b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

140. Moardăş (Mardos, Mardisch, Muerdesch, Argyas), comuna Mihăileni

 

Anul primei atestări scrise: 1373; Ardesch.[1]

 

            1. Biserica luterană a fost construită în stil gotic, la sfârşitul secolului XIV, ca biserică sală cu cor încheiat poligonal şi turn-clopotniţă pe latura de V.

În anul 1414 biserica este pomenită ca purtând hramul Sf. Nicolae. Din construcţia gotică s-a păstrat corul, ce se remarcă prin bogăţia în plastică monumentală.

Bolta în cruce este sprijinită pe console bogat ornamentate cu motive vegetale, figuri umane şi fiale. Cheile de boltă sunt ornamentate cu rozete şi o mască.

Turnul de V se prăbuşeşte în anul 1880 şi nu mai este reconstruit.

Biserica a fost fortificată cu o incintă poligonală, prevăzută cu un turn circular avansat în colţul de NE şi un turn de poartă în colţul de SV.

Bibliografie: Treiber 1971, p. 163; Gheorghiu 1985, p. 180; Fabini 1998, p. 443-445.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 409.