b

Cuprins

 

Prescurtări

 

Mediul geografic

 

Repertoriul descoperirilor (AZ)

 

Perioade istorice (AZ)

·         Paleolitic

·         Neolitic şi eneolitic

·         Bronz

·         Hallstatt

·         Laténe

·         Roman

·         Medieval Timpuriu

·         Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

REPERTORUIUL DESCOPERIRILOR

 

A            B-C          D-H        I-N         O-R        S     T-Z

    

108. Iacobeni (Iakabfalva, Iakobsdorf, Villa Jacobi), denumirea veche românească Iacăşdorf, comună

109. Ighişu Nou (Szászivánfalva, Eibesdorf, Villa Ysopis), denumirea românească veche Ibişdorful Săsesc, municipiul Mediaş

110. Ighişu Vechi (Oláhivánfalva, Rumänisch-Eibesdorf), denumirea veche românească Ibişdorful Român, comuna Bârghiş

111. Ighişdorful Săsesc, sat desfiinţat, înglobat la satul Ighişu Vechi

112. Ilimbav (Illenbák, Eulenbach, Uelenbach), comuna Marpod

113. În Pădure, sat desfiinţat, înglobat la satul Nucet, comuna Roşia

114. Între Hotare, sat desfiinţat, înglobat la satul Boian, comuna Bazna

115. Jina (Zsinna, Schinna), comună

116. Jina Dobra, sat desfiinţat, înglobat la comuna Jina

117. Laslea (Szászszentlászló, Großlasseln. Zenthlazlo), comună

118. La Moară, sat desfiinţat, înglobat la comuna Turnu Roşu

119. Lazaret (Vöröstorony, Lazarett), oraş Tălmaciu

120. Loamneş (Ladamos, Ladmesch), comună

121. Lotrioara (Latorvár), oraş Tălmaciu

122. Ludoş (Nagyludas. Großlogdes), comuna Apoldu de Jos

123. Mag (Mág, Schardörfel), comuna Sălişte

124. Marpod (Márpod, Marpod, Mayrpot), comună

125. Mălâncrav (Almakerék, Malmkrog), comuna Laslea

126. Mândra (Széptelep), comuna Loamneş

127. Mârşa, oraş Avrig

128. Mediaş (Medgyes, Mediasch), municipiu

129. Meghiş, sat desfiinţat, înglobat la satul Tălmăcel. comuna Tălmaciu

130. Merghindeal (Morgonda, Margolda, Mergeln, Valle Mariae), comună

131. Mesteaca, sat desfiinţat, înglobat la satul Alămor, comuna Loamneş

132. Mesteacăn, sat desfiinţat, înglobat la comuna Slimnic

133. Metiş (Mártonfalva, Metzischdorf, Martinsdorf, Villa Martini), denumirea veche românească Metişdorf, comuna Mihăileni

134. Micăsasa (Mikeszásza, Feigendorf, Fägendorf), comună

135. Michendorf (Mihályfalva, Mihályteleke, Myhalfalua), pustietate în hotarele localităţilor Netuş şi Iacobeni

136. Miercurea Băi, sat desfiinţat, înglobat la comuna Miercurea Sibiului

137. Miercurea Sibiului (Szerdahely, Reußmarkt, Ruhcmarc, Forum Ruthenorum), denumirea veche românească Mercurea, comună

138. Mighindoala (Ingodály, Engenthal), oraş Şeica Mare

139. Mihăileni (Sálfalva, Schaldorf, Schalendorf), denumirea veche românească Şaldorf, comună

140. Moardăş (Mardos, Mardisch, Muerdesch, Argyas), comuna Mihăileni

141. Mocirla, sat desfiinţat, înglobat la comuna Jina

142. Mohu (Móh, Nagymoha, Moichen, Maichen, Moichen), sat component al comunei suburbane Şelimbăr

143. Mondorf (Terra Mwn, Mondorh) – pustietate, comuna Miercurea Sibiului

144. Moşna (Muzsna, Szász-Muzsna, Meschen, Moschen, Meschn), denumirea veche românească Mojna, comună

145. Motiş (Mártontelke, Martontelke, Märtesdorf, Mortesderf), denumirea veche românească Motişdorf, comuna Valea Viilor

146. Movile (Szászhalom, Hundertbücheln, Hundertbüchlen, Hanjdertbächelnls, Centum Cumulis), denumirea veche românească Hundrubechiu, comuna Iacobeni

147. Nemşa (Nemes, Niemesch, Nimschdorf, Nimesch, Nemesia), comuna Moşna

148. Netuş (Netus, Nethausen, Neidhausen, Neithausen, Netschessen), comuna Iacobeni

149. Nocrich (Újegyház, Leschkirch, Löschkirk, Laeschkirich), denumirea veche românească Gara Petre Luciu, comună

150. Noiştat (Újváros, Neustadt, Naerscht, Neoburgum), comuna Iacobeni

151. Nou (Szászújfalu, Neudorf, Noenderf, Villa Nova), comuna Roşia

152. Nou Român (Oláhújfalu, Rumänisch-Neudorf, Wallachisch-Neudorf, Goldbach), comuna Arpaşu de Jos

153. Nou Săsesc (Apaújfalu, Szászújfalu, Sächsisch-Neudorf, Deutsch-Neudorf, Naendref, Villa Nova, Santa Katarina), comuna Laslea

154. Nucet (Szentjánoshegy, Johannisberg, Joannesbrig), comuna Roşia.

 

A            B-C          D-H        I-N         O-R        S     T-Z