b

Cuprins

 

Prescurtări

 

Mediul geografic

 

Repertoriul descoperirilor (AZ)

 

Perioade istorice (AZ)

·         Paleolitic

·         Neolitic şi eneolitic

·         Bronz

·         Hallstatt

·         Laténe

·         Roman

·         Medieval Timpuriu

·         Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

  

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

 

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

LISTA PRESCURTĂRILOR FOLOSITE ÎN TEXT

 

BMNB             , Biblioteca Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu

CM                  , Colecţia Liceului Mediaş

CLRCTM         , Colecţia Liceului Romano-catolic din Târgu Mureş

CO                   , Colecţia Liceului din Ocna Sibiului

CSA                 , Colecţia Şcolii Aţel

CSP                 , Colecţia Şcolii din Proştea Mare (Târnava)

CSS                  , Colecţia Liceului German din Sighişoara

CSM                , Colecţia Şcolii Generale din Şura Mică

E                      , est

Ha                    , Hallstatt

LAULBS          , Laboratorul de arheologie al Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu

MA                  , Muzeul Agnita

MAi                 , Muzeul Aiud

MASTRA         , Muzeul ASTRA, Sibiu

MB                  , Muzeul Judeţean Braşov

MBl                  , Muzeul din Blaj

MBer               , Muzeul din Berlin

MNBud            , Muzeul Naţional Budapesta

MC                  , Muzeul Cristian

MCr                 , Muzeul Cristuru Secuiesc

MCDRD          , Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

MD                  , Muzeul Dresda

MINV              , Muzeul de Istorie Naţională, Viena

MGL                , Muzeul Grossi, Leipzig

MM                  , Muzeul Mediaş

MMB               , Muzeul Naţional Militar, Bucureşti

MNA               , Muzeul Naţional de Antichităţi (Institutul de Arheologie), Bucureşti

MNAI              , Muzeul Naţional a Unirii, Alba Iulia

MNB                , Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu

MNBuc            , Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti

MNIT               , Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

MS                   , Muzeul Sighişoara

ms.                   , manuscris

MSG                , Muzeul Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe

MTM               , Muzeul din Târgu Mureş

N                     , nord

NE                   , nord-est

NV                   , nord-vest

S                      , sud

SE                    , sud-est

SV                   , sud-vest

V                     , vest

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

 

AA                   - Archiv für Anthropologie, Brauschweig

AB                   - Analele Banatului, Timişoara

ActaMN           - Acta Mvsei Napocensis, Cluj-Napoca

ActaMP           - Acta Mvsei Porolisenssis, Zalău

ActaTS             - Acta Terrae Septemcastrensis, Sibiu

ACMIT            - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia Transilvania, Cluj

                   - Archaeologiai Értesitö, Budapesta

AÉM                - Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Osterreich-Ungarn, Viena

AH                   - Archaeologia Hungarica, Budapesta

AHA                - Acta Historiae Artium, Budapesta

AIIN                - Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj-Napoca

AISC                - Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj-Napoca

AM                  - Arheologia Medievală

AMRM                        - Activităţile Muzeului Regional Mediaş

Angustia           - Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu-Gheorghe

Apulum - Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia

AÖG                - Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, Viena

ASTRA            - Muzeul ASTRA, Sibiu

AVSL              - Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

BA                   - Balkan-Archiv, Leipzig.

Balcanica          - Balcanica, Belgrad

BBMK             - Baron Brukenthalisches-Museumskollektion, Sibiu

BCSS               - Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Alba Iulia

BCMI               - Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Bucureşti

BHAB              - Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica

BKL                 - Bányászati és kohászati lapok, Budapesta

BMA                - Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia

BMI                 - Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti

BSARPR          - Buletinul Societăţii Academice din RPR, Bucureşti

BSG                 - Buletinul Societăţii Geografice din România, Bucureşti

BSNR              - Buletinul Societăţii Numismatice din România, Bucureşti

CCA                - Cronica Cercetărilor Arheologice

Cibinium           - Cibinium, Sibiu

CIL                  - Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin

CN                   - Cercetări Numismatice, Bucureşti

Corviniana        - Corviniana. Acta Musei Corvinensis, Hunedoara

Cumidava         - Cumidava, Braşov

Dacia               - Dacia. Recherches et Découvertes Archéologiques en Roumanie, Bucureşti

