Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XI

Arheologie şi istorie (III)

Descoperiri din judeţul Hunedoara

 
Autor: SABIN ADRIAN LUCA, Cu contribuţii de: Cristian ROMAN şi Dragoş DIACONESCU, Editura Economică 2005, web: Cosmin Suciu

CUPRINS

Cuvânt înainte  

Cadrul geografic

 

Descoperiri arheologice:

A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, Ţ, U, V, Z

Tabel cu descoperirile arheologice dispuse pe epoci

 Abrevieri bibliografice şi bibliografie

 

 

Repertoriul descoperirilor  

S.

  

361. Sarmizegetusa (comună)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Depozite de bronzuri.

De aici provine un depozit de bronzuri neîncadrat cronologic şi cultural. [1]

b) Din locuri neprecizate provin fragmente ceramice şi alte artefacte aparţinând neoliticului.

Alte materiale fără precizări asupra locului de descoperire aparţin epocii dacice. [2]

c) În localitate s-au descoperit patru inele de aur crestate. [3]

 

2. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa Dacica.

a.1.) În săpăturile vechi s-au descoperit materiale ceramice Coţofeni, topoare din piatră şlefuită, dar şi un topor de cupru cu braţele în cruce de tip Jászládány, varianta Orşova. [4]

a.2.) Oraşul şi castrul roman.

Oraşul are foruri, amfiteatru, fântâni, ateliere, tuburi ceramice pentru canalizare sau transportul apei potabile. De asemenea, s-au descoperit diverse obiecte cu destinaţie specială: cadrane solare, instalaţii de hypocaustum, cuptoare, olane de ventilaţie, mozaicuri şi piese sculpturale.

S-au descoperit şi extrem de numeroase elemente de arhitectură şi sculptură care arată existenţa unui centru artistic aici.

Castrul roman are dimensiunile de 540 / 415 m şi a fost folosit după 106.

Incinta romană a fost locuită şi în perioada prefeudală şi medievală. Între alte descoperiri de vreme prefeudală amintim o fibulă „digitală” (secolul VII d.Chr.), oale de secolele VIII-X d.Chr., căldăruşe din lut sau folosirea tramei stradale romane prin secolele XIII-XIV d.Chr. (Britonia medievală). [5]

a.3.) Temple, culte şi divinităţi.

În oraşul roman s-au descoperit templele lui Aesculap şi Hygia, Liber Pater, Nemesis, Nymphae, Malagbel, Mithras, Zeii Palmirieni, Serapis şi unor divinităţi neidentificate. Alte temple sunt atestate doar documentar: Apollo şi Isis. Unele temple sunt doar bănuite: Diana, Dis Pater şi Proserpina, Jupiter Optimus Maximus, Bell Hamon, Jupiter Dolichenus, Malagbel, ori au divinitate necunoscută.

Pe cuprinsul sitului s-au descoperit mai multe statuete din lut sau bronz, podoabe de aur, însemne paleocreştine şi antefixe. [6]

a.4.) Artefacte.

Cantitatea de artefacte descoperite cu ocazia săpăturilor sistematice din ultimii 80 de ani este impresionantă. Între acestea remarcăm ceramica, statuetele, piese figurate, opaiţele, fibulele, alte podoabe, vasele de sticlă sau metal, uneltele, arme, obiecte din os ş.a. [7]

a.5.) Inscripţii, ştampile şi monumente. Magistraturi. Antroponime. Cimitire. [8]

a.6.) Drumul roman. [9]

a.7.) Bibliografii, rapoarte de săpătură şi lucrări generale. [10]

 

3. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Hotar.

Aici la est de pârâul din vestul satului, spre fosta fermă CAP, se află urme de construcţii romane. [11]

4. Descoperiri monetare.

a) De-a lungul timpului s-au descoperit aici o drahmă Dyrrhachium, o monedă de tip KΩΣΩN şi numeroase monede romane republicane şi imperiale până în secolul IV d.Chr., inclusiv. [12]

b) De aici provine o monedă de epocă romană cu textul în ebraică. [13]

c) Corpus-ul monedelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. [14]

 

5. Vestigii post-romane.

a) Aici, în hotarul localităţii, sunt amintite descoperiri izolate de secolele VI-VIII d.Chr. [15]

 

6. Vestigii medievale.

Monumentul medieval de zid nu se mai păstrează, dar trebuie datat între secolele XIII-XIV d.Chr. [16]

¤

362. Săcămaş (comuna Ilia)

¤

363. Săcărâmb (comuna Certeju de Sus)

 

1. Mine şi cariere.

a) În hotarul localităţii s-au descoperit urme arheologice ale exploatării aurului de epocă romană (după Eugen Iaroslavschi spălătoriile de aur de aici ar fi mult mai vechi) şi medievală.

După unii autori autorii citaţi aici aurul s-ar fi exploatat încă din Bz D-Ha A. [17]

b) Mina Săcărâmb.

Mina de cupru se află în Munţii Metaliferi, bazinul Mureşului, Valea Geoagiu.

Obiectivul a fost exploatat în epoca romană, medievală, modernă şi contemporană. [18]

¤

364. Săcel (comuna Sântămăria Orlea)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Bordeie.

Pe malul din dreapta văii, la SE de releul TV, se află urme de locuire (peste 100 de gropi dintr-o epocă neprecizată). [19]

b) Punctul Râul Mare.

Pe malul din dreapta văii, la vest de drumul spre sat, s-au descoperit urme neolitice. [20]

 

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Curtea Taur.

În curţile de la sud de sat, spre Sânpetru, se află urme de locuire romană. [21]

 

3. Mine şi cariere.

a) Cariera Săcel.

Cariera se află pe Valea Sibişel. Ea a fost exploatată în epoca romană. [22]

¤

365. Sălaşu de Jos (comuna Sălaşu de Sus)

 

1. Vestigii medievale.

a) Vechea biserică a funcţionat, cu siguranţă, pe un deal, în secolul XVII d.Chr. [23]

¤

366. Sălaşu de Sus (comună)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Topoare din piatră.

Dintr-un loc neprecizat provine o secure de trahit aparţinând culturii Coţofeni. [24]

 

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Şasa.

În acest punct, pe Valea Bălţii, la circa 3 km NE de sat, s-a descoperit un frumos relief roman reprezentându-l pe Hercules. Aici sunt şi alte urme romane care atestă existenţa unei villa rustica.

Tot aici se află şi urme arheologice neolitice. [25]

b) Punctul Consiliul Popular.

În curtea Consiliului se află multe resturi romane. [26]

c) Punctul Drumul Jiului.

Drumul antic (roman) se poate urmări pe mai mulţi km. [27]

 

3. Descoperiri monetare.

a) - în hotarul localităţii (Grădina lui Gheorghe Iştoc), în anul 1935, s-a descoperit un tezaur monetar, format din circa 100 monede de tip Răduleşti – Hunedoara;

- în anul 1957, în partea de hotar numită Şasa, s-a descoperit un tezaur monetar format din 111 denari romani republicani;

- într-un loc neprecizat di hotarul localităţii s-au descoperit monede republicane romane. [28]

b) Din hotarul localităţii ar proveni un tezaur monetar medieval. [29]

 

4. Vestigii medievale.

a) În localitate este o curte cnezială şi o capelă de curte în ruină (secolul XVII d.Chr.).

