b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

149. Nocrich (Újegyház, Leschkirch, Löschkirk, Laeschkirich), denumirea veche românească Gara Petre Luciu, comună

 

Anul primei atestări scrise: 1263; Ştefan cel Tânăr donează lui Jula, fiul banului Ladislau, terras udvanicorum nostrorum in Transiluanis partibus existentes legitimis suis incolis carentes Wiz, Munora, Hassach, Nocrech et alias ad dictos udvornicos nostros.[1]

 

            1. Pe teritoriul satului s-a găsit un topor de serpentin din epoca neolitică (MNB).

Bibliografie:  Gooss 1876, p. 33; Marţian 1920, p. 476; Roska 1942, p. 294, nr. 11.

 

            2. Din împrejurimile localităţii provin: un stater de aur KWSWN, tetradrahme ale lui Alexandru Macedon şi din Thassos (originale şi imitaţii locale), ca şi o drahmă din Dyrrhachium (CSS).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 33; Roska 1942, p. 294, nr. 11; Popa 2001, p. 421.

 

            3. Biserica veche cu hramul Sf. Ladislaus, a fost edificată în secolul XIII, ca bazilică romanică.

Edificiul romanic a fost demolat la începutul secolului XIX, deşi noua construcţie s-a ridicat la S de vechea biserică, între anii 1803-1806. Probabil că un timp cele două edificii au coexistat.

Noua biserică, orientată N-S, a fost construită de către zidarul Josef Pfeiffer şi dulgherul Johann Georg Rastel din Turnişor, contra sumei de 8950 fl. din care 1000 fl. au fost donaţi de baronul Brukenthal. Strana familiei baronului se mai păstrează în cor.

Zidul de incintă construit în secolul XV în jurul bisericii romanice, delimita un perimetru pentagonal neregulat, şi a fost întărit cu turnuri în fiecare colţ: turnul slăninilor în NV, turnul turcului în V, un turn semicircular în N, turnul şcolii în NE şi un turn de poartă în SE.

În partea de S, s-a construit o a doua incintă aproape dreptunghiulară ce se sprijinea pe turnul de poartă şi pe turnul turcului şi avea la rându-i încă două turnuri de colţ. În această a doua incintă s-a construit biserica nouă.

Cea mai mare parte a impozantei fortificaţii este demolată în anii 1900-1901, actualmente păstrându-se trei turnuri la V şi unul la E de biserica nouă.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 427-432.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 90.