b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

 

37. Brădeni (Hégen, Henndorf, Hegendorf, Händerf), denumirea veche românească Hendorf, comună

 

Anul primei atestări scrise:1297; Terra Heen.[1]

 

            1. Pe locul numit Vizuina Vulpii (Fuchslecher) s-au descoperit resturile unei aşezări cu fragmente ceramice datând, poate, din epoca bronzului.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 27; Tocilescu 1880, p. 895-896; Marţian 1920, p. 324; Roska 1942, p. 105, nr. 29; Kalmar 1999, p. 146; Popa 2001, p. 420.

 

            2. În împrejurimile localităţii s-a găsit un fragment de seceră din bronz, din epoca bronzului, şi un vas cenuşiu, cu două toarte, din aceeaşi epocă (MS).

Bibliografie: Müller 1858, p. 336-337, 380; Gooss 1876, p. 27; Tocilescu 1880, p. 824; Téglás 1887, p. 194; Marţian 1920, p. 324; Roska 1942, p. 105, nr. 29; Popa 2001, p. 420.

 

            3. La capătul satului, spre Netuş, în arătură, s-a descoperit o piatră funerară romană, cu inscripţie.[2]

Cu prilejul renovării bisericii luterane s-au descoperit monede romane.

Tot de aici se cunoaşte o statuetă de bronz (MNIT).

Bibliografie: Gooss 1874, p. 173; 1876, p. 79; Teutsch 1884, p. 125; Popa 2000, p. 186; 2001, p. 424; 2002, p. 44.

 

            4. Din hotarul satului provin monede imperiale romane, probabil în legătură cu un vicus roman.

Bibliografie: *** TIR, L35, p. 28; Popa 2000, p. 164, 201.

 

            5. Biserica este menţionată pentru prima dată în anul 1350 ca purtând hramul Sf. Andrei.

Între anii 1406 şi 1416 ca şi în 1466, 1476, 1483 şi 1497, biserica primeşte indulgenţe, fapt ce poate duce la concluzia că a fost loc de pelerinaj.

Biserica-hală actuală este rezultatul unor intervenţii constructive în stil gotic din secolul XV, ce înglobează probabil părţi ale unei biserici mai vechi.

La începutul secolului XVI, biserica este întărită cu galerii de luptă ce se ridică atât deasupra corului cât şi deasupra navei. Galeriile sunt scoase în consolă pe grinzi de lemn sprijinindu-se şi pe contraforţi puternici de piatră. În aceeaşi perioadă se bolteşte corul şi se construiesc scările de acces spre galeriile de luptă pe latura de N a navei.

Portalul de S a fost edificat la începutul secolului XVI şi conţine elemente stilistice ce marchează trecerea de la goticul târziu la Renaştere.

În etajul de apărare de deasupra navei au fost montate trei clopote. Clopotul mare este datat în secolul XIV şi poartă o inscripţie.[3] Clopotul mijlociu a fost turnat de meşterul sighişorean Hans Weisberger în anul 1649 şi poartă o inscripţie latină, doar parţial lizibilă, iar clopotul mic poartă o altă inscripţie[4].

În etajele de apărare, atât deasupra corului cât şi deasupra navei sunt păstrate cca 80 de lăzi din lemn în care se păstrau odinioară cereale pentru vremuri de asediu. Unele lăzi de provizii poartă urme de pictură.

Puternica fortificaţie ce înconjoară biserica a fost construită în plan rectangular, cu ziduri înalte de 5-6 m. şi câte un turn masiv în fiecare colţ. Turnul de SE, cu trei etaje a fost transformat în locuinţă pentru îngrijitorul bisericii, turnul de NE a fost demolat iar în SV şi NV se mai păstrează două turnuri cu două etaje.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 7-10; Vătăşianu 1959, p. 593, 595; Treiber 1971, p. 117; Niedermaier 1975, nr. 396; Fabritius-Dancu 1980, pl. 27; Gheorghiu 1985, p. 168; Fabini 1998, p. 290-292.

 

 [1] DIR, C, XIII, 2, p. 430-433.

[2] CIL, III, 7724; IDR, III/4, 185.

[3] „O † rex † glorie † veni † cum † pace”

[4] „verbum Domini manet in aeternum 1574 G.H.R.”