b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

 

23. Bârghiş (Bürkös, Bürgesch, Bürgisch, Berjesch, Byrges), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1357; possessio Byrges.[1]

 

            1. În locuri neprecizate de pe teritoriul acestei localităţi s-au găsit:

a) Un topor de piatră, în formă de calapod, deteriorat (MAi).

Bibliografie: Roska 1936, p. 81; 1942, p. 52, nr. 248; Kalmar 1999, p. 142.

 

b) Ceramică de factură eneolitică (MAi).

Bibliografie: Roska 1941, p. 54; 1942, p. 52, nr. 248.

 

c) Celt de bronz de la sfârşitul epocii bronzului.

Bibliografie: Popa 2001, p. 420.

 

d) Topor de cupru (MNB).

Bibliografie: Vulpe 1975, p. 69, pl. 38/360.

 

            2. Pe hotarul localităţii s-au descoperit două monede antice. Prima este un denar de la Traian, iar cea de a doua este o mică monedă de bronz, tocită şi ilizibilă, probabil de la Caracalla.

Bibliografie: Winkler-Hopârtean 1978, p. 17-18.

 

            3. În anul 1642 se pomeneşte o biserică ce a fost construită de saşi.

Actualul edificiu de cult a fost construit în anul 1858 în stil neoclasic.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 116.

 [1] Scheiner 1926, p. 32.