b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 50. Cârţişoara (Strezakercisora, Streschen, Kleinkerz, Oberkerz), denumirea veche românească Streza-Cârţişoara

 

Anul primei atestări scrise: 1322; într-un privilegiu acordat mănăstirii din Cârţa apare Kerch Olachorum.[1]

 

1. Pe hotarul comunei, în direcţia localităţii Scoreiu, s-a descoperit în anul 1892 un tezaur de argint ce se păstrează la MNB. Tezaurul se compune din patru fragmente ale unui lănţişor împletit din sârmă subţire de argint cu trei butoni, o placă triunghiulară (diademă) înconjurată, de-a lungul marginii, cu filigran şi acoperită pe suprafaţa interioară cu butoni de diferite mărimi.

Tot din acest tezaur fac parte două fragmente mici ale unui buton ornamentat aurit şi vreo 60 de bucăţi tocate de argint, în greutate totală de 895 gr. În asociaţie cu aceste obiecte au apărut şi 6 monede, una dintre ele fiind emisă de împăratul bizantin Ioan al II-lea (1118-1143), celelalte cinci neputând fi determinate. Întregul tezaur poate fi datat la mijlocul secolului XII.

Bibliografie: Horedt 1958a, p. 124-126.

 

            2. Informaţiile despre glăjăria de aici le avem de la Constantin Stan: de la comună spre S la împreunarea râului Bâlea cu Laiota, se văd ruinele unei fabrici de hârtie, arsă pe la 1864, iar pe Bâlea în sus, la depărtare de 7 km în pădure, se află ruinele fostei sticlării, arsă la 1884.

În prezent locul este cunoscut sub denumirea de Glăjăria, Sticlăria sau La Casa Glăjăriei şi Lunca Glăjăriei, iar drumul care duce din sat la acest punct se numeşte Calea sau Ornu Glăjăriei.

Glăjăria a fost atestată pentru prima dată în anul 1718, iar în anul 1762 huta a fost din nou construită, dar nu în locul unde a fiinţat huta cea veche.

În 1781 se lucra la clădirea noii hute, iar în anul 1782 au fost ridicate casele muncitorilor, dar a izbucnit un incendiu care a mistuit cuptorul până la temelii.

În 1884 sticlăria a ars definitiv, aşa fel încât în anul 1902 se menţionează că huta nu mai exista.

            Cercetările arheologice întreprinse în 1998 au scos la iveală, parţial, baza a două instalaţii pentru topit sticla: un cuptor pentru preparat frita şi un cuptor-topitor pentru sticlă, alături de numeroase fragmente ceramice de culoare roşie-cărămizie lucrate din pastă grosolană şi din pastă fină, fragmente de oale pentru topit sticla, fragmente de forme pentru suflat sticla – ultimele categorii lucrate din material refractar –, unelte din fier întregi sau fragmentare, deteriorate, trei flacoane mici cu gât înalt şi inel la gură, de culoare albă, maro şi albastru-cobalt şi fragmente de obiecte din sticlă. La acestea se adaugă o monedă din bronz de 1 kreutzer emisă în anul 1816.

            Urbariul familiei Teleki din 1801 menţionează existenţa aici a unei aşezări de lucrători de la glăjărie, compusă din 12 case din lemn. Glăjăria avea 7 clădiri cu funcţionalitate diferită şi o moară de pisat piatra.

Bibliografie: *** 1839, p. 455; Bielz 1846-1848, p. 69; Stan 1928, p. 431; Sághely 1938, p. 231, 279, 291; Bunta-Imre 1983, p. 69-70; *** 1999, p. 27.

 

            3. Mănăstirea românească are o singură atestare în anul 1748. Mănăstirea este reînfiinţată, pe un nou amplasament, o dată cu 1993 şi poartă hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Într-o periegheză au fost identificate ruinele unei biserici de zid ce ar putea reprezenta urmele lăcaşului de cult al mănăstirii, în locul numit Mănăstirea lu Zănescu sau La Mormântu lu Zănescu. Toponimul destul de nou, dar singurul sub care majoritatea localnicilor identifică actualmente locul, provine de la un erou post mortem al trupelor de securitate, căzut în luptele purtate cu Rezistenţa din Munţii Făgăraş şi căruia i s-a ridicat un monument funerar la cca 50 m SE de ruine (periegheză: A. Lukács, Z. K. Pinter).

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 99.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 358.