b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

109. Ighişu Nou (Szászivánfalva, Eibesdorf, Villa Ysopis), denumirea românească veche Ibişdorful Săsesc, municipiul Mediaş

 

Anul primei atestări scrise: 1305; Capitlul Alba confirmă că comitele Gregor, fiul lui Apa şi fratele lui Iacob, precum şi Gregor, fiul lui Nicolae, şi-au împărţit între altele terra seu villae Bethlend, Fifhe, Malom, Totesdi, Ujfalu, Barumlak et Isontelke, Keresd et Földsintelke nuncupatae eodem modo cum universis ad easdem pertinentibus et utilitatibus suis.[1]

 

            1. Într-un loc neprecizat din hotarul localităţii au fost distruse cinci morminte de inhumaţie scitice.

Bibliografie: Crişan 1969, p. 265, nr. 157; Vasiliev 1980, p. 33, 147, 181.

 

2. În hotarul satului s-a descoperit, în anul 1875, un mic vas de lut, având culoarea cenuşie, conţinând aproximativ 156 denari imperiali. Dintre aceştia, 39 denari de pe timpul împăraţilor Caracalla, Gordian III, Filip Arabul, Otacilia şi Filip II (CM). În tezaur existau şi monede ale lui Caracalla cu Consecratio.

Bibliografie: *** 1874-1875, p. 62-63; Gooss 1876, p. 72; Marţian 1920, p. 349;  *** TIR, L35, p. 46; Protase 1958, p. 258; Popa 2002, p. 104.

           

3. Biserica de tip sală a fost construită în stil gotic în a doua jumătate a secolului XIV, iar în anul 1414 este pomenită ca având hramul Sf. Maria.

Corul a fost boltit pe nervuri de piatră sprijinite pe coloane angajate, iar o cheie de boltă a corului este ornamentată cu o rozetă.

Sacristia a fost construită în aceeaşi etapă şi comunică cu corul printr-o uşă cu portal profilat în stil gotic.

În peretele de N al corului se află o nişă sacramentară, mărginită în lateral de două coloane angajate şi încheiată în arc în acoladă deasupra căruia se distinge anul 1491.

În peretele de S al corului s-a păstrat o sedilă, împărţită în două locuri printr-o coloană şi încheiată cu un câmp ornamental triunghiular deasupra căruia este reprezentat un pelican.

Contraforţii şi ferestrele corului sunt ornamentaţi cu o bogată plastică monumentală.

Atât corul, cât şi nava păstrează urme de pictură murală.

Nava a fost prevăzută cu portaluri pe S şi pe V, ambele profilate în manieră gotică.

Portalul de V este profilat într-o colonadă retrasă în cinci trepte, cu capiteluri ce se unesc într-o friză de trandafiri înfloriţi.

Masivul turn-clopotniţă şi de apărare s-a ridicat deasupra părţii de V a navei şi evoluează pe cinci etaje, ultimul fiind prevăzut cu galerie de luptă din lemn avansată spre exterior pe bârne în consolă. Turnul are, la primul etaj, o tribună deschisă spre navă, deasupra parterului boltit. Accesul către etajul al doilea şi al treilea se face prin galerii de scară înglobate în grosimea pereţilor.

În secolul XV, deasupra corului se amenajează un etaj defensiv, iar portalul de V este prevăzut cu o hersă, de la care s-au păstrat şanţurile de culisare.

În turn sunt păstrate două clopote medievale: unul ce poartă inscripţionat doar anul 1496, iar celălalt cu un text[2].

Incinta, datează cel mai probabil, de la începutul secolului XVI, are un plan poligonal neregulat şi a fost prevăzută cu un turn de poartă în SE şi un bastion pe partea de S.

Din turnul de poartă prevăzut cu hersă, pornea spre E, până în bastion, o a doua curtină (Zwinger), iar pe latura de N se ridică în o clădire defensivă ce avea şi rol de depozit de provizii.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 582;  Treiber 1971, p. 192; Fabritius-Dancu 1980, pl. 54; Gheorghiu 1985, p. 124; Fabini 1998, p. 167-170.

 

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 230.

[2]  „O rex glorie veni cum pace 1556”