b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

146. Movile (Szászhalom, Hundertbücheln, Hundertbüchlen, Hanjdertbächelnls, Centum Cumulis), denumirea veche românească Hundrubechiu, comuna Iacobeni

 

Anul primei atestări scrise: 1355; Hundertpuch.[1]

 

            1. Numeroase movile, de origine naturală (?), se află pe hotarul satului.

Bibliografie: Marţian 1920, p. 343; Roska 1942, p. 262, nr. 103.

 

            2. Biserica veche a fost construită în secolul XIII, ca bazilică, în stil romanic, cu turn pe partea de V.

Din acest edificiu ce purta hramul Sf. Mihail, se mai păstrează doar turnul şi pereţii navei.

Portalul de V, cui deschidere semicirculară nu este profilat.

La începutul secolului XV, pe partea de E, peste cor este ridicat un masiv turn de apărare, iar biserica suferă modificări în stil gotic.

Corul de la parterul turnului de E este boltit pe nervuri în stea, zidurile navei sunt înălţate cu 3 m, se montează ferestre gotice şi se bolteşte nava, tot pe nervuri în stea.

Turnul clopotniţă este fortificat în secolul XV, prin adăugarea la ultimul etaj a unei galerii de luptă din lemn scoasă în consolă.

În turn se păstrează trei clopote medievale. Cel mai vechi clopot datează din jurul anului 1400 şi este ornamentat cu un medalion reprezentând pe Iisus crucificat cu Maria şi Maria Magdalena, iar inscripţia este redată în minusculă uncială.[2] Clopotul mijlociu poartă, la rândul său, o inscripţie.[3] Clopotul mic este ornamentat cu benzi între care evoluează o inscripţie în minusculă gotică.[4]

Fortificaţia este compusă din două incinte succesive.

Prima incintă înconjoară biserica urmând un traiect curb pe partea de N şi E şi poligonal pe S şi E. Această incintă este întărită cu un turn de poartă pe V, la care s-a păstrat scripetele de manevrare a hersei, un turn al slăninilor pe N şi un turn masiv pe partea de S.

În secolul XVI, pornind de pe turnul de S şi până pe turnul de N, ocolind pe la V vechea curtină, se mai construieşte un zid ce închide o a doua incintă.

În apropierea cimitirului actual, a mai existat o capelă gotică, pomenită în anul 1449 ca purtând hramul Sf. Valentin.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 92-94; Vătăşianu 1959, p. 592; Fabritius-Dancu 1980, pl. 17; Gheorghiu 1985, p. 170; Fabini 1998, p. 311-314.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 111.

[2] „O rex Glorie Ihesu Christe Veni Cum Pace”

[3] „O.rex.glorie.veni.cum.pace. egidius. sancti mihaeli 1496”

[4] „Sancte Michael ora pro nobis ad Dominum, anno 1411”