Biserica „iobagilor” este construită în secolul XV d.Chr.

O altă biserică, ortodoxă, este pomenită în secolul XVII d.Chr. [30]

¤

367. Sălătruc (comuna Blăjeni)

 

1. Descoperiri monetare.

a) Aici s-au descoperit 13 monede de argint antice. [31]

¤

368. Sălciua (comuna Zam)

 

1. Descoperiri monetare.

a) Tezaurul medieval (secolele XV-XVI d.Chr.) a fost descoperit întâmplător la 2-3 km de sat, în apropierea pârâului Slir. Monedele au fost adăpostite într-un vas ceramic. [32]

 

2. Mine şi cariere.

a) Aici, în hotarul localităţii, s-ar afla spălătorii de aur preistorice, dar şi romane. [33]

¤

369. Sălişte (comuna Băiţa)

 

1. Mine şi cariere.

a) După autorul citat, aici s-ar fi exploatat aurul încă din Bz D-Ha A, dar şi în perioada medievală. [34]

 

2. Descoperiri monetare.

a) Aici s-a descoperit un denar roman republican şi altul imperial. [35]

¤

370. Săliştioara (comuna Vălişoara)

¤

371. Săuleşti (oraş Simeria)

 

1. Vestigii de epocă romană.

a) În hotarul localităţii, către confluenţa Cernei cu Mureşul, se cunoaşte o mică aşezare romană (villa rustica). Tot pe aici trece şi drumul roman.

În acelaşi areal s-au descoperit şi două altare romane. [36]

 

2. Vestigii medievale.

a) Punctul Balastieră.

Aici s-a descoperit un vas de bronz medieval. [37]

¤

372. Sâncrai (oraş Călan)

 

1. Vestigii de epocă romană.

a) În hotarul localităţii s-au descoperit urme arheologice de epocă romană şi un altar cu inscripţie. [38]

¤

373. Sânpetru (comuna Sântămăria Orlea)

 

1. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul La Măru sau La Măr.

Aici, pe un promontoriu situat pe malul din dreapta al Râului Mare, la 300 m vest de drum şi 1,5 km vest de sat, s-au descoperit materiale ceramice de epoca bronzului şi cea romană. [39]

b) Punctul Săliştioara I.

Locul se află pe versantul estic al Dealului Ploştina. Materialele ceramice descoperite aici aparţin epocii neolitice şi culturii Wietenberg. [40]

c) Punctul Săliştioara II.

Lângă pârâu (la locul numit Ploştină) se găsesc urmele unei construcţii dacice (cu influenţe romane) şi medievale timpurii. [41]

d) Punctul Movilă.

La 400 m vest de sat se află urme medievale şi romane. [42]

 

2. Vestigii preistorice.

a) Punctul Târnov.

Pe o înălţime la est de râul Sibişel s-a descoperit o aşezare fortificată cu şanţ şi val încadrabilă în epoca hallstattiană. [43]

b) Punctul La Târnov.

La vest de Dealul Târnov s-a descoperit ceramică Coţofeni. [44]

 

3. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Curtea Vulc.

În vatra localităţii s-au descoperit urme arheologice de epocă romană (resturi de construcţii). [45]

b) Punctul Grădişte sau La Bordeie.

La 500 m SV de Dealul Târnov, pe malul din stânga Pârâului Nucşoara, se află urme de construcţii romane. [46]

 

4. Vestigii medievale.

a) Biserica de zid din sat datează din secolele XIV-XV d.Chr. Nivelul ei de construcţie suprapune un strat medieval mai vechi. Aici a funcţionat şi o curte nobiliară.

S-au cercetat şi morminte, dintre care două în interiorul monumentului (unul de secolele XIV-XV d.Chr. şi altul de sfârşitul secolului XVI). [47]

¤

374. Sântandrei (oraş Simeria)

 

1. Vestigii de epocă romană.

a) În hotarul localităţii, la 2 km nord de satul actual, s-au descoperit urme arheologice de epocă romană (villa rustica). Tot aici se află şi o necropolă din aceeaşi epocă. [48]

¤

375. Sântămăria de Piatră (oraş Călan)

 

1. Vestigii preistorice.

a) În hotarul localităţii se semnalează o aşezare de epoca bronzului, cultura Wietenberg. [49]

b) Pe hotarul cu Valea Sângeorgiului a fost descoperită o aşezare Coţofeni. [50]

c) Punctul Pe Piatră.

Aici se află o aşezare Coţofeni. [51]

d) Punctul La Groşi.

În acest punct s-au descoperit materiale ceramice neolitice. [52]

 

2. Mine şi cariere.

a) Punctul Grădişte, Măgura sau Cariera Sântămăria de Piatră.

În hotarul localităţii, la 1 km nord de sat, pe malul din dreapta Streiului, se află o aşezare romană.

Aici se află şi o carieră de piatră din epoca romană. Exploatarea începe încă din perioada dacică.

Tot de aici provin şi fragmente ceramice Turdaş şi Coţofeni. [53]

 

3. Descoperiri monetare.

a) Trei denari romani republicani sunt descoperiţi în localitate. [54]

¤

376. Sântămăria Orlea (comună)

 

1. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul Troian sau Platou.

În hotarul localităţii, pe platoul dintre Sântămăria Orlea şi Ciopeia, în locul în care se termină Troianul, se semnalează o aşezare aparţinând culturii Vinča sau Turdaş.

Tot aici sunt urme de construcţii romane, un drum antic pavat şi ceramică din epoca romană. [55]

b) Punctul Grădinile Coliconilor.

Pe un promontoriu aflat la sud de sat, pe malul din dreapta Sibişelului, s-a descoperit o aşezare cu ceramică Coţofeni, Wietenberg şi medievală timpurie. [56]

c) Punctul Terasa Grindanu, (Pe) Grindanu sau Grindanul.

Acesta este situat pe partea din stânga şoselei spre Subcetate şi a fost cercetat încă din secolul XIX d.Chr. Aici se află ruinele uneia dintre cele mai mari villa rustica din Dacia.

În acest punct din hotar, la 300 m vest de confluenţa Râului Mare cu Galbena, se află o aşezare aparţinând epocii bronzului, cultura Wietenberg.

Tot aici sunt şi urmele unei construcţii romane, dar şi o fortificaţie medievală. [57]

d) Punctul Grădina Castelului.

La vest de Casa Popescu se află ceramică şi zgură feroasă din perioade preistorice şi medievală. [58]

 

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Teren Fotbal.

La sud de camping se află urme de construcţii din epoca romană.

Aici se află una dintre comunele vicinale capitalei Daciei. [59]

 

3. Vestigii prefeudale.

a) Punctul Grădina lui Emil Cicu.

De aici s-a recoltat ceramică de secolele VII-VIII d.Chr. [60]

 

4. Vestigii medievale.

a) Lângă Biserica Reformată s-a descoperit un fundament de zid din blocuri de piatră, de factură romană (capelă de curte).

Biserica medievală este unul dintre cele mai frumoase monumente medievale din zonă fiind o ctitorie cnezială de secolul XIII d.Chr. [61]

 

5. Mine şi cariere.

a) Punctul Pădurea Făget

Carierele de aici sunt exploatate din epoca romană. La această concluzie s-a ajuns încă din secolul al XIX-lea d.Chr. [62]

¤

377. Sântuhalm (municipiul Deva)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Gheţărie sau La Gheţărie.

De aici provin fragmente ceramice Coţofeni. Alte materiale arheologice aparţin epocii timpurii a bronzului. [63]

b) Punctul La Ciroane.

