b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 48. Caşolţ (Hermány, Kastenholz, Kastnhults), comuna Roşia

 

Anul primei atestări scrise: 1302; Plebania beatae Mariae virginis de Castenholz.[1]

 

            1. În punctul Pepinieră a fost cercetată o locuire aparţinând culturii Starčevo-Criş. Aici mai există şi materiale aparţinând culturii Coţofeni, dacice şi romane norico-pannonice.

Bibliografie: Macrea şi colab. 1959, pp. 409-410; Macrea 1961, p. 416-419; Paul 1992, p. 138; Kalmar 1999, p. 147; Popa 2001, p. 422.

 

2. Pe hotarul comunei, la locul numit Poiana în Pisc, a fost descoperită, în anul 1955, o aşezare neo-eneolitică.

Săpături sistematice în anii 1955, 1957-1958. Stratul de cultură cuprinde mai multe niveluri de locuire.

Nivelul inferior aparţine fazelor târzii ale culturii Turdaş, plus elemente izolate aparţinând culturii Precucuteni II.

Nivelul superior aparţine culturii Petreşti pe deplin dezvoltate (faza B) şi este marcat prin locuinţe de suprafaţă cu platformă de lut ars, identice cu cele descoperite în aria culturii Cucuteni.

În cuprinsul aşezării s-au descoperit şi două gropi de cult, asemănătoare cu cele descoperite la Traian.

În partea superioară a stratului de cultură a fost atestată şi o locuire aparţinând  unei faze timpurii a culturii Coţofeni. Ceramica Coţofeni din această aşezare are unele analogii cu cea a culturii Baden.

Bibliografie: Macrea 1957, pp. 138-140; Paul 1957, p. 138-140; 1959, p. 421-429; 1961, p. 107-120; 1992, p. 138; Popescu 1958, p. 483; Roman 1976, p. 80; *** 1994, p. 262; Kalmar 1999, p. 147; Ciugudean 2000, p. 66.

 

            3. Cei trei tumuli aflaţi în locul din hotar numit Trei Morminţi au un rol funerar, deoarece unul conţinea un mormânt de inhumaţie în cistă de piatră şi un altul un mormânt de incineraţie în urnă.

Mormintele se datează în epoca hallstattiană.

Bibliografie: Macrea 1957, p. 134-138; 1961, p. 419 sqq; Macrea şi colab. 1959, pp. 410-413; Popescu 1958, p. 483.

 

            4. Se menţionează faptul că din această localitate provin peste 100 monede thasiene, originale sau de imitaţie, descoperite în anul 1877.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 29; Winkler 1955, p. 98, nr. 8; *** 1994, p. 263.

 

            5. Din mormintele dezvelite pe Dealul Bradului în necropola mare din punctul La Morminţii cei Mulţi au fost recuperate monede romane imperiale (aşi), datând din secolele I şi II (Galba, Nerva, Traian, Hadrian, Sabina, Antoninus Pius, Faustina I, Marcus Aurelius).

Săpăturile arheologice sistematice efectuate în această necropolă atestă faptul că ritul funerar este, în esenţă, unitar: cadavrul se incinerează pe rug, peste care se ridica un tumul funerar.

            Cimitirul se întinde pe o lungime de aproximativ 840 m şi înglobează 299 de tumuli.

            Necropola se datează în secolele II-III d.Chr.

Bibliografie: Müller 1861, pp. 240-254; Lupu 1955; Macrea 1957, pp. 119-134; 1961,  pp. 407-416; Macrea şi colab. 1959, pp. 403-410; Macrea-Berciu 1955, pp. 581-615; Popescu 1958, p. 483; Protase 1966, p. 27; *** TIR, L35, p. 31 unde sunt consemnate, ca provenind de la Caşolţ, şi monede romane din secolul III; *** 1994, p. 262-263; Sonoc-Georgescu 1997-1998; Sonoc-Grişcan 1999; Popa 2000, p. 186, 201; 2002, p. 48-49.

 

            6. Aşezarea romană este foarte întinsă şi se află la 500 m de necropolă, în punctul Pepinieră, Tăietură şi Gura Higiului. Locuinţele au fost construite la suprafaţa solului din lemn şi lut. După opinia lui D. Popa ar fi vorba despre un vicus.

            Aşezarea suprapune urme neo-eneolitice.

Bibliografie: Popescu 1958, p. 483; *** 1994, p. 263; Popa 2000, p. 164; 2001, p. 422; 2002, p. 49.

 

            7. În spatele grajdurilor fostului CAP s-a descoperit o aşezare rurală romană, alt vicus ]n opinia lui D. Popa.

Bibliografie: Popa 2001, p. 422; 2002, p. 49.

 

            8. Cu prilejul construirii căii ferate înguste spre Agnita s-au descoperit, la N de sat, materiale ceramice de factură romană.

Bibliografie: Popa 2002, p. 49.

 

            9. Biserica medievală, pomenită prima oară în anul 1302 ca purtând hramul Sf. Maria, a fost construită pe dealul de deasupra actualei biserici luterane (construită în 1809).

Construcţia în ruină, a fost vizibilă până în anul 1916, cu urme ale unei fortificaţii împrejmuitoare (fotografie istorică – BMNB).

În timpul luptelor din primul război mondial şi aceste ruine au fost complet distruse, iar la reforma agrară, terenul a intrat în proprietatea unui localnic, ce a vândut piatra ca material de construcţie.

Bibliografie: Horwath 1936, p. 175, 177; Vătăşianu 1959, p. 613; Fabini 1998, p. 330-331.

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 225.