b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

64. Cornăţel (Hortobágyfalva, Härwesdorf, Harbachdorf, Harwesterf), denumirea veche românească Hârtibaci, comuna Roşia

 

Anul primei atestări scrise: 1306; Cornachel.[1]

 

            1. De pe teritoriul satului, din puncte neprecizate topografic, provin următoarele piese:

a) Două fusaiole de lut şi un topor de cuarţit aparţinând, probabil, culturii Coţofeni (colecţia E. Orosz – Cluj).

Bibliografie: Roska 1941, p. 60; 1942, p. 109, nr. 63.

 

b) Urnă de lut din epoca bronzului (MNIT).

Bibliografie: Roska 1942, p. 109, nr. 63.

 

c) Monedă dacică de argint.

Bibliografie: Roska 1942, p. 109, nr. 63.

 

d) Un vas mare în formă de chiup, descoperit în anul 1867, de culoare cenuşie, ornamentat cu benzi ondulate şi portative, datând din epoca romană (MNB).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 31; Téglás 1887, p. 188; Marţian 1920, p. 195; Roska 1942, p. 109, nr. 63; Popa 2001, p. 422; 2002, p. 65.

 

            2. În Valea Văcărelului s-a descoperit o brăţară de aur şi două pandantive din epoca bronzului (MNB). D. Popa aminteşte aici o aşezare Wietenberg.

Bibliografie: Popescu 1944, p. 134; Horedt 1944, p. 109; Popa 2001, p. 420.

 

            3. O aşezare din Ha.

Bibliografie: Popa 2001, p. 420.

 

            4. Aşezare dacică deschisă.

Bibliografie: Popa 2001, p. 420.

 

            5. D. Popa aminteşte despre existenţa unui vicus, pe valea Rotbavului, în punctul Răchitărie.

            La aproximativ 1 km mai jos, pe valea Rotbavului, se află o altă aşezare de acelaşi tip.

Bibliografie: Popa 2000, p. 167; 2001, p. 422-423.

 

 [1] Scheiner 1926, p. 37.