b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

124. Marpod (Márpod, Marpod, Mayrpot), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1349; Nikolaus de Meyerpoth.[1]

 

            1. Pe valea Hârtibaciului s-a găsit un topor de piatră din epoca neolitică.

Bibliografie: MNB.

 

            2. Topor de bronz cu gaură de fixare în coadă dintr-o fază timpurie a epocii bronzului (MNB).

Bibliografie: Popescu 1944, p. 121.

 

            3. În apropiere de localitate, pe un vârf de deal în direcţia Găinari, se mai puteau observa, în secolul al XIX-lea, urmele unei fortificaţii medievale de piatră, nedatate.

Bibliografie: Bielz 1899, p. 67.

 

            4. Din vechea bazilică romanică ridicată în secolul XIII, se păstrează doar un capitel cu ornamente vegetale, cuprins în zidăria primului pilastru de pe partea de S a actualei biserici.

Din inventarul acestei vechi bazilici, menţionată în anul 1402 ca purtând hramul Sf. Maria, pare să facă parte şi cristelniţa, piesă în formă de potir, executată dintr-un monolit de gresie şi păstrând în interiorul cupei literele „SF” şi „S”, precum şi un semn de pietrar.

În anul 1669, episcopia acceptă strângerea de milostenii pentru reconstruirea bisericii din Marpod, incendiată de tătari. Actualul edificiu de cult este terminat în anul 1798.

Incinta aproape pătrată ce apăra biserica a fost construită în secolul XV, cu patru turnuri de apărare pe colţuri.

Turnul din colţul de SE a funcţionat şi ca turn de poartă. Actualmente se mai păstrează doar turnul de NE şi SE, iar pe latura de S, vechea primărie.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 450; Gheorghiu 1985, p. 179; Fabini 1998, p. 457-159.

 

 

 

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 60.