b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 31. Bogatu Român (Oláhbogát, Nagykerék), comuna Păuca

 

Anul primei atestări scrise: 1324; Kerek.[1]

 

            1. De pe teritoriul satului se cunosc mai multe descoperiri care indică prezenţa aici a unor aşezări din epoca neolitică, de la începutul epocii bronzului şi din a doua epocă a fierului (MAi).

            Cu prilejul unui sondaj de informare efectuat în 1966, la locul numit La Doguri / În Doguri, situat la SV de sat, pe Dealul Presăcii, din apropierea Pădurii Bărcului, s-a constatat existenţa unor aşezări succesive în acest loc, marcate prin niveluri de locuire aparţinând următoarelor culturi şi epoci: cultura Petreşti, fazele A-B şi B, ceramică aparţinând orizontului cu toarte pastilate, ceramică Coţofeni, un nivel de locuire aparţinând epocii hallstattiene şi un nivel de locuire cu ceramică dacică (MNB, MNAI).

Bibliografie: Schroller 1933, p. 74; Nestor 1933, p. 53-54; Roska 1936, p. 81; 1936a, p. 40, 50; 1941, punct 224; 1942, p. 207, nr. 10; 1943, p. 72-73; Marinescu-Bîlcu 1974, fig. 1; Roman 1976, p. 80; Paul 1992, 138; Kalmar 1999, p. 145; Dragotă şi colab. 1999, p. 81-82; Ciugudean 2000, p. 65.

 

            2. În punctul Capul Dealului-Cătun se cunoaşte o aşezare neolitică apărată natural, după spusele descoperitorului. Fragmentele ceramice şi uneltele de silex aparţin culturii Petreşti.

Bibliografie: Kalmar 1984, p. 392.

 

            3. În punctul Râpa de Nisip, pe malul din dreapta al pârâului Valea Trecătoare, s-au descoperit fragmente ceramice şi litice aparţinând culturii eneolitice Coţofeni.

Bibliografie: Dragotă şi colab. 1999, p. 82, pl. III/3-7; Ciugudean 2000, p. 65.

 

            4. Se cunoaşte de aici, fără precizarea locului, un fragment de ceramică neagră cu toartă, încadrabilă epocii romane (MAi). Acest fragment ceramic poate fi pus în legătură cu aşezarea daco-romană cunoscută în hotarul localităţii, vicus după D. Popa.

Bibliografie: Berciu 1944, p. 136; Glodariu 1977, p. 100, 104; Popa 2000, p. 163; 2002, p. 40.

 

 

 

 

 [1] Suciu 1966, p. 89.