b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ã 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

135. Michendorf (Mihályfalva, Mihályteleke, Myhalfalua), pustietate în hotarele localităţilor Netuş şi Iacobeni

 

Anul primei atestări scrise: 1349; Myhalifalua.[1]

 

1. În anul 1415, localitatea este deja pomenită ca pustietate, iar conform unor tradiţii orale, populaţia ar fi fost decimată de ciumă, iar puţinii supravieţuitori s-ar fi mutat în Iacobeni.

Nu a fost identificat cu exactitate locul vechii aşezări.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 511.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 70.