b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

 

25. Beneşti (Bendorf, Bene, Bägendorf, Bajendorf, Bajenderf, Benedicti Villa), denumirea veche românească Bendorf, comuna Alţâna

 

Anul primei atestări scrise: 1406; Begendorff.[1]

 

            1. De pe teritoriul satului, fără precizarea locului de găsire, provin:

a) Două farfurii de bronz de la sfârşitul epocii bronzului.

Bibliografie: Popa 2001, p. 420.

 

b) Un vas de lut cenuşiu, din a doua epocă a fierului  (MNB).

Bibliografie: *** 1855, p. 389; Marţian 1920, p. 55; Popa 2001, p. 421.

 

            2. D. Popa aminteşte despre existenţa unui vicus în hotarul satului. Acesta se află pe malul stâng al Hârtibaciului, la 2 km amonte de sat, în punctul În Hârliţă (MNB).

Bibliografie: Popa 2000, p. 163; 2001, p. 423; 2002, p. 35.

 

 [1] Scheiner 1926, p. 20.