b

  b

Cuprins

 

Prescurtări

 

Mediul geografic

 

Repertoriul descoperirilor (AZ)

 

Perioade istorice (AZ)

·         Paleolitic

·         Neolitic şi eneolitic

·         Bronz

·         Hallstatt

·         Laténe

·         Roman

·         Medieval Timpuriu

·         Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='fon

  

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

 

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene este constituită în 11.09.2002 şi are drept scop sprijinirea financiară şi organizatorică a activităţilor menţionate în titulatură

 

Principalele activităţi ale anului 2003 sunt:

1. Sprijinirea publicării revistelor ştiinţifice (ACTA TERRAE SEPTEMCASTRNSIS; ACTA TERRAE SEPTEMCASTRNSIS – seria patrimoniu –) ale Centrului de cercetare: INSTITUTUL PENTRU CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL TRANSILVĂNEAN ÎN CONTEXT EUROPEAN care funcţionează pe lângă Catedra de istorie antică şi medievală a Facultăţii de istorie şi patrimoniu din Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;

2. Sprijinirea publicării cărţilor ştiinţifice (în seria BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS) ale Centrului de cercetare INSTITUTUL PENTRU CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL TRANSILVĂNEAN ÎN CONTEXT EUROPEAN care funcţionează pe lângă Catedra de istorie antică şi medievală a Facultăţii de istorie şi patrimoniu din Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;

3. Sprijinirea organizării şi finanţării şantierelor arheologice-şcoală organizate de Universitatea sibiană;

4. Sprijinirea organizării şi finanţării sesiunii ştiinţifice anuale a absolvenţilor Universităţii sibiene – SOCIETATE ŞI PATRIMONIU;

5. Sprijinirea dotării cu mijloace electronice a Universităţii şi Centrului de cercetare;

6. Realizarea unor legături ştiinţifice între Universitate, Centrul de cercetare şi alte instituţii de specialitate din ţară şi străinătate.