Aici s-au descoperit fragmente ceramice Wietenberg. [64]

 

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Dealul Paiului.

În hotarul localităţii, la SV de sat, se cunoaşte o villa rustica. [65]

¤

378. Sârbi (comuna Ilia)

 

1. Situri arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul Măgura Sârbilor sau Măgura Sârbului.

Pe acest deal se găseşte o cetate dacică. Nicolae Gostar presupune existenţa aici a localităţii Singidava.

Cel mai vechi orizont de locuire de pe deal aparţine culturii Coţofeni (două niveluri) şi epocii timpurii a bronzului.

De pe deal provine un topor din bronz cu aripioare. [66]

¤

379. Sereca (comuna Beriu)

¤

380. Sibişel (comuna Beriu)

 

1. Vestigii dacice.

a) Punctul Cetăţuia.

Către fostul cătun Baia se află un deal înalt cu numele Cetăţuia. Nu s-au descoperit urme arheologice. [67]

 

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Cărbunari.

Spre NV de comună, în holdă, s-a descoperit un fragment de conductă romană. [68]

b) Punctul Grădiştioara.

Pe valea râului Sibişel, la circa 1,5 km nord de sat, se află fundaţia unei clădiri, posibil romane. [69]

c) La circa 400 m SV de Sânpetru, la sud de drumul Sânpetru – Unciuc, se află o ridicătură de pământ în care se află ziduri şi materiale arheologice de epocă romană. [70]

 

3. Vestigii medievale.

a) Punctul Bordul, Bordu sau Dealul Barlului.

Aici, la NV de cătunul Baia, se află o cetate medievală de forma unei elipse, ridicată între secolele XIII-XIV d.Chr. Urmele păstrate arată că zidurile acesteia sunt din piatră. [71]

 

4. Descoperiri monetare.

a) În hotarul localităţii s-a descoperit un tezaur monetar preroman. [72]

b) De aici provin denari romani republicani şi imperiali. [73]

¤

381. Sibişel (comuna Râu de Mori)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Dealul Cetăţuia.

Dealul, reţinut aici pentru toponim, este flancat la est şi vest de Râul Mare şi Râuşorul. Acestea se unesc şi formează Râul Sibişelului. Nu s-au găsit urme arheologice pe deal. [74]

 

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Cărbunari.

În hotarul satului, spre NV, s-a descoperit un fragment de conductă romană. [75]

 

3. Descoperiri monetare.

- în anul 1801 este descoperit un tezaur din care fac parte şi 3 monede dacice de tip Aiud – Cugir;

- în acelaşi tezaur sunt amintite şi monede dacice de tipul Petelea. [76]

¤

382. Silvaşu de Jos (oraş Haţeg)

 

1. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul Între Ogăşi sau Între Ogăşii.

La 1 km sud de sat, în dreapta drumului ce duce la Prislop, pe o terasă delimitată pe trei laturi de un pârâiaş, s-au descoperit fragmente ceramice Coţofeni, Wietenberg, Hallstatt, Basarabi şi romane.

În epoca romană aici funcţiona o construcţie. [77]

b) Punctul Între Ogrăzi.

La 1 km vest de fosta Fermă a CAP, pe drumul spre Prislop, se află o aşezare cu artefacte din cultura Wietenberg, Hallstatt, perioada romană şi cea medieval timpurie. [78]

 

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Ferma CAP.

La sud de fermă, pe malul din stânga pârâului, s-au descoperit ateliere de ceramică romane. [79]

b) Punctul La Cruce.

În acest punct s-a descoperit un cuptor de ars materiale de construcţie datat în perioada romană. [80]

¤

383. Silvaşu de Sus (oraş Haţeg)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Prislop.

Pe platoul de la SV de Mănăstirea Prislop, la sud de intersecţia drumului forestier ce coboară la mănăstire cu cel care vine din satul Livezi, a fost descoperită o aşezare neolitică şi o alta Coţofeni. [81]

 

2. Vestigii medievale.

a) Mănăstirea Prislop este situată pe Valea Silvaşului la şapte km depărtare de sat. Ea este ctitorită la sfârşitul secolului XIV şi începutul secolului XV d.Chr (capelă de curte).

Mănăstirea este ortodoxă, românească. [82]

b) În sat sunt pomenite, la începutul secolului XVIII d.Chr. două biserici. Una dintre ele poate să-şi găsească originile în secolul XVI d.Chr. [83]

¤

384. Simeria (oraş)

 

1. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul La Vie, În Coastă sau Coastă (uneori este dată în hotarul localităţii Săuleşti).

În vecinătatea aşezării actuale, pe o terasă înaltă de aproximativ 20 m, aflată pe partea din dreapta Mureşului, s-a descoperit o aşezare şi necropolă de inhumaţie hallstattiene timpurii.

Cercetările sistematice care au vizat acest sit au dus la descoperirea unui nivel de locuire aparţinând bronzului târziu şi un altul hallstattian timpuriu. Tot aici s-au descoperit şi materiale ceramice neolitice şi Coţofeni.

Materialele ceramice preistorice sunt suprapuse de un nivel datat între secolele XI-XII d.Chr. [84]

 

2. Vestigii preistorice.

a) Cu ocazia construirii drumului spre Hunedoara, în anul 1883, s-a descoperit un vas hallstattian. [85]

b) În anul 1908 s-a descoperit un tezaur format din piese de aur databile la sfârşitul epocii bronzului (Bz D-Ha A, 84 mărgele de aur, 21 spirale fragmentare de aur şi alte 61 fragmente neprecizate). [86]

c) Punctul Proprietatea lui Iosif.

În anul 1901 s-au descoperit o strachină şi două căni din lut ars şi mai multe obiecte din bronz şi fier. [87]

 

3. Vestigii de epocă romană.

a) Pe teritoriul localităţii s-au descoperit urmele arheologice ale unei aşezări rurale de epocă romană. [88]

b) Punctul În dreptul Dealului Holumb.

Aici se poate urmări, în dreptul întreprinderii „Marmura” Simeria, pe o lungime de mai bine de un km, drumul roman de pe valea Mureşului. [89]

c) Punctul Nioraş.

Aici par a se afla urmele unui pod roman. [90]

¤

385. Simeria Veche (oraş Simeria)

 

1. Vestigii prefeudale.

În prundişul Mureşului s-a descoperit un topor de factură avară (secolele VII-VIII d.Chr.). [91]

 

2. Vestigii medievale.

a) Punctul În Vii.

Către Simeria Veche se întinde o necropolă datată în secolele X-XI d.Chr. Materialele arheologice descoperite se află la Muzeul din Deva. S-au cercetat mai multe morminte.

