Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XI

Arheologie şi istorie (III)

Descoperiri din judeţul Hunedoara

 
Autor: SABIN ADRIAN LUCA, Cu contribuţii de: Cristian ROMAN şi Dragoş DIACONESCU, Editura Economică 2005, web: Cosmin Suciu

CUPRINS

Cuvânt înainte  

Cadrul geografic

 

Descoperiri arheologice:

A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, Ţ, U, V, Z

Tabel cu descoperirile arheologice dispuse pe epoci

 Abrevieri bibliografice şi bibliografie

 

 

Repertoriul descoperirilor  

  J.

216. Jeledinţi (comuna Mărtineşti)

 

1. Vestigii preistorice.

a) În hotarul localităţii este amintită o descoperire de obiecte preistorice realizate din aur. [1]

b) Din hotar provine un depozit de bronzuri din seria Cincu-Suseni (Ha A1). [2]

 

2. Situri arheologice cu stratigrafie complexă.

b) Punctul Măgura.

De aici provin materiale ceramice aparţinând culturii Wietenberg, dar şi dacice (şi o piesă din aur). [3]

 

3. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul Tihuţa.

Pe teritoriul localităţii, la 2 km SV de sat, în dreapta drumului ce duce spre Măgura, s-au descoperit urme dacice şi romane. Urmele romane aparţin unei villa rustica. [4]

 

4. Descoperiri monetare.

a) În anul 1913 s-a descoperit un tezaur monetar format din 58 monede romane din argint. [5]

¤

217. Jiu-Paroşeni (oraşul Vulcan)

¤

218. Jieţ (oraş Petrila)

 

1. Descoperiri monetare.

a) Punctul Popi.

Pe teritoriul localităţii s-au descoperit monede romane. [6]

¤

219. Josani (comuna Peştişu Mic)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Jumătăţi sau În Şes.

Staţiunea preistorică se află pe o terasă joasă, în partea din stânga Pârâului Petac, spre Nandru.

Artefactele aparţin primei vârste a fierului, Ha B. [7]

 

2. Vestigii de epocă romană.

a) Punctul La Cărămizi.

Între Josani şi Nandru, pe latura din dreapta pârâului, s-au descoperit materiale romane şi inscripţii. [8]

¤


 [1] Popescu D. 1956, p. 199.

[2] Rusu M. 1963, p. 207.

[3] Roska 1942, p. 147, nr. 37; Daicoviciu H. et alii 1989, p. 53, 55; Boroffka 1994, p. 50.

[4] Mărghitan 1974-1975, p. 38; Andriţoiu 1979, p. 24-25; Popa D. 2002, p. 106.

[5] Roska 1942, p. 117, nr. 37; Glodariu 1974, p. 284; Palamariu 1992-1994, p. 197; Popa D. 2002, p. 106; *** 1996b, p. 289.

[6] Lazin 1970, p. 335-344; Poporogu 1972, p. 228; Mărghitan 1974-1975, p. 38; Popa D. 2002, p. 107.

[7] Kalmar-Maxim 1999, p. 165; Luca 1999a, p. 2; 2004, p. 50; Luca et alii 2004, p. 59; Roman şi Diaconescu 1999-2000, p. 97, 101.

[8] Gooss 1877-1878, p. 612-613; Rusu 1974-1975, p. 351; Rusu şi Pescaru 1995, p. 13; Luca 1999a, p. 2-3; Luca et alii 1998, p. 23.

 

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to: cos_suciu@yahoo.com