b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

29. Blăjel (Balázstelke, Klein-Blasendorf, Villa Blasii), comună

 

Anul primei atestări documentare: 1339.[1]

 

1. Actuala biserică luterană a fost ridicată în 1901, în stil neoromanic, pe locul vechii biserici ce a fost demolată în secolul XIX.

Vechea biserică, a fost înconjurată de o fortificaţie ale cărei urme se mai disting în teren sub forma unui val de pământ.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 368.

 

 

 [1] DIR, C, XIV, III, p. 522.