Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XI

Arheologie şi istorie (III)

Descoperiri din judeţul Hunedoara

 
Autor: SABIN ADRIAN LUCA, Cu contribuţii de: Cristian ROMAN şi Dragoş DIACONESCU, Editura Economică 2005, web: Cosmin Suciu

CUPRINS

Cuvânt înainte  

Cadrul geografic

 

Descoperiri arheologice:

A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, Ţ, U, V, Z

Tabel cu descoperirile arheologice dispuse pe epoci

 Abrevieri bibliografice şi bibliografie

 

 

Repertoriul descoperirilor  

Z.

482. Zam (comună)

¤

483. Zăvoi (comuna Sălaşu de Sus)

 

1. Vestigii medievale.

 

a) Biserica ortodoxă românească veche nu a fost studiată prin săpătură arheologică sistematică. Ea datează cel puţin de la mijlocul secolului XV d.Chr. [1]

¤

484. Zdrapţi (comuna Crişcior)

¤

485. Zeicani (comuna Sarmizegetusa)

 

1. Vestigii de epocă romană.

a) În hotarul localităţii s-a descoperit o statuetă din bronz reprezentând un luptător de epocă romană. [2]

b) Punctul Săivan.

La 400 m sud de sat s-a descoperit o construcţie romană în ruină. [3]

c) Punctul Ruini.

La est de intersecţia DN 68 cu drumul spre Zeicani se află urmele unei construcţii romane.

Aici se află una dintre comunele vicinale capitalei Daciei. [4]

d) Punctul Iordănel.

La 1,5 km vest de sat s-au descoperit urmele unei construcţii romane. [5]

e) De aici provine o inscripţie şi o ţiglă cu inscripţie. [6]

 

2. Vestigii medievale.

a) Punctul Monument.

La nord de DN 68, în faţa monumentului dedicat bătăliei din 1442 dusă de Ioan de Hunedoara, s-a descoperit o groapă medievală cu dimensiunile de 100 / 18 / 8 m (spital de campanie ?). [7]

 

3. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul Porţile de Fier ale Transilvaniei.

Între Zeicani şi Bucova se află o fortificaţie complexă. Cel puţin unele părţi ale acesteia par a fi antice.

a.1.) Cerbăcel.

Pe un bot de deal, la 400 m sud de haltă se află un posibil post de observaţie. [8]

a.2.) În Pădure.

Aici se află o fortificaţie în formă de stea, medievală târzie. [9]

a.3.) Tapae.

Pe Culmea Cătanelor, la nord şi la sud de halta Băuţari, până spre Bistra, în Dealul Bogdana, se află fortificaţii, valuri şi şanţuri datate în epoca dacică, romană, daco-romană, medievală timpurie şi medievală. [10]

 

4. Vestigii medievale.

a) Biserica actuală nu trădează construirea în secolul XV d.Chr. aşa cum se afirmă uneori. [11]

¤

486. Zlaşti (municipiul Hunedoara)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Gruiul sau Gruniul lui Moş.

În hotarul localităţii, la 300 m sud de sat, în dreapta Pârâului Zlaşti, se semnalează o aşezare aparţinând culturii Turdaş cu elemente Vinča C şi Tisa I. Aceasta se întinde pe două terase: terasa A aflată în imediata vecinătate a pârâului şi terasa B, adiacentă terasei A, la SV de aceasta. [12]

 

2. Vestigii dacice.

a) Punctul Vila Ioan (fosta Baie Ohaba).

De aici au fost recoltate fragmente ceramice dacice de fază clasică. [13]

 

3. Vestigii medievale.

a) Punctul Dumbravă.

În partea nord-estică a satului se află o ruină cu două încăperi, posibilă biserică medievală.

Dintre ruine s-au recoltat două cahle şi un obiect de os. [14]

¤


 [1] Rusu A.A. 1991a, p. 128; 1997, p. 330-331.

[2] Floca 1973; Mărghitan 1974-1975, p. 42; Pop 1977, p. 124-125.

[3] Tatu et alii 1988-1991, p. 102-103; Popa D. 2002, p. 219.

[4] Tatu et alii 1988-1991, p. 103; Popa D. 2002, p. 219; Pop 2004, p. 310.

[5] Tatu et alii 1988-1991, p. 103; Popa D. 2002, p. 219.

[6] Nemeş 1995-1996, p. 350; CIL, III, 7910.

[7] Tatu et alii 1988-1991, p. 103.

[8] Idem., p. 98.

[9] Ibidem.

[10] Tatu 1982-1983; Tatu et alii 1988-1991, p. 98.

[11] Rusu A.A. 1997, p. 331-332.

[12] Floca 1972, p. 13; Andriţoiu 1979, p. 31; Kalmar 1984, p. 395; Lazarovici 1987, p. 36-37; Luca 1996, p. 22; 1999a, p. 5-6; 2004, p. 54-55; Luca et alii 1998, p. 26; 2003c, p. 80; 2004, p. 61; Draşovean şi Mariş 1998; Draşovean şi Rotea 1986, p. 11; Kalmar-Maxim 1999, p. 163.

[13] Informaţie Diaconescu Dragoş.

[14] Roman şi Diaconescu 1999-2000, p. 98, 104.

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to: cos_suciu@yahoo.com