Cu ocazia unor lucrări la balastiera Macon S.A. s-au descoperit două spade de fier şi o serie de obiecte de metal (locul descoperirii este la circa 400 m de drumul EN 68, pe cursul inferior al Streiului, pe malul din stânga, chiar în vecinătatea satului). [92]

¤

386. Slătinioara (municipiul Petroşani)

¤

387. Socet (comuna Cerbăl)

¤

388. Sohodol (comuna Lelese)

¤

389. Spini (comuna Turdaş)

 

1. Vestigii de epocă romană.

a) În hotarul localităţii s-au descoperit urme arheologice de epocă romană (statio ?), probabil o aşezare rurală. [93]

¤

390. Stănculeşti (comuna Bulzeştii de Sus)

¤

391. Stănija (comuna Buceş)

 

1. Mine şi cariere.

a) În hotarul localităţii, care este cel mai vestic sit pentru spălările romane de aur, s-au descoperit urmele arheologice ale acestei activităţi. Acestea sunt (locuinţe, unelte de minerit, alte artefacte) pe dealurile Ungurilor, Măgura, Ferigeaua şi pe Valea Coacăzelor.

Exploatările de aur au continuat şi în perioada medievală. [94]

b) Mina Stănija.

Mina de cupru se află în Munţii Metaliferi, bazinul Mureşului, Valea Geoagiu.

Obiectivul a fost exploatat în epoca romană şi cea medievală. [95]

¤

392. Stăuini (comuna Balşa)

¤

393. Stânceşti (comuna Dobra)

¤

394. Stânceşti-Ohaba (comuna Dobra)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Cetăţuica.

Aici s-a descoperit în anul 1973 un celt de bronz databil în Hallstattul timpuriu, dar şi fragmente ceramice din aceeaşi epocă. [96]

¤

395. Stejărel (comuna Luncoiu de Jos)

¤

396. Stoieneasa (comuna Vălişoara)

¤

397. Strei (oraş Călan)

 

1. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Pe o terasă a Streiului aflată între teritoriul cimitirului localităţii şi linia ferată Simeria – Petroşani, la vest de biserica ortodoxă, s-a descoperit ceramică de epoca bronzului şi Basarabi, dar şi fragmente ceramice prefeudale. [97]

b) În hotarul localităţii s-au descoperit artefacte de perioadă romană (secolele II-III d.Chr.), resturile unei villa rustica dispuse sub biserica ortodoxă. Tot aici se află şi resturi arheologice din secolele IV-V d.Chr. (după alţii daco-romane de secolele III-IV d.Chr.; aşezarea are o întindere de peste 1 ha).

Biserica (actualmente protestantă) este construită în secolul XIII d.Chr., cu hramul Adormirea Maicii Domnului, şi suprapune o villa rustica romană, fiind este o ctitorie cnezială.

Aici se află şi o necropolă medievală (secolele XV-XVIII d.Chr.), dar şi o aşezare prefeudală de secolele IX-XI d.Chr.). [98]

 

2. Mine şi cariere.

a) Cariera Strei.

Cariera se află în Munţii Poiana Ruscă, Valea Streiului.

Aici se exploata calcar, după toate probabilităţile. [99]

¤

398. Strei-Săcel (oraş Călan)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Pe Şesuri.

Punctul se află în partea nordică a localităţii, pe prima terasă neinundabilă a râului Strei.

Materialele arheologice aparţin fazei B a culturii Vinča. [100]

b) Un depozit de bronzuri provine din localitate. [101]

 

2. Mine şi cariere.

a) În hotarul localităţii s-au descoperit urme arheologice de epocă romană (aşezare rurală).

Carierele de aici aprovizionau cu piatră localitatea Aquae. [102]

¤

399. Streisângeorgiu (oraş Călan)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Pe malul din dreapta Streiului, la trecerea peste pod, se află – de fapt – o întinsă aşezare aparţinând culturii Turdaş. [103]

b) Lângă Pârâul Chitidului se află o altă aşezare turdăşeană. [104]

c) pe Valea Sângeorgiului s-a descoperit o măciucă neolitică. Aici se amintesc aici materiale ceramice „Tisa II”. [105]

d) Depozite de bronzuri.

Depozitul de bronzuri descoperit aici face partea din seria Cincu-Suseni (Ha A1). [106]

e) Ion Andriţoiu aminteşte un sit arheologic aparţinând culturii Wietenberg cu elemente Otomani. [107]

f) Aici s-au descoperit resturi osteologice de animale care trăiau şi în paleolitic. [108]

g) Pe malul din dreapta Streiului, lângă pod, s-au descoperit materiale ceramice Coţofeni. [109]

 

2. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Din hotarul localităţii, de pe o terasă a Streiului, pe malul din dreapta, lângă pod, între Sângeorgiu şi Strei-Săcel, provin fragmente ceramice din epoca timpurie a bronzului (şi Coţofeni), dar şi materiale ceramice aparţinând grupului cultural Balta Sărată, Hallstattului timpuriu şi mijlociu. [110]

 

3. Vestigii medievale.

a) Complexul medieval de secolele XI-XIV d.Chr. Mănăstirea Streisângeorgiu.

Biserica ortodoxă este una dintre cele mai vechi edificii ecleziastice de piatră din România. Ea a fost construită înainte de anii 1313-1314.

Cimitirul medieval din jurul bisericii începe pe la mijlocul secolului XII d.Chr. (cea mai veche biserică din piatră; reşedinţa cnezială funcţionează între secolele XI-XIV d.Chr.).

Alte descoperiri. Între descoperirile mai vechi, rezultate în timpul săpăturilor din anii 1975-1976, au rezultat un mormânt din a doua vârstă a fierului de incineraţie, tumular, dacic şi o necropolă romană.

Tot aici se află şi altare romane şi urmele unei aşezări rurale romane.

Aici se află una dintre comunele vicinale capitalei Daciei. [111]

 

4. Mine şi cariere.

a) În hotarul localităţii se află cariere romane de piatră. [112]

¤

400. Stretea (comuna Dobra)

¤

401. Subcetate (comuna Sântămăria Orlea)

 

1. Staţiuni arheologice cu stratigrafie complexă.

a) Punctul Turnul Orlea, Orlea sau Măgura (Dealul Petriş).

Pe un muncel, la 4 km SE de oraşul Haţeg, în perimetrul localităţii Subcetate, la 1,5 km NV de sat, se află ruinele Cetăţii Haţegului.

De aici, de la nord de drumul spre Grindan, provin şi materiale paleolitice (Petriş I).

Cetatea este construită în jurul unui donjon prin realizarea unui val cu şanţ şi este atestată documentar din secolul XIV d.Chr.

Urmele arheologice medievale sunt amestecate cu altele aparţinând culturii Coţofeni, epocii bronzului (grupul cultural Balta Sărată, după alţii cultura Wietenberg), altele hallstattiene (Petriş II), dacice şi, în sfârşit, resturi ceramice romane şi medievale timpurii. În tot timpul preistoriei dealul a fost fortificat

În acest punct se semnalează o aşezare aparţinând culturii Turdaş.

Materialele arheologice provenind din săpăturile anului 1937 se află la Muzeul de istorie clujean.

La intrarea dinspre nord în cetate s-a descoperit un loc de cult dintr-o epocă neprecizată (Petriş III). [113]

b) Punctul Halta Covragi sau Punctul trigonometric.

La circa 100-150 m sud de punctul trigonometric s-au recoltat fragmente ceramice Coţofeni.

Tot aici sunt şi materiale arheologice ale culturii Turdaş, dar şi hallstattiene. [114]

 

2. Vestigii preistorice.

a) Punctul La Izvor.

Pe panta de SE a Măgurii s-a găsit o aşezare Coţofeni. [115]

b) Punctul Vatra Satului.

