b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

67. Cristian (Kereszténysziget, Großau, Au, Grisaa, Grusaa, Insula Cristiani), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1223; în descrierea limitelor de hotar ale localităţii Cisnădioara apare Insula Christiana.[1]

 

            1. Din pădurea de mai sus de Schleifengraben provine un răzuitor, probabil neolitic.

O ceaşcă plată de lut fără fund s-a descoperit în acelaşi punct (MNB).

Bibliografie: *** 1882-1883, p. 54.

 

            2. Pe teritoriul localităţii se află o aşezare Coţofeni (MNB).

Perieghezele Cercului de istorie veche şi arheologie al ULBS au dus la găsirea unei aşezări Coţofeni, la N de localitate, pe un deal (LAULBS).

Bibliografie: Schroller 1933, p. 76; Roska 1941, p. 60; 1942, p. 121, nr. 86; Horedt 1944, p. 97, 107; Roman 1976, p. 81.

 

            3. Aşezarea de la Gara CFR se află pe terasa înaltă a râului Cibin. Materialele ceramice sunt preistorice. S-a descoperit şi un topor de piatră şlefuită.

Bibliografie: Dragotă şi colab. 1999, p. 83, pl. V/12.

 

            4. În partea de S a localităţii, la punctul În Văi I, aflat pe o terasă cu o pantă domoală, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând culturii eneolitice Coţofeni (?).

Bibliografie: Dragotă şi colab. 1999, p. 83, pl. VI/1-3.

 

5. Pe malul din stânga al pârâului Lupului, la punctul În Văi II, situat tot la S de localitate, s-au recoltat materiale ceramice ce pot aparţine bronzului timpuriu.

Bibliografie: Dragotă şi colab. 1999, p. 83, pl. VI/7-11.

 

6. La E de sat, pe malul Cibinului, se află urmele unor construcţii romane marcate prin cărămizi şi ceramică (punctul este localizat greşit de Marţian în satul Cristian, judeţul Braşov, cu precizarea topografică Steinberg care este, de fapt, numele medicului care a semnalat descoperirile).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 77; Marţian 1920, p. 207; Popa 2000, p. 167; 2002, p. 68-69.

           

7. În partea de NV a satului, către fostele vii terasate, se află o aşezare daco-romană în care s-a descoperit şi o monedă de secolul III (LAULBS).

Bibliografie: Popa 2002, p. 69; Purece 2003, p. 131-132, fig. 3.

 

8. Dintr-un loc neprecizat provine un fund de vas cu marcă de olar compusă dintr-o cruce încadrată într-un cerc. Vasul poate fi datat în perioada secolelor VIII-IX.

Bibliografie: MNB.

 

            9. Biserica luterană, o fostă bazilică romanică purtând hramul Sf. Servatius, mai păstrează câteva părţi originale din secolul XIII şi anume: etajele de jos ale clopotniţei cu tribuna de la etaj, câteva travee cu bolţi în cruce din nava laterală de N şi urmele ferestrelor semicirculare ale navei centrale, astupate ulterior.

Sub influenţa şantierului de la Cluj s-a refăcut, după mijlocul secolului XIV, partea de E a monumentului, executându-se aici un cor gotic flancat de altare laterale.

Spaţiul central are trei travee, iar cele laterale au câte două travee şi o înălţime ceva mai redusă.

Spre sfârşitul secolului XV s-a procedat la reconstruirea navelor, realizându-se o hală amplă cu patru travee. Din această perioadă, respectiv din 1480, s-a păstrat un contract cu meşterul sibian Andreas Lapicida, referitor la lucrările de pietrărie. Noua biserică hală în stilul goticului târziu este terminată în anul 1495.

            Biserica a fost înconjurată, probabil, încă din secolul XIII de o curtină simplă, însă construcţia puternicei cetăţi poate fi plasată în jurul anului 1500. Fortificaţia este o incintă dublă ce urmează un traiect pentagonal neregulat şi este întărită cu turnuri. Distanţa păstrată între cele două ziduri este de 3 m.

În jurul anului 1550 este construită o incintă secundară, situată la N de incinta principală, iar în anul 1580 este ridicat turnul mare octogonal. După unele păreri, acest turn ar fi fost o veche capelă transformată doar în secolul XVI.

În colţul de SE al casei parohiale, orientat spre incinta secundară, se mai află un amvon de ciumă, un amvon din care preotul predica în vremuri de epidemii credincioşilor adunaţi sub cerul liber.

Bibliografie: Halaváts 1908, p. 193-195; Horwath 1931, p. 83-86; 1935, p. 69-70; Vătăşianu 1959, p. 57, 534, 583; Treiber 1971, p. 203; Fabritius-Dancu 1980, pl. 6; Gheorghiu 1985, p. 120; Nussbächer 1990, p. 80-84; Fabini 1998, p. 215-219.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 27.