DaciaNS          - Dacia. Revue d'archéologie et d'historie ancienne. Nouvelle Série, Bucureşti

DIR, C             - Documente privind istoria României, seria C, Transilvania, Bucureşti (1951–1955)

DForS              - Deutsche Forschung im Südosten

DolgC               - Dolgozátok Cluj

DolgSz              - Dolgozátok a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéböl, Szeged

EAIR               - Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Bucureşti

ED                   - Ephemeris Dacoromana, Roma

EM                   - Erdély Muzeum, Cluj

EME                - Erdély Muzeum Evkönyve, Cluj

EN                   - Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca

ESA                 - Eurasia Septentrionalis Antiqua, Helsinki

FA                   - Fasti Archaeologici, Roma

FI                     - File de Istorie, Bistriţa

FöldrKözl          - Földrajzi Közlemények, Budapesta

ForVL              - Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu

HAWM            - Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Monographien

HZ                   - Hermannstädter Zeitung, Sibiu

IDR                  - Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti

JCC                  - Jahrbuch der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Bandenkmäler, Viena

JNG                 - Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, München

JRGZM            - Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz

JSKV               - Jahrbuch des Siebenbürgischisches Karpatenverein, Sibiu

Klio                  - Klio. Beiträge zur alten Geschichte, Leipzig

KorrblVSL        - Korrespondenzblatt der Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

Közl.                - Archaeologiai Közlemények, Budapesta

KözlC               - Közlemények az Erdély Múzeum érem és régisegtárából, Cluj

LSO                 - Lucrări Ştiinţifice. Istorie – Ştiinţe pedagogice, Oradea

Marisia             - Marisia, Târgu Mureş

MAGW            - Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Viena

MCA                - Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti

MCC                - Mitteilungen der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Bandenkmäler, Viena

MCD                - In Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj-Napoca (1974)

MBBM             - Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalisches Museum, Sibiu

MIÖG              - Mitteilungen des Instituts für östereichische Geschichts forschung, Viena

OTTÉ               - Orvos-Természettudományi Értesitö, Cluj

Potaissa            - Potaissa, Turda

PZ                    - Prähistorische Zeitschrift, Berlin

RA                   - Revista Arhivelor, Bucureşti

RevMuz            - Revista Muzeelor, Bucureşti

RIR                  - Revista de Istorie Română, Bucureşti

RMI                 - Revista Monumentelor Istorice, Bucureşti

RMMI              - Revista Muzeelor şi Monumentelor Istorice, Bucureşti

RT                   - Revue de Transilvanie, Cluj-Sibiu

Sargetia            - Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva

SCIV(A)          - Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti

SCN                 - Studii şi comunicări de numismatică, Bucureşti

SCŞ Cluj           - Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Cluj

SiebVjschr        - Siebenbürgische Vierteljahrschrift, Sibiu

SOF                 - Südostforschungen, München

SŞM                 - Sesiunea Ştiinţifică a Muzeelor, Bucureşti

StComB           - Studii şi Comunicări. Muzeul Brukenthal. Arheologie-istorie, Sibiu

SUBB              - Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

SZ                   - Studijné Zvesti, Nitra

SZNMÉ           - A Székely Nemzeti Múzeum Értesitöje, Sfântu Gheorghe

TIR                  - Tabula Imperii Romani

Transilvania      - Transilvania. Revistă de cultură, Sibiu

Tribuna Sibiului – Tribuna Sibiului. Cotidian, Sibiu

UB                   - Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Sibiu

VuK                 - Volk und Kultur, Bucureşti

ZfE                  - Zeitschrift für Ethnologie und ihre Hilfs wissenschaften. Organ der Berliner Gesselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Braunschweig – Berlin

ZSC                 - Ziarul ştiinţelor şi călătoriilor, Bucureşti

ZfSL                - Zeitschift für Siebenbürgische Landeskunde, Köln – Weimar – Heidelberg

WPZ                - Wiener prähistorische Zeitschrift, Viena