PRELEGERI DE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ

 

I. EVUL MEDIU TIMPURIU ĪN EUROPA

 ŞI ORIENTUL APROPIAT

Autori: dr. ZENO - KARL  PINTER, dr. IOAN MARIAN ŢIPLIC

- pentru uzul īnvăţămāntului de zi şi I.D.D. -  © copyright: 2004

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean īn Context European (IPTCE)

C U P R I N S

 

1.Evul mediu. Probleme de terminologie şi periodizare.(Z. K. Pinter)

 

2. Declinul lumii  antice (Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic)

a) Triburile germanice īn primele secole ale mileniului I

b) Căderea Imperiului Roman de Apus

c) Organizarea bisericii creştine şi primele concilii ecumenice

 

3. Geneza  universului  medieval (Z. K. Pinter)

a) Marea migraţie a popoarelor şi constituirea statelor

b) Goţii şi migraţia lor īn imperiu

c) Vizigoţii

d) Burgunzii

e) Hunii

f) Vandalii

 

4. Constituirea regatelor barbare (Z. K. Pinter)

a) Britania şi cucerirea anglo-saxonă

b) Peninsula Iberică

c) Italia sub dominaţie ostrogotă

d) Longobarzii şi cucerirea Italiei

e) Francii şi īntemeierea statului franc

 Regatul franc merovingian

 Decăderea regalităţii merovingiene şi ascensiunea carolingienilor īn statul franc

 Perioada carolingiană

 Carol cel Mare şi restaurarea Imperiului occidental

 Expansiunea teritorială a francilor sub Carol cel Mare

 Organizarea Imperiului Carolingian

 Decăderea şi destrămarea Imperiului Carolingian

 

5. Lumea islamică (I. M. Ţiplic)

a) Arabia preislamică. Formarea statului şi procesul de islamizare

b) Califatul omayyad din Damasc

c) Califatul abbasid din Bagdad. Spania şi supravieţuirea omeyyadă

 

6. Oamenii nordului (I. M. Ţiplic)

a) Organizarea socială

b) Viaţa religioasă

c) Creştinarea popoarelor nordului

d) Migraţiile popoarelor nordului

Europa estică şi varegii

Descoperirea Islandei, Groenlandei şi a continentului american

 

7. Geneza statelor medievale europene (Z. K. Pinter)

Īnceputurile regatului german

Dinastia franconă

Dinastia saxonă

Otto cel Mare

Ultimii ottonieni

8. Popoarele Europei Centrale şi de Sud-Est (I. M. Ţiplic)

a) Khaganatul avar (sec. VI-IX)

b) Apariţia statelor slave īn Europa (sec. VI-XI)

Slavii de răsărit. Rusia kieveană

Slavii de sud. Bulgaria, Slovenia, Croaţia şi Serbia

Slavii de vest

 

9. Societate şi biserică īn Evul Mediu timpuriu (Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic)

a) Relaţiile vasalice şi cavalerismul

b) Biserica occidentală, Papalitatea şi puterea laică īn Evul Mediu timpuriu

c) Structuri sociale īn mediul rural

 

10. Viaţa privată (I. M. Ţiplic)

a) Viaţa materială

b) Ritmul timpului şi al vieţii

 

11) Cultura şi civilizaţia īn Evul Mediu timpuriu (I. M. Ţiplic)

a) Europa īn secolele VI-XI

b) Cultura arabă (sec. VI-XI)

 

Bibliografie  selectivă