b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

125. Mălâncrav (Almakerék, Malmkrog), comuna Laslea

 

Anul primei atestări scrise: 1305; possessiones Almakerk et Ujfalu.[1]

 

            1. În punctul Valea Rujii, situat la confluenţa dintre valea Rujii şi valea Hulii, la S de sat, s-a descoperit o aşezare situată pe o terasă dominantă, de formă ovală, cu urme de fortificaţie.

Materialele ceramice sunt realizate din pastă rudimentară, decorate cu incizii oblice sub forma „scheletului de peşte” şi aparţin culturii Coţofeni.

Bibliografie: Baltag 2000, p. 41.

 

            2. În intravilanul localităţii, pe strada Crişului la numărul 416, în curtea din spatele casei, s-au descoperit trei gropi cu morminte de incineraţie.

Se pare că au mai apărut, cu alte prilejuri, şi alte morminte de incineraţie.

Complexul arheologic se încadrează în epoca dacică.

Bibliografie: Baltag 2000, p. 98.

 

            3. La Valea Viilor s-a descoperit o aşezare deschisă, pe malul apei, situată la SE de sat. Materialul arheologic este specific secolelor VII-IX d.Chr.

Bibliografie: Baltag 2000, p. 174.

 

            4. Pe Burgberg (Dealul Cetăţii) există o fortificaţie de pământ, situată imediat la ieşirea din sat înspre S, pe vârful unui deal cu poziţie dominantă, pe malul din dreapta al văii principale, într-un punct obligatoriu de trecere.

Fortificaţia este relativ simplă şi constă dintr-un mic val ce înconjoară parţial baza vârfului dealului, delimitând platoul cu dimensiuni de 40 / 15 m.

Datarea probabilă a complexului arheologic este secolele XIII-XIV d.Chr.

Bibliografie: Baltag 2000, p. 241.

 

5. Biserica a fost construită în secolul XIV, ca bazilică gotică cu turn pe latura de V şi a purtat hramul Sf. Maria.

Nava principală are patru travee şi nu a fost boltită, ci prevăzută cu un tavan casetat.

Navele laterale sunt despărţite de nava centrală prin patru deschideri în arc frânt, sprijinite pe pile neprofilate, iar bolţi au doar în dreptul turnului, unde înălţimea lor este mai mare.

În corul care are două travee, boltirea s-a făcut pe nervuri sprijinite pe console, unele cu baldachine, sub care au fost fixate statui de sfinţi.

Cheia de boltă de deasupra altarului reprezintă blazonul familiei Apafi şi poartă o inscripţie.[2]

Pe partea de N a corului se află sacristia şi un turn de scară. Biserica a fost mult timp loc de pelerinaj, scrijeliri ale pelerinilor în pereţii corului fiind vizibile pretutindeni, cea mai veche dintre acestea datând din anul 1405.

Întregul edificiu este bogat în plastică monumentală, portalurile, ancadramentele ferestrelor şi arcele de boltă reprezintă lucrări de o deosebită calitate artistică.

În anul 1688 se amenajează o criptă sub sacristie, în care îşi găseşte odihna de veci, principele Transilvaniei Michael Apafi.

De mare valoare artistică sunt picturile murale executate pe la mijlocul secolului XIV şi păstrate pe pereţii bisericii, picturi ce reprezintă cel mai mare ansamblu de acest gen păstrat în Transilvania.

Paramentul de N al navei centrale, împărţit în cinci registre, redă scene din Vechiul şi Noul Testament. În cor, picturile acoperă pereţii şi bolţile, tratând o foarte bogată tematică. În câmpurile bolţilor sunt reprezentate fecioarele: Christina, Dorothea, Ursula, Katharina, Klara, Lucia şi Agatha. Pe peretele de N, este reprezentată scena Înălţării, iar pe peretele de S, Legenda Sf. Gheorghe. Tot în cor mai întâlnim reprezentări ale Arhanghelului Mihail, Sf. Ştefan, Sf. Ladislau, Sf. Emerich, Sf. Christophorus şi scene ca Bunavestire, Naşterea Domnului, Magii şi Ciclul Patimilor.

Altarul gotic pictat, de tip poliptic, datează din anul 1495 şi are ca figură centrală Fecioara cu Pruncul, înconjurată de îngeri şi flancată de fecioarele Katharina, Barbara, Agnetha şi Margaretha. La bază, îngenunchează doi donatori. Aripile pictate redau Naşterea Domnului, Adoraţia Magilor, Moartea şi Învierea Maicii Domnului. Când altarul este închis, sunt vizibile Bunavestire, Maria cu Elisabeta, Tăierea Împrejur şi Iisus în Templu. Pe panourile fixe sunt reprezentaţi Sfinţii Gheorghe şi Mihai. Predela reprezintă scena Învierii, iar în partea stângă apare blazonul familiei Apafi.

Aici sunt păstrate trei clopote vechi. Clopotul mare poate fi datat la mijlocul secolului XIV, este ornamentat la bază cu o ghirlandă şi poartă o inscripţie.[3] Clopotul mijlociu, databil în aceeaşi perioadă, poartă aceeaşi inscripţie în majuscule, pe când clopotul mic este inscripţionat cu minuscule[4].

Fortificaţiile din jurul bisericii au fost ridicate abia în secolul XV.

Bibliografie: Roth 1905, p. 85-88; Vătăşianu 1959, p. 215-216, 282; Arion 1974, p. 44; Drăguţ 1979, p. 114-115; Fabritius-Dancu 1980, pl. 73; Gheorghiu 1985, p. 187; Richter 1992, p. 446-457; Fabini 1998, p. 438-441; Niţoi 2003, p. 180-181.

 

 

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 230.

[2] „GENTILE SCUTUM APPAE”

[3] „O REX GLORIE VENI CUM PACE”

[4] „o rex glorie veni cum pace anno dni m.cccc.xxxx”