b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

 

22. Bărc (Báránykut, Bekokten), denumirea veche românească Bărcuţ, sat desfiinţat, înglobat satului Bogatu Român

           

1. Mai jos de sat este o aşezare în care s-au găsit numeroase fragmente ceramice, fragmente de greutăţi de lut, cenuşă, cărbune, etc.

Aşezarea se încadrează, probabil, în epoca neolitică (o parte din material se află la MNIT).

Din acelaşi loc provine, după toate probabilităţile, un topor de serpentin (CSS).

Punctul poate fi acelaşi cu Doguri (vezi Bogatu Român).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 13; Koch 1876, p. 132; Téglás 1887, p. 188; Tocilescu 1880, p. 780, 881; Roska 1942, p. 36, nr. 61.

 

            2. Fără precizarea locului, figurează ca fiind descoperite aici, un fragment de toporaş de piatră şi un topor, găsit spre Seliştat, din epoca neolitică.

Bibliografie: MNB.

 

            3. Fără precizarea locului este menţionat, ca provenind de aici, un buzdugan de bronz cu proeminenţe şi fără gaură de prindere în coadă. Datarea este nesigură, poate Ha (MNB).

Bibliografie: Horedt 1947, p. 42.