În vatra satului, la circa 300 m vest de biserică, în grădini şi cimitir, s-a descoperit un val de pământ şi ceramică de tip hallstattian. [116]

c) Aici, în sat, s-a descoperit un topor din piatră şlefuită cu orificiu pentru fixarea cozii. [117]

 

3. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Casa Florescu.

În hotarul localităţii, la est de drum, la baza Măgurii Curate, s-au descoperit urme arheologice de epocă romană, un posibil castru (poate că este acelaşi cu punctul 5). [118]

b) Punctul Şcoala Veche.

Lângă aceasta se află o fundaţie de piatră de formă pătrată. În interiorul ei s-a descoperit un mozaic şi o fibulă romană. [119]

 

4. Vestigii medievale.

a) Vechea biserică se află în cimitir. Ea nu este mai veche, după toate aparenţele, de secolul XVIII d.Chr. [120]

¤

402. Sulighete (comuna Şoimuş)

¤

403. Suseni (comuna Râu de Mori)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Cetatea Colţ sau Cetatea de Colţ.

În câteva grădini, spre Cetatea Colţ, s-a descoperit o aşezare din care s-au recoltat fragmente ceramice neolitice.

Cetatea are şi un donjon şi se datează în secolele XIV-XV d.Chr. Ea este ieşită în consolă şi stă atârnată la circa 300 m deasupra apei Râuşorului. [121]

 

2. Vestigii medievale.

a) Mănăstirea Colţi.

Existenţa unei mănăstiri româneşti ortodoxe este dedusă indirect. Ea a fost construită cândva în secolul al XIV-lea şi a funcţionat până prin secolul al XVI-lea d.Chr. (capelă de curte).

Mănăstirea este refăcută în anul 1995, ca mănăstire ortodoxă de călugări, cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor. [122]

¤

 [1] Roska 1942, p. 300, nr. 44; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 157-158; Andriţoiu 1992, p. 124.

[2] Nemeş 1988-1991, p. 41.

[3] Andriţoiu 1992, p. 124.

[4] Vulpe 1975, p. 39; Andriţoiu 1978a, p. 69; 1979, p. 26; Lazarovici 1983, p. 17; Nemeş 1988-1991, p. 41; Tatu et alii 1988-1991, p. 99; Kalmar-Maxim 1999, p. 179; Ciugudean 2000, p. 79; Luca 2004, p. 53.

[5] Daicoviciu 1924; Floca 1941-1944; 1972, p. 17, 18; Berciu I. 1961, p. 162-171; Tudor 1969, p. 319-320, 324-325; Daicoviciu H. 1972, p. 319; 1974; Daicoviciu H. şi Alicu 1984; Moga V. 1972, p. 155-156; Alicu 1976; 1980; 1981; 1984; Alicu et alii 1976; Alicu şi Alicu 1977; Alicu şi Crişan 2003, p. 32-33; Alicu şi Opreanu 2000, p. 71-196; Glodariu 1977, p. 957-959; Branga 1977; 1980, p. 19-20, 29-35; Bărbulescu 1977, p. 234, 235, 237, 238-241; Ferenczi 1979c, p. 130; Pop 1979; 1987-1988; 1996; Pop şi Alicu 1979; 1981; Benea 1979, p. 221-222; 1994, p. 312-313; Cociş 1984; Opreanu 1985-1986; 1987-1988; 2000; Piso şi Diaconescu 1985-1986; 1997; Popa 1988, p. 39-40, 45, 46, 47-49, 67, 211-212; Daicoviciu H. et alii 1989, p. 13, 139, 141, 148; Băeştean 1995-1996; 1997-1998; 1999-2000; 2004, p. 355, 358, 359, 361, 362; Benea et alii 1997; Mărghitan 1997-1998, p. 324; Protase 2000, p. 64-65; Ardevan 2000, p. 97-99; Crânguş 2002, p. 279 şi urm.

[6] Daicoviciu 1932; Bodor 1963, p. 216, 221, 237; Pop 1967, p. 174, 176; 1976; 1977; 1978, p. 152, 154-156, 158; 1980; 1982; 1986-1987; 1992-1994, p. 185-186, 189-190; Pop şi Milea 1965, p. 205-206; Pop şi Nemeş 1977; Pop şi Rusu 1978; Mărghitan 1967; Mărghitan şi Andriţoiu 1976, p. 49, 50, 51; Russu 1967, p. 96-97; Rusu 1973, p. 397, 401; 1979, p. 173-175, 175-176, 178, 179; Rusu et alii 1974-1975; Isac 1974, p. 75-76; Isac şi Stratan 1973, p. 118-120, 124, 126-129; Bărbulescu 1972, p. 205, 211, 212; 1977a, p. 177, 182-183; 1978, p. 226-227; Bărbulescu şi Cătinaş 1979, p. 215, 217; Bărbulescu şi Nemeş 1974-1975; Bogdan-Cătăniciu 1974-1975, p. 329; Cătinaş 1974-1975; Sanie 1974-1975, p. 323; 1981, p. 58-59, 69-70, 91-94, 147-151, 173, 176, 196-197, 202-204, 207, 214, 222, 224, 234, 259, 260, 261, 267-268, 271-272, 274, 277-278; Daicoviciu H. şi Alicu 1981; 1982; Daicoviciu H. şi Piso 1975; Piso şi Rusu 1977; Nemeş 1979; 1982-1983; 1986-1987; 1992-1994; Alicu 1978; 1979a; 2002, p. 201-202, 221-222; 2004, p. 328-329; Gudea şi Ghiurco 1988, p. 39; Alicu et alii 1997; Alicu şi Crişan 2003, p. 94-101, 111, 112, 114; Alicu şi Rusu 1974, p. 94-95, 97; Alicu şi Pop 1979; Băluţă 1981, p. 37; Nicolaus 1981; 1982-1983; Barnea 1982-1983, p. 261; Marinescu-Nicolajsen 1984; Paki şi Cociş 1986-1987; Ţeposu 1988-1991, p. 64, 70, 72, 73, 74, 75, 76; Bouley 1989-1993, p. 112, 119; Pop 1994; Voişian 1997; Nemeti 1998, p. 102-105; 2004; Ghinescu 1998, p. 127, 129-130, 136 şi urm.; Pintilie 1999-2000, p. 233-235; Pescaru şi Alicu 2000, p. 32-42, 52-58, 61-65, 74, 77, 81-84, 84-90, 90-92, 104-122, 126-127, 140, 144-146, 151, 152, 154-155, 161-162, 170, 172, 173, 174, 175-176, 176-177, 177, 179; Pribac 2001-2002, p. 202, 203; Crânguş 2002-2003, p. 149-150; Diaconescu şi Bota 2004; Chiş 2004, p. 103; Piso 2004.

