b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

 

39. Bruiu (Brulya, Braller, Broller, Burutia), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1337; Mathias de Brunwiler de III annis solvit VIII banales antiquos.[1]

 

            1. Pe teritoriul satului, pe locul numit Kammebach, s-au găsit două topoare de piatră, neolitice.

Bibliografie: MNB.

 

            2. Un mormânt de incineraţie cu inventar bogat a fost descoperit tot în perimetrul localităţii în punctul numit Boltner, pe coasta unui platou.

Descoperirea a fost făcută în anul 1883.

Vasul păstrător al inventarului mormântului era lucrat la roată, din pastă cenuşie deschisă şi avea un inel de susţinere la bază. În urnă era cenuşă, oase de om arse, bucăţele de cărbune şi mai multe obiecte de inventar (o fibulă de argint cu picior înalt şi un cap format dintr-o placă semicirculară ornamentată cu granulaţii aşezate în şiruri arcuite, 3 butoni de bronz cu cap semidiscoidal, o aplică pătrată de bronz având în interior ornamente stilizate, o mică placă rotundă de bronz prevăzută cu 2 nituri marginale, 4 fragmente de aplici de bronz, pe unele păstrându-se încă resturi din niturile de fixare, 3 mărgele de sticlă albastru-închis cu 6 muchii, mici perle de sticlă cu luciu galben şi un inel fragmentar de bronz cu piatra – gema aparţinătoare este ruptă; piesele din bronz sunt componente ale unui centiron cu cataramă-cadru ajurată).

            Mormântul de la Bruiu datează, pe baza inventarului său din timpul ocupaţiei romane în Dacia, iar fibula indică cu precădere secolul III.

            După material, mormântul aparţine unui mercenar germanic din armata romană, cel mai probabil un vandal, judecând după elementele specifice purtătorilor culturii Przeworsh (fibula de tip hibrid, între fibula cu genunchi şi cea de tip Sakran, depunerea în urnă, mărgelele cu funcţie apotropaică).

Bibliografie: Hampel 1896, p. 315, fig. 792; Horedt 1941b, p. 121; 1942, p. 35, 39; 1958, p. 10-13, fig. 1/6-18; Protase 1966, p. 20-21; Popa 2000, p. 186; 2002, p. 45; Ciugudean-Ciugudean 2000, p. 207..

 

            3. În anul 1922 s-a descoperit un tezaur compus din 17 tetradrahme de tip Filip II.

Bibliografie: *** 1994, p. 215.

 

            4. Din loc neprecizat provine o spadă medievală databilă în a doua jumătate a secolului XIV.

Bibliografie:  Heitel 1995; Pinter 1999, p. 146.

 

            5. Biserica luterană a fost, iniţial, o bazilică romanică trinavată cu turn clopotniţă, ridicată în prima jumătate a secolului XIII cu hramul Sf. Nicolae.

Biserica a fost modificată în secolul XV, când picioarele arcelor romanice dintre nave au fost întărite cu pilaştrii ce sprijină bolta în reţea, specifică goticului târziu, ce acoperă nava centrală şi când corul este acoperit cu o boltă în stea, sprijinită pe un arc triumfal ogival. Cu acelaşi prilej s-au scurtat navele laterale şi s-a fortificat clădirea prin ridicarea deasupra corului a unui turn cu trei etaje defensive.

Aceste lucrări se prelungesc probabil până în prima parte a secolului XVI, când, în anul 1520, se menţionează un ajutor financiar pentru lucrările de construcţie din partea Scaunului Sibiului.

În 1845, corul vechi este prelungit şi i se adaugă o absidă semicirculară.

La începutul secolului XX pornesc să se demoleze colateralele şi turnul de deasupra corului şi se reconstruiesc doar navele colaterale, dând aspectul de astăzi al monumentului. Aceste ultime lucrări de amploare sunt excelent documentate fotografic (MBS), ceea ce permite observarea foarte bună a vechilor etape de construcţie.

În 1520 a fost montat în cor altarul poliptic de o deosebită valoare artistică, în a cărui nişă centrală se găseşte statuia Mariei cu Pruncul: Madona de la Bruiu, o capodoperă a artei figurative gotice din Transilvania.

În 2000, prin iniţiativa Consistoriului Eparhial al Bisericii Luterane C.A. din România, altarul a fost demontat din biserica de la Bruiu din motive de securitate, restaurat şi montat în biserica din oraşul Cisnădie.

În secolul al XIX-lea, conform mai multor reprezentări grafice, biserica a fost înconjurată de o centură dublă de fortificaţii.

Prima şi cea mai veche curtină, demolată la începutul secolului XX, se sprijinea pe turnul clopotniţă al bisericii şi înconjura în traiect oval, monumentul fiind întărită cu un turn pe partea de S.

A doua centură, de traiect poligonal este întărită cu un turn în colţul de NE şi de patru bastioane alungite, ridicate pe trei nivele de apărare.

Bastionul de SE, a fost amenajat ca locuinţe în caz de asediu iar în celelalte bastioane se păstrează lăzi mari de provizii din lemn de stejar întărit cu benzi metalice.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 56-58; Vătăşianu 1959, p. 69, 581; Treiber 1971, p. 93; Gheorghiu 1985, p. 179; Nussbächer 1990, p. 71-73; Fabini 1998, p. 89-92

 [1] *** 1887, I, 1, p. 143.