b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

117. Laslea (Szászszentlászló, Großlasseln. Zenthlazlo), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1309; districtus de sancto Ladislao.[1]

 

            1. Pe malul Târnavei Mari, la punctul numit Sub Unghi sau Unghiul Prodului, s-a descoperit, o dată cu înfiinţarea unei plantaţii de hamei, o întinsă aşezare (1 ha) aparţinând culturii Coţofeni din eneoliticul târziu. S-a descoperit şi un topor de bazalt de tip pană.

Bibliografie: Baltag-Amlacher 1994, p. 177; Georgescu-Rotar 2003, p. 15-16.

 

            2. În arealul numit La Şes (acelaşi cu Unghiul Prodului ?) s-au descoperit materiale ceramice eneolitice Coţofeni, din epoca bronzului (Wietenberg) şi hallstattiene.

Bibliografie: Baltag-Amlacher 1994, p. 177; Georgescu-Rotar 2003, p. 16.

 

3. În punctul La Brazi (Burgberg) s-a descoperit în anul 1958 o fortificaţie situată la extremitatea nordică a păşunii din Laslea, aproape de şoseaua naţională, pe un deal masiv parţial împădurit.

Cercetările arheologice sistematice efectuate între anii 1994-1998 au evidenţiat existenţa unei cetăţi de pământ de tip pinten barat cu mai multe faze de locuire.

Fortificaţia care separă botul de deal de restul suprafeţei este alcătuită din două valuri mari cu şanţ intermediar. Ea a fost evidenţiată de o lungime de 160 m şi o lăţime de 15-20 m.

În partea de V-NV dealul este înconjurat pe o curbă de nivel de o terasă. Materialele ceramice aparţin culturii Coţofeni şi Ha timpuriu. Se consideră că partea terasată ar fi prima fază de construcţie a fortificaţiei şi ar aparţine purtătorilor culturii Coţofeni. După autori, această fortificaţie ar fi fost folosită şi de purtătorii culturii Wietenberg şi ar fi fost amplificată de locuitorii hallstattieni prin construirea unei barări pe latura de S.

Boroffka localizează greşit fortificaţia de epoca bronzului de aici în alt punct din hotar, şi anume Cariera de Pietriş Laslea.

Bibliografie: Boroffka 1994, p. 52, 243; Baltag 2000, p. 41; Georgescu-Rotar 2003, p. 16.

 

            4. În punctul Cariera de Pietriş Laslea, aflat la câţiva km E de punctul La Brazi, s-au descoperit în anii '60 morminte de inhumaţie databile în epoca timpurie a bronzului.

Bibliografie: Baltag 2000, p. 58.

 

5. Pe hotarul comunei, în peretele carierei de nisip de pe terasa Târnavei Mari (pare a fi aceeaşi punct cu 4), au fost descoperite cu prilejul unei periegheze (iulie 1968) câteva oase provenind de la un schelet de copil. În preajma resturilor scheletului au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice mici, databile, în mare, în epoca bronzului.

Bibliografie: Baltag 2000, p. 58.

 

            6. În colecţia particulară Rotar Gabriel din Laslea există un topor de cupru cu braţele în cruce de tip Jászládány şi o piatră şlefuită, plată, de forma unui triunghi cu laturile egale. Din aceeaşi colecţie s-a donat LAULB un topor de piatră şlefuită cu o perforaţie dispusă curios, având – în consecinţă – o funcţionalitate greu determinabilă şi un bulgăre din sticlă de culoare albastru-cobalt.

Bibliografie: LAULB.

 

7. Cu prilejul lucrărilor de excavare, practicate în cariera de nisip de pe buza terasei denumită Spätzer Nach, din lunca Târnavei Mari, a fost descoperit, în septembrie 1971, un mormânt celtic (MNB) al cărui inventar recuperat constă din:

- o sabie cu mânerul rupt şi cu lama şi teaca relativ bine păstrate;

- un vârf de lance şi trei vase, dintre care unul întreg şi două întregibile.

Bibliografie: Baltag 2000, p. 107.

 

            8. În anul 1968 a fost descoperit, la punctul toponimic Sub Unghi sau Unghiul Prodului un tezaur format din 28 de monede imperiale romane a căror serie începe cu Augustus şi se încheie cu Valentinian.

            Vestigiile romane de aici (vicus) suprapun resturi arheologice mai vechi, dar sunt cele mai numeroase, acoperind o suprafaţă de câteva ha.

Bibliografie: Mitrea 1970a, p. 478; Chirilă 1972, p. 31-34; Preda 1975, p. 471; Baltag-Amlacher 1994, p. 177; Protase 2000, p. 152; Popa 2000, p. 172; 2002, p. 108.

 

            9. Din vechea biserică, ridicată în secolul XIV ca bazilică gotică trinavată, se mai păstrează doar turnul de V, restul edificiului fiind demolat, datorită pericolului de prăbuşire, în anul 1838.

Turnul are cinci etaje prevăzute cu ambrazuri, iar ultimul etaj a fost completat cu o galerie de luptă din lemn, scoasă în consolă.

În turn se menţionează un clopot cu inscripţie latină şi anul 1653.

Biserica nouă, construită în 1842 este orientată N-S şi nu suprapune decât în zona corului fundaţiile edificiului demolat. Această biserică urma să fie prevăzută cu un turn propriu, după terminarea căruia şi turnul vechi urma să fie demolat.

Noul turn este terminat în 1843 şi se prăbuşeşte în acelaşi an, determinând păstrarea vechiului turn.

O incintă ovală mai poate fi observată în teren, dar nu sunt vizibile turnuri.

Pe partea de E, incinta veche a fost demolată în secolul XIX şi din materialul vechi s-a ridicat un nou zid, aliniat paramentului noii biserici.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 36-38; Vătăşianu 1959, p. 69; Treiber 1971, p. 76; Fabritius-Dancu 1980, pl. 74; Gheorghiu 1985, p. 126; Fabini 1998, p. 231-233.

 

 

 

 

 [1] Scheiner 1926, p. 82.