b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

151. Nou (Szászújfalu, Neudorf, Noenderf, Villa Nova), comuna Roşia

 

Anul primei atestări scrise: 1332; Johannes de Novavilla . . . ecclesie plebanus.[1]

 

            1. La N de punctul Pe Hulă (Auf der Hülle), la 5 km de sat, s-au găsit, în anul 1890, două monede de bronz de la Valens.

Tot aici a mai fost descoperită o monetă de tip BIATEC (anul 1940).

Bibliografie: Weisskircher 1942, p. 182-185; Lupu 1960, p. 81-86; Preda 1975, 474; Protase 2000, p. 166.

 

            2. Două monede de argint de tip NONNOS, cu grafia numelui Dealul Girăzii, descoperite întâmplător în toamna anului 1958.

Bibliografie: Lupu 1961, p. 81-88; Popa 2001, p. 420.

 

3. Din puncte neprecizate provin două fibule de bronz şi o ceaşcă de alabastru.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 96.

           

4. Biserica luterană, odinioară purtând hramul Sf. Petru şi Pavel (Peter und Paul) este o bazilică romanică de pe la mijlocul secolului XIII cu un decor plastic simplu, dar caracteristic.

Ea are cinci travee. În partea sa de E se găseşte un cor format dintr-un spaţiu pătrat şi o absidă, iar în partea de V, dincolo de terminaţia celor trei nave, un turn care prezintă mari asemănări cu cel din Cisnădie.

Cele patru etaje ale turnului sunt marcate, fiecare, prin câte o retragere uşoară, iar penultimul etaj este prevăzut, pe fiecare latură, cu câte două perechi de ferestre geminate, cu stâlpişori la mijloc şi arcuri semicirculare în dreptul lor.

Absida altarului este decorată cu desene şi arcuri geminate, aşezate pe console.

Se presupune că edificiul a fost durat în jurul anului 1260.

Schimbările ulterioare, petrecute la sfârşitul secolului XV, sunt: supraînălţarea corului şi dotarea cu galerie de luptă, construirea sacristiei şi boltirea navei centrale şi a corului.

Din vechea incintă fortificată se mai păstrează doar câteva ruine la S de biserică.

Bibliografie: Müller 1859, p. 189; Roth 1905, p. 22; Horwath 1936, p. 177; Vătăşianu 1959, p. 31, 160, 519; Treiber 1971, p. 79; Fabini 1998, p. 517-519.

 

 

 

 [1] Enz 1968, p. 156.