b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 51. Chesler (Keszkér, Keßeln, Kieszeln), comuna Micăsasa

 

Anul primei atestări scrise: 1439; possesio Kezler.[1]

 

            1. De pe teritoriul localităţii sunt menţionate, fără alte precizări:

a) Două topoare fragmentare eneolitice, de aramă, cu braţe în cruce (MNB).

Bibliografie: Vulpe 1975, fig. 18/137 A-B; Kalmar 1999, p. 150.

 

b) Un fragment dintr-o seceră de bronz, datând de la sfârşitul epocii bronzului (MNB).

Bibliografie: Popescu 1944, p. 30.

 

 [1] Jakó 1990, I, p. 219.