[7] Pop 1971, p. 559, 561, 563; 1972a, p. 67-68, 70, 71-72; 1997, p. 183, 184, 185; 1997a, p. 592; 1997b, p. 203, 205; 1999-2000, p. 170-171, 171, 172, 174, 175-176, 177-178; 2003, p. 228; 2003b, p. 181, 182; Pop şi Găzdac 1993, p. 147; Alicu 1974-1975; 1976a; 1977; 1977a; 1979; 1983; 1985; 1994; 2004; Alicu şi Cociş 1987; 1988; 1989; Alicu şi Nemeş 1982; Alicu et alii 1994; Marinescu 1972a; Branga 1974-1975; Pop şi Nemeş 1975; Băluţă 1977, p. 217, 218, 219, 220, 221, 223-224; 1979, p. 168-169, 169-170; 1979a, p. 197; 1982-1983, p. 211; 1989, p. 256, 257; 1996, p. 91, 105; Soroceanu A. 1979; Ilieş 1981; Cociş 1986, p. 166; 1986a; 1990-1993, p. 242, 248; Cociş şi Nemeş 1983; Cociş şi Rusu 1984-1985, p. 134, 137; 1986-1987, p. 143, 147; Gudea şi Ghiurco 1988, p. 141, 150, 174, 194; Rusu M. 1991, p. 87, 92, 93; Ardeţ 1991; 2004, p. 332; Marta 1991, p. 43; 1992, p. 16; Bolindeţ 1993, p. 125, 127, 131, 133; 1994, p. 120, 121, 124, 125; Opreanu 1993, p. 244; 1995; Paki şi Cociş 1993, p. 150-151, 155, 160-161; Popa V. 1994; Bulzan 1996-1997; 1998; Hügel şi Pop 1997, p. 579-581; Gudea 1999-2000, p. 195; Roman C.A. 1997; 2000, p. 103, 105-106, 107, 110, 118; 2001; 2001-2002, p. 132, 133-135, 137-138, 143; Piso şi Băeştean 2000; Benea 2002-2003, p. 141; Pribac şi Timoc 2002-2003, p. 168.

[8] Floca 1932, p. 103-105; 1970; Daicoviciu 1932a, p. 112-123; Daicoviciu şi Floca 1937; Gostar 1956a, p. 627-635, 639-642; 1971; Russu 1965, p. 53-58; 1966a, p. 441, 442; 1966b, p. 453; 1967, p. 89, 91, 93; 1967a, p. 169; 1968, p. 83-94; 1969, p. 171, 174, 177, 178, 179, 182, 184; 1974; 1978; 1979; Glodariu 1966, p. 430; Protase 1967, p. 59-60; Sanie 1968; 1973, p. 157-158, 163-164, 168-169; Andriţoiu 1970; Daicoviciu 1970, p. 130-131; Isac 1971, p. 117-120; Pop et alii 1972, p. 511; Piso 1972; 1974-1975; 1975; 1976; 1977; 1978, p. 179-183; 1978a, p. 192, 194, 196-197; 1987-1988; 1996; 1997-1998; 2001; Piso et alii 2002a; Barnea şi Albu 1973, p. 155-157, 159-160, 161-162; Alicu 1975a; Wollmann 1974-1975; 1975; Pop 1974, p. 605; 1979a; Pop şi Rusu 1976; Daicoviciu H. şi Piso 1976; Wolff 1976; Ardevan 1977; 1978; 1979; 1981; 1984, p. 97-101; 1986-1987, p. 117, 118; 1994; Benea 1978, p. 204, 207; Hica-Câmpeanu 1979, p. 159, 161; Gostar 1979; Branga 1980, p. 112, 126-141; Horedt 1981, p. 67-70; Bărbulescu 1981, p. 457-459; Paki 1984; 1988; 1990; 1989-1993, p. 295, 297, 299; 2004; Opreanu 1984; Alicu şi Paki 1985-1986; Bădău-Wittenberger 1985-1986; 1987-1988; Petolescu 1989-1993; Grec 1991, p. 173-175; 1993; Marinescu 1995; Csongradi 1998; 1999; Gudea 1999-2000, p. 198-200; Marcu et alii 2003; 2004; IDR, III, 2.

[9] Ursuţ et alii 1982-1983.

[10] Moga 1941; Mărghitan 1974-1975, p. 41; Daicoviciu H. et alii 1974-1975; 1979; 1979a; 1979b; 1980a; 1983a; 1986a; 1989-1993; 1994; Marinescu-Ţeposu 1974-1975; Bodor 1974-1975; Stoia 1976, p. 281-282; Andriţoiu 1977, p. 550-551, 556-557; Pleşa şi Rotar 1977; Ardevan 1979; Horedt 1979; Popa et alii 1979; Alicu et alii 1994; 1989-1993; 1994; 1994a; 1995; 1995a; Alicu şi Cociş 1987-1988; Allen 1989-1993; Dawson 1989-1993; Nemeş 1992-1994a; Piso et alii 1994; 2001; 2002; Ettiene et alii 1995; Piso şi Diaconescu 1996; 1997a; 1998; Piso şi Roman C.A. 2003; Pop 2004, p. 310; *** 1997, p. 120-122.

[11] Tatu et alii 1988-1991, p. 99.

[12] Mitrea 1969, p. 549; 1969a, p. 169-170; Glodariu 1974, p. 300; Winkler 1974-1975; Palamariu 1979, p. 115; Crăciun 1998, p. 74; Munteanu 2003, p. 119-120; Gudea şi Ardevan 2003, p. 258.

[13] Gudea 1999-2000, p. 194.

[14] Găzdac şi Cociş 2004.

[15] Rusu M. 1977, p. 207; Dulea 2002-2003, p. 257.

[16] Popa 1988, p. 229-230; Rusu A.A. 1997, p. 285-288.

[17] Roska 1942, p. 148, nr. 47; Rusu M. 1972, p. 51; 1977, p. 209; Mărghitan 1974-1975, p. 41; Wollmann 1996, p. 131; Iaroslavschi 1997, p. 16; Popa D. 2002, p. 161.

[18] Rusu M. 1977, p. 210; Boroneanţ 2000, p. 128-129.

[19] Tatu et alii 1988-1991, p. 100.

[20] Ibidem.; Kalmar-Maxim 1999, p. 180.

[21] Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Nemeş 1995-1996, p. 348; Popa D. 2002, p. 161.

[22] Boroneanţ 2000, p. 142.

[23] Rusu A.A. 1997, p. 288-289.

[24] Andriţoiu 1978a, p. 69; Nemeş 1988-1991, p. 41.

[25] Lazăr 1973; Bărbulescu 1977a, p. 183; 1978, p. 223; Rusu A.A. şi Eskenasy 1978; Tatu şi Moraru 1982-1983, p. 157; Tatu et alii 1988-1991, p. 99; Nemeş 1995-1996, p. 347; Kalmar-Maxim 1999, p. 180; Popa D. 2002, p. 161-162; Pop 2003, p. 272; IDR, III, 3, p. 17-18.

[26] Tatu et alii 1988-1991, p. 99; Popa D. 2002, p. 162.

[27] Tatu et alii 1988-1991, p. 99.

[28] Floca 1945-1947, p. 72 şi urm.; 1972, p. 16; Mitrea 1958, p. 497; 1958a, p. 154; Winkler 1969, p. 84-85; Mărghitan 1974-1975, p. 41; Glodariu 1974, p. 291; Lupu 1975, n. 27; Pavel 1982-1983; Nemeş 1995-1996, p. 347; Crăciun 1998, p. 64, 66, 75.

[29] Rusu A.A. 1986-1987, p. 189.

[30] Eskenasy 1979, p. 345-346; Eskenasy et Rusu 1979, p. 667; Popa 1988, p. 243-244; Rusu A.A. 1991a, p. 128, 134; 1996, p. 134-135; 1997, p. 289-299; 1999, p. 285.

