b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

133. Metiş (Mártonfalva, Metzischdorf, Martinsdorf, Villa Martini), denumirea veche românească Metişdorf, comuna Mihăileni

 

Anul primei atestări scrise: 1337; Johannes de Monte Martini sacerdos de IIII annis solvit III lottones antiquorum banalium.[1]

 

            1. În secolul XIV se construieşte o biserică sală în stil gotic, ce este amintită în anul 1414, ca având hramul Sf. Cruce.

Din acest vechi edificiu nu s-a păstrat decât turnul de V.

Biserica a fost demolată în anul 1861, iar noua biserică este terminată în anul 1863.

Din fortificaţiile destul de puternice care au înconjurat odinioară edificiul de cult şi care se mai văd pe reprezentări grafice din secolul XIX, s-a păstrat un singur turn, cea mai mare parte a curtinei fiind demolată în anul 1898, cu prilejul construirii şcolii.

Bibliografie: Müller 1857, p. 265; Vătăşianu 1959, p. 584; Treiber 1971, p. 161; Gheorghiu 1985, p. 180; Fabini 1998, p. 463-464.

 

 [1] *** 1887, I, p. 143.