămidă ce ascund guri de smoală şi se sprijină pe pile de zidărie aşezate pe contraforţii corului. Cu acelaşi prilej, corul este boltit cu nervuri dispuse în stea, înspre nava centrală se ridică un arc triumfal din piatră în stilul goticului târziu, iar pe latura de N a corului se ridică o sacristie boltită în reţea şi prevăzută cu un etaj de apărare.

Pe ancadramentul cu trăsături renascentiste al uşii sacristiei, datat 1519, este cioplit un relief reprezentând Mielul Domnului cu cruce şi steag.

Vechiul altar este demontat în 1854 şi s-a pierdut, dar este descris ca având panouri pictate reprezentând Scene din viaţa Mântuitorului.

Dintre ornamentele plastice ce ornau nişa centrală s-au salvat o reprezentare a Mântuitorului şi doi îngeri, toate păstrate astăzi în biserica parohială luterană din Sibiu. Lucrările, de o deosebită valoare artistică, sunt considerate ca provenind din atelierul cunoscutului artist Tilmann Riemenschneider.

Fortificaţia din jurul bisericii se construieşte la începutul secolului XVI. Intrarea de pe latura de V este prevăzută cu hersă, iar în colţurile de NE şi SV sunt construite turnuri cu două etaje de luptă.

Turnul de SV este demolat în anul 1827.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 67-69; Vătăşianu 1959, p. 119, 584-586; Fabritius-Dancu 1980, pl. 70; Gheorghiu 1985, p. 175; Fabini 1998, p. 227-231.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 145.