b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

147. Nemşa (Nemes, Niemesch, Nimschdorf, Nimesch, Nemesia), comuna Moşna

 

Anul primei atestări scrise: 1359; villa Nympa.[1]

 

            1. În secolul XIV se construieşte o biserică-sală în stil gotic.

Corul poligonal este boltit în cruce, iar ferestrele se încheie în arc frânt. În peretele de N al corului se păstrează o nişă sacramentară încheiată în arc ogival încheiat cu o cruce.

În anul 1920, au fost descoperite pe pereţii corului şase câmpuri dreptunghiulare cu frescă datată în secolul XV. Scenele reprezintă Prinderea lui Iisus, Sf. Petrus, Sf. Paulus, Sf. Katharina şi Sf. Dorothea.

Altarul realizat în stilul Renaşterii poate fi datat în jurul anului 1520.

Din nişte notiţe ale preotului Stefan Gottlieb din anii 1800-1803, se deduce că în cor exista o inscripţie ce atesta sfinţirea bisericii în ultima duminică dinaintea Crăciunului anului 1400, cu hramul Sf. Ioan Botezătorul.

Turnul clopotniţă datează din secolul XIX şi a fost construit pe locul unui vechi turn de apărare.

În turn se mai păstrează două clopote medievale. Clopotul mare, cu o inscripţie[2], poate fi datat în secolul XV, iar un al doilea clopot, purtând o altă inscripţie[3], datează din 1647.

Fortificaţia din jurul bisericii constă dintr-o incintă simplă de plan aproape dreptunghiular.

În imaginile de secol XIX, se observă un turn puternic cu creneluri şi guri de smoală ce se deschid între console de zidărie pe partea de E şi un turn cu galerie de luptă din lemn pe partea de V.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 753; Gheorghiu 1985, p. 179; Fabini 1998, p. 534-535.

 

 

 

 [1] Scheiner 1926, p. 101.

[2] „O rex glorie veni cum pace”

[3] „Fidelibus via Christus Johane Neidel”