b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

110. Ighişu Vechi (Oláhivánfalva, Rumänisch-Eibesdorf), denumirea veche românească Ibişdorful Român, comuna Bârghiş

 

Anul primei atestări scrise: 1291; quandam terram. . .Mikuzala . . .vocatam, quae a Saxonibus Iwantelwke nuncupatur.[1]

 

            1. Într-un loc neprecizat de pe teritoriul localităţii a fost găsită o râşniţă dacică de piatră.

Bibliografie: *** 1900, p. 116; Popa 2001, p. 421.

 

            2. Din localitate provine un tezaur de denari republicani romani, păstrat parţial.

Bibliografie: Müller 1855, p. 442; Winkler 1967, p. 147.

 

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 190.