[31] Palamariu 1992-1994, p. 194.

[32] Anghel şi Albu 1973; Palamariu 1984-1985a, p. 255; Szöcs 2003, p. 229.

[33] Wollmann 1996, p. 147; Iaroslavschi 1997, p. 16.

[34] Rusu M. 1972, p. 51; 1977, p. 209.

[35] Glodariu 1974, p. 292.

[36] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Luca 1999a, p. 9; Luca et alii 1998, p. 29; Popa D. 2002, p. 77, 164; IDR, III, 3, p. 26-27, 40-41.

[37] Andriţoiu 1979, p. 27.

[38] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Sanie 1981, p. 53, 258; pentru materialele din Muzeul de istorie clujean: Lazăr Mircea Dan.

[39] Nemeş 1988-1991, p. 42; 1995-1996, p. 348; Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Andriţoiu 1992, p. 125; Boroffka 1994, p. 97; Popa D. 2002, p. 168.

[40] Nemeş 1988-1991, p. 42; Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Kalmar-Maxim 1999, p. 180.

[41] Tatu 1994, p. 200; Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Nemeş 1995-1996, p. 348.

[42] Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Nemeş 1995-1996, p. 348; Popa D. 2002, p. 168.

[43] Nemeş 1988-1991, p. 42; Tatu et alii 1988-1991, p. 100.

[44] Ibidem.; Ciugudean 2000, p. 81; Luca 2004, p. 53.

[45] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Nemeş 1995-1996, p. 348; Popa D. 2002, p. 168.

[46] Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Popa D. 2002, p. 168.

[47] Stoia 1976, p. 282; Cantacuzino 1977; Rusu A.A. 1991a, p. 131; 1997, p. 303-309; 1999, p. 285.

[48] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Mărghitan şi Andriţoiu 1976, p. 46; Luca 1999a, p. 9;  Popa D. 2002, p. 177.

[49] Andriţoiu 1986-1987, p. 51; 1992, p. 125; Boroffka 1994, p. 79.

[50] Roska 1942, p. 138, nr. 263.

[51] Informaţie Roman Cristian şi Diaconescu Dragoş.

[52] Ibidem.

[53] Roska 1942, p. 138, nr. 63; Pop 1967, p. 176; Daicoviciu H. 1972, p. 174; Mărghitan 1974-1975, p. 41; Roman 1976, p. 85; Andriţoiu 1976, p. 398; 1978a, p. 69; Băluţă 1977, p. 219, 224; Ferenczi 1979b, p. 267-268; Branga 1980, p. 111; Cociş 1987, p. 158; Daicoviciu H. et alii 1989, p. 53, 55, 135, 211, 245; Molnár 1996-1997; Kalmar-Maxim 1999, p. 182; Boroneanţ 2000, p. 142; Roman C.A. 2000, p. 116; 2001-2002, p. 142; Popa D. 2002, p. 169; Luca 2004, p. 53; IDR, III, 3, p. 38-39.

[54] Crăciun 1998, p. 75.

[55] Kalmar şi Tatu 1984-1985, p. 94-95; Kalmar-Maxim 1999, p. 182; Nemeş 1988-1991, p. 42; Tatu et alii 1988-1991, p. 101; Daicoviciu H. et alii 1989, p. 121; Nemeş 1995-1996, p. 348; Luca 1996, p. 22; 1999b, p. 14; Popa D. 2002, p. 170.

[56] Roman 1976, p. 85; Nemeş 1988-1991, p. 42; Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Andriţoiu 1992, p. 125; Ciugudean 2000, p. 81; Luca 2004, p. 53.

[57] Russu 1967a, p. 169-170; Popa 1972; Mitrofan 1973, p. 148-149; 1974-1975, p. 292; Glodariu 1977, p. 968; Bărbulescu 1978, p. 223; Branga 1980, p. 35; Andriţoiu 1986-1987, p. 51; 1992, p. 125; Mărghitan 1987, p. 64; Popa 1988, p. 213; Nemeş 1988-1991, p. 42; 1995-1996, p. 348; Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Boroffka 1994, p. 79; Popa D. 2002, p. 169-170; Pop 2003, p. 267; 2004, p. 312; IDR, III, 3, p. 15-16.

[58] Tatu et alii 1988-1991, p. 100.

[59] Idem., p. 100-101; Popa D. 2002, p. 170; Pop 2004, p. 310.

[60] Dulea 2001, p. 241.

[61] Popa 1972a, p. 264, 266-267; 1988, p. 73-74, 233-234; Drăguţ 1982, p. 84; Rusu A.A. 1987-1988, p. 272-274; 1991a, p. 130, 137-138; 1997, p. 309-315; Nemeş 1995-1996, p. 348; IDR, III, 3, p. 15-16.

[62] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Wollmann 1973, p. 107; Popa D. 2002, p. 170.

[63] Dragotă et alii 1999, p. 84; Ciugudean 2000, p. 81; Luca 2004, p. 53.

[64] Dragotă et alii 1999, p. 84.

[65] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Luca 1999a, p. 9; Luca et alii 1998, p. 29; Popa D. 2002, p. 77, 171; IDR, III, 3, p. 50.

[66] Roska 1942, p. 158, nr. 85; Floca 1972, p. 15; 1977, p. 173; Mărghitan 1970, p. 15-16; 1977, p. 205; Dumitraşcu şi Mărghitan 1971, p. 50; Andriţoiu 1978a, p. 67; 1992, p. 120; Rotea 1981; 1993, p. 66; Glodariu 1982, p. 28; 2004, p. 540; Ciugudean 1996, p. 40; 2000, p. 66; Luca 2004, p. 45; Popa C.I. 2004, p. 114.

[67] Daicoviciu et alii 1959, p. 380; Daicoviciu H. et alii 1989, p. 156.

[68] Daicoviciu et alii 1959, p. 381.

[69] Nemeş 1995-1996, p. 349.

[70] Ibidem.

[71] Daicoviciu et alii 1959, p. 381; Anghel 1986, p. 166-168; Căstăian 1995a, p. 124; Pinter et alii 2000b; 2001d; Nägler şi Beşliu 2003, p. 391.

[72] Winkler 1969, p. 86-87.

[73] Glodariu 1974, p. 292.

[74] Daicoviciu H. 1964, p. 120.

[75] Ibidem.

[76] Winkler 1966, p. 80, 81; Crăciun 1998, p. 75.

[77] Andriţoiu 1978, p. 66; 1979, p. 26-27; 1992, p. 125; Nemeş 1988-1991, p. 42; 1995-1996, p. 348; Boroffka 1994, p. 77; Rusu A.A. 1996i; Ciugudean 2000, p. 81; Popa D. 2002, p. 177; Luca 2004, p. 53; *** 1996, p. 103.

[78] Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Popa D. 2002, p. 177; Ursuţiu 2002, p. 96; (descoperirile 1 şi 2 pot aparţine unuia şi aceluiaşi sit).

[79] Tatu et alii 1988-1991, p. 100; Nemeş 1995-1996, p. 348; Popa D. 2002, p. 177.

[80] Rusu A.A. 1996i; *** 1996, p. 103.

[81] Kalmar şi Tatu 1984-1985, p. 94; Kalmar-Maxim 1999, p. 183; Nemeş 1988-1991, p. 43; Tatu et alii 1988-1991, p. 100.

