b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 44. Calvaser / Călvasăr (Hidegviz, Kaltwaßer), sat desfiinţat, înglobat comunei Şeica Mare

 

Anul primei atestări scrise: 1295; Thomas von Kaltwasser.[1]

 

            1. Din aşezarea de aici provin materiale ceramice şi litice aparţinând culturii eneolitice Coţofeni.

Bibliografie: Dragotă 1996, p. 17-26; Dragotă şi colab. 1999, p. 82, pl. IV/14.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 202.