b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

150. Noiştat (Újváros, Neustadt, Naerscht, Neoburgum), comuna Iacobeni

 

Anul primei atestări scrise: 1355; Nous villa.[1]

 

            1. Biserica veche, purtând hramul Sf. Matthias, a fost ridicată la cumpăna secolelor XIV-XV, în stil gotic.

Biserica medievală a fost demolată în 1858, pe locul ei construindu-se o biserică sală.

Doar turnul masiv cu ambrazuri de tragere şi scară galerie, în grosimea pereţilor a mai fost păstrat şi înglobat noii biserici, ca turn clopotniţă.

Fortificaţia ce înconjura biserica şi care, conform relatărilor scrise, în anul 1494 asigura protecţie şi locuitorilor din satele învecinate, a fost demolată aproape în întregime în anul 1860.

Astăzi, porţiuni ale zidului de incintă, mai sunt vizibile la S de biserică.

Bibliografie: Horwath 1936, harta; Fabini 1998, p. 525-526.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 111.