b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

108. Iacobeni (Iakabfalva, Iakobsdorf, Villa Jacobi), denumirea veche românească Iacăşdorf, comună

 

Anul primei atestări scrise: 1309; villa Jacobi.[1]

 

            1. Dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului provine un topor de piatră şi fragmente dintr-un altul, datând din perioada neolitică.

Bibliografie: MNB.

 

            2. Lângă drumul ce duce spre satul Criş se află o aşezare din epoca bronzului cu elemente ale culturii Coţofeni (?) şi Wietenberg (MNB).

Bibliografie: Horedt 1944, p. 108; Schroller 1933, p. 75 (localizează greşit, la Giacăş, lângă Mediaş; la fel Roska 1942, p. 100, nr. 1); Popa 2001, p. 420.

 

            3. Din aceeaşi localitate provine şi partea superioară a unei râşniţe romane (MS). Această descoperire poate fi legată de existenţa unui vicus roman. Acesta se află în punctul La Vie sau Sărătură, situat la 2 km SV de sat.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 280; Popa 2000, p. 171; 2001, p. 424; 2002, p. 101..

 

            4. Biserica de tip sală, construită în stil gotic, sprijinită de contraforţi şi având cor poligonal datează din secolul XIV.

Arcul triumfal este gotic, iar bolta în reţea a navei, realizată în maniera goticului târziu, datează din secolul XV.

Nu este clar dacă masivul turn de pe partea de V a bisericii a fost adăugat în secolul XV sau dacă este un donjon mai vechi, pe care se lipeşte biserica. Turnul este boltit la parter şi la primul nivel, iar accesul între aceste etaje se face printr-o scară-tunel, înglobată în grosimea zidului.

Cu certitudine, din jurul anului 1500, datează ultimul nivel, cu galeria de luptă din lemn, scoasă în exterior pe bârne în consolă. Dealtfel în această perioadă întregul edificiu este fortificat.

Deasupra sacristiei se ridică un turn cu cinci etaje, iar deasupra navei şi a corului se ridică un etaj de apărare scos în exterior şi sprijinit pe arce de cărămidă, aşezate pe vechii contraforţi. În spatele arcelor se deschid guri de smoală, iar deasupra, ambrazuri de tragere.

Incinta poligonală datând de la sfârşitul secolului XV, este prevăzută cu două turnuri exterioare în colţurile de SV şi SE, un turn de acces protejat cu hersă pe latura de N şi o clădire-bastion, destinată şi păstrării proviziilor, în colţul de NV.

În faţa turnului de poartă, pe partea de N, a existat o incintă secundară.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 599-600; Treiber 1971, p. 121; Fabritius-Dancu 1980, pl. 16; Gheorghiu 1985, p. 176; Nussbächer 1990, p. 102-104; Fabini 1998, p. 318-319.

 

 

 

 

 [1] Scheiner 1926, p. 72.