b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

134. Micăsasa (Mikeszásza, Feigendorf, Fägendorf), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1267; possessio Mikazaza.[1]

 

            1. Pe teritoriul satului, spre comuna Ţapu, s-a găsit o săpăligă din corn de cerb şi o brăţară de bronz cu semiove, de factură celtică (CLRCTM).

            Poate că pe acelaşi loc, numit Şesul Ţapului, a fost identificată o aşezare aparţinând culturii Petreşti.

Bibliografie: Téglás 1888a, p. 70; Andrieşescu 1912, p. 33; Marţian 1920, p. 433; Roska 1942, p. 182, nr. 234; 1944, p. 65, nr. 84; Kalmar 2000, p. 169.

 

            2. În MBl se află un depozit de bronzuri din secolul XIII î.Chr., seria Uriu-Domăneşti, format din 10 seceri, care a fost descoperit pe teritoriul localităţii (MBl).

Bibliografie: Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 63.

 

            3. Un altar votiv[2] şi alte obiecte de epocă romană semnalează existenţa unei aşezări din această epocă pe teritoriul localităţii.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 253; Ackner 1856, p. 20; Gooss 1873-1874, p. 46; 1876, p. 73; Bielz 1899, p. 19; Marţian 1920, p. 433; Popa 2000, p. 190.

 

            4. Drumul roman de pe valea Târnavei Mari este identificat între Micăsasa şi Mănărade.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 253; Ackner 1856, p. 20; Gooss 1876, p. 73; Christescu 1929, p. 103; 1937, p. 109.

 

            5. La Micăsasa s-a descoperit un denar de la Septimius Severus.

Bibliografie: Mitrea 1978, p. 58; 1980, p. 376, nr. 117.

 

6. O dată cu anul 1968 s-au început cercetările sistematice ale unui sit civil, de epocă romană, în care s-au descoperit ateliere pentru obţinerea ceramicii de tip terra sigillata, unul dintre cele mai mari centre de olărit din Dacia romană.

Aşezarea rurală romană este semnalată încă din secolele XVIII-XIX prin constatarea existenţei unor fundaţii de ziduri, cărămizi şi ţigle, ceramică şi obiecte diverse.

Aici s-au descoperit şi 168 de monede romane, dintre care 3 sunt republicane şi 165 imperiale. Cea mai nouă este de la Filip Arabul.

În aşezare s-au mai descoperit 76 de fibule şi brăţări, cercei, mărgele şi inele.

Aşezarea îşi începe evoluţia din prima jumătate a secolului II. – poate din momentul cuceririi provinciei – şi şi-o încheie în al treilea sfert a secolului III.

Bibliografie: Mitrofan-Ardevan 1997, p. 119-133; *** 2000, p. 68; Protase 2000, p. 158; Popa 2000, p. 173, 190, 207; 2002, p. 121-122; Munteanu 2003, p. 116.

 

7. Pe malul Târnavei Mari, în vecinătatea aşezării descrise mai sus, s-a cercetat un bordei al cărui fund era străpuns de un mormânt roman de inhumaţie cu sarcofag şi altul fără. În zonă s-a descoperit şi un mormânt de incineraţie în urnă.

Bibliografie: Popa 2002, p. 122-123.

 

8. În secolul XIV se ridică o bazilică gotică.

În cor se păstrează bolta gotică pe nervuri, o nişă sacramentară şi o sedilia, ce trădează caracteristici ale goticului târziu.

În secolul XVII biserica este deja parţial în ruină iar în secolul XVIII, din nava centrală nu mai stă în picioare decât zidul de S.

În 1796, când comunitatea luterană se stinge, patrimoniul bisericii este împărţit între comunităţile catolică şi reformată.

Astfel, în anul 1877 se constată că în corul vechii biserici se celebrează liturghia catolică, iar în partea de V a vechiului edificiu se ţine slujba calvină.

Tot aşa se ajunge ca în posesia comunităţii calvine să ajungă un clopot cu o inscripţie[3] şi în posesia comunităţii catolice, altul cu inscripţia[4].

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 542; Fabini 1998, p. 179-181.

 

 [1] Suciu 1966, p. 395.

[2] CIL, III, 964; IDR, III/4, 92.

[3] „Anno Domini 1591”

[4] „Sub Afficio Pastoratu S Ana CUTS RENOVAT EST 1649”