b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

120. Loamneş (Ladamos, Ladmesch), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1326; possessio Ladomateluke.[1]

 

            1. Un pumnal de aramă din perioada timpurie a epocii bronzului (cultura Schneckenberg ?) se semnalează pe teritoriul localităţii. Mai sunt semnalate şi alte obiecte de cupru.

Bibliografie: Reiner 1887, p. 158-159; Schroller 1933, p. 67; Roska 1942, p. 145, nr. 3; Kalmar 1999, p. 166.

 

 

 

 

 

 

 [1] Scheiner 1926, p. 81.