[82] Popa 1988, p. 244-246; Rusu A.A. et alii 1991a, p. 130; 1997, p. 122-134; 2000, p. 246-247.

[83] Rusu A.A. 1997, p. 300-303.

[84] Popescu D. 1963, p. 455; 1963a, p. 574; Bassa 1970; Bassa şi Mărghitan 1967; Morintz 1972, p. 351; 1973, p. 389; Floca 1972, p. 14; Andriţoiu 1976, p. 396-398; 1978, p. 66; 1982-1983, p. 125, 126-130; 1988-1991, p. 30; 1992, p. 125; Giurgiu-Ardeu 1995-1996, p. 191, 213; Kacsó 1999, p. 115; Kalmar-Maxim 1999, p. 183.

[85] Roska 1942, p. 226, nr. 55; Crişan 1965, p. 139; Vasiliev 1992, p. 21-22; Giurgiu-Ardeu 1995-1996, p. 213.

[86] Roska 1942, p. 226, nr. 55; Popescu D. 1956, p. 199; Rusu M. 1972, p. 49; Giurgiu-Ardeu 1995-1996, p. 213-214.

[87] Informaţie Lazăr Mircea Dan.

[88] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Branga 1980, p. 35; Popa D. 2002, p. 177-178.

[89] Pădureanu 1982a.

[90] Idem., p. 63.

[91] Ţuţuianu 2000.

[92] Popa 1988, p. 59-60; Muntean 1998; Dragotă şi Ţiplic 2000, p. 128.

[93] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Branga 1980, p. 111; Popa D. 2002, p. 182; IDR, III, 3, p. 30-31.

[94] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Rusu M. 1977, p. 209; Branga 1980, p. 111; Rişcuţa 1995-1996, p. 284; Wollmann 1996, p. 136-137; Popa D. 2002, p. 182.

[95] Rusu M. 1977, p. 210; Boroneanţ 2000, p. 129.

[96] Andriţoiu 1979, p. 27; Giurgiu-Ardeu 1995-1996, p. 214-215.

[97] Popescu D. 1970, p. 514; 1970a, p. 455; Andriţoiu 1976, p. 398; Boroffka 1994, p. 97; Ursuţiu 2002, p. 97.

[98] Popescu D. 1970, p. 514; 1970a, p. 455; Babeş 1971, p. 389; Morintz 1972, p. 352; 1973, p. 391; Udrescu 1973; Mărghitan 1974-1975, p. 41; 1987, p. 65; Mitrofan 1974-1975, p. 292; Popovici 1973; Băluţă 1977, p. 224; Drăguţ 1982, p. 84; Popa 1988, p. 40, 42, 44-45, 68-69, 234-236; Pescaru et alii 2001e; Roman C.A. 2000, p. 116; 2001-2002, p. 142; Popa D. 2002, p. 183; Rişcuţa şi Ferencz 2004; IDR, III, 3, p. 18-20.

[99] Boroneanţ 2000, p. 142.

[100] Andriţoiu 1976, p. 398; Roman şi Diaconescu 2002, p. 15.

[101] Roska 1942, p. 278, nr. 263.

[102] Russu 1967, p. 90, 92; Mărghitan 1974-1975, p. 41; Branga 1980, p. 111; Popa D. 2002, p. 183; Pop 2003, p. 268; IDR, III, 3, p. 31-33.

[103] Andriţoiu 1976, p. 398-399; Kalmar-Maxim 1999, p. 184.

[104] Andriţoiu 1976, p. 399.

[105] Roska 1942, p. 297, nr. 264; Rusu 1971, p. 79; Andriţoiu 1976, p. 399.

[106] Rusu M. 1963, p. 208; Andriţoiu 1976, p. 401, 403-404, 407 Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 158-159.

[107] Roska 1942, p. 279, nr. 264; Andriţoiu 1976, p. 399-400; 1978, p. 66; 1988-1991, p. 26; 1992, p. 125.

[108] Păunescu 2001, p. 301.

[109] Ciugudean 2000, p. 81.

[110] Roska 1942, p. 279, nr. 264; Roman 1976, p. 85; Andriţoiu 1978a, p. 69; Boroffka 1994, p. 81; Rişcuţa 1997-1998, p. 105; Popa C.I. 1999, p. 136; Kalmar-Maxim 1999, p. 184; Ciugudean 2000, p. 81; Ursuţiu 2002, p. 98; Luca 2004, p. 53.

[111] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Stoia 1976, p. 282; Popa 1976; 1988, p. 46-47, 62-66, 67, 225-228; Mircea 1976; Branga 1980, p. 110; Drăguţ 1982, p. 82-83; Rusu A.A. 1999, p. 258; Rusu A.A. et alii 1991a, p. 131; 2000, p. 249-250; Rustoiu et alii 2001-2002; Rustoiu 2002, p. 20, 47-56; Popa D. 2002, p. 184; Pop 2004, p. 310; IDR, III, 3, p. 28-30.

[112] Popa 2002, p. 184.

[113] Floca 1972, p. 13; Popa 1972a, p. 244-249; 1988, p. 214-215; Andriţoiu 1978a, p. 69; 1986-1987, p. 51; 1992, p. 125; Anghel 1980, p. 197; 1986, p. 173-176; Rusu A.A. 1980, p. 184; 1982-1983; 1998, p. 12; Kalmar şi Tatu 1984-1985, p. 95; 1986-1987, p. 38; Kalmar-Maxim 1999, p. 185; Vasiliev 1986-1987, p. 65; 1989, p. 84; 1991, p. 4, 9; 1995, p. 33-60; Vasiliev şi Andriţoiu 1985; Nemeş 1988-1991, p. 41; Tatu et alii 1988-1991, p. 101; Boroffka 1994, p. 81; Giurgiu-Ardeu 1995-1996, p. 190, 215; Ciugudean 2000, p. 81; Luca 1996, p. 22; 2004, p. 53; pentru materialele din Muzeul de istorie clujean: Lazăr Mircea Dan.

[114] Floca 1972, p. 13; Kalmar şi Tatu 1984-1985, p. 95; Kalmar-Maxim 1999, p. 185; Tatu et alii 1988-1991, p. 101; Luca 2004, p. 53.

[115] Tatu et alii 1988-1991, p. 101; Ciugudean 2000, p. 81; Luca 2004, p. 53.

[116] Floca 1972, p. 13; Nemeş 1988-1991, p. 42; Tatu et alii 1988-1991, p. 101; Andriţoiu 1992, p. 125.

[117] Andriţoiu 1992, p. 125.

[118] Mărghitan 1974-1975, p. 41; Tatu et alii 1988-1991, p. 101; Nemeş 1995-1996, p. 349.

[119] Nemeş 1995-1996, p. 349.

[120] Rusu A.A. 1997, p. 315-316.

[121] Popa 1972a, p. 251-254; 1988, p. 221-222, 223; Anghel 1980, p. 197; 1986, p. 94-98; Drăguţ 1982, p. 83, 86; Nemeş 1988-1991, p. 42; Tatu et alii 1988-1991, p. 101; Kalmar-Maxim 1999, p. 185; Rusu A.A. 1999, p. 284.

[122] Rusu A.A. 1991a, p. 130; 1997, p. 108-120; 1998, p. 12; 1999, p. 262-263; Rusu A.A. et alii 2000, p. 250-251.

 

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to: cos_suciu@yahoo.com