Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

   

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

XI

Arheologie şi istorie (III)

Descoperiri din judeţul Hunedoara

 
Autor: SABIN ADRIAN LUCA, Cu contribuţii de: Cristian ROMAN şi Dragoş DIACONESCU, Editura Economică 2005, web: Cosmin Suciu

CUPRINS

Cuvânt înainte  

Cadrul geografic

 

Descoperiri arheologice:

A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, Ţ, U, V, Z

Tabel cu descoperirile arheologice dispuse pe epoci

 Abrevieri bibliografice şi bibliografie

 

 

Repertoriul descoperirilor  

Ţ. 

437. Ţărăţel (municipiul Brad)

¤

438. Ţebea (comuna Baia de Criş)

 

1. Vestigii preistorice.

a) Punctul Vârful Ruşti sau Dealul Ruşti.

În hotarul localităţii s-a descoperit o aşezare aparţinând epocii timpurii a bronzului (grupul cultural Şoimuş). Materialul de epoca bronzului a apărut amestecat cu ceramică Coţofeni. [1]

 

2. Mine şi cariere.

a) În hotarul localităţii, pe Dealul Măgura, s-au descoperit urme arheologice ale exploatărilor miniere de epocă romană, dar şi medievală. [2]

¤


 [1] Harţuche 1969; Roman 1976, p. 86; Andriţoiu 1978a, p. 69; 1985, p. 12; 1986-1987a, p. 608; 1988-1991, p. 28, 30; 1992, p. 126; Rişcuţa 1995-1996, p. 275, 277-278; Ciugudean 1996, p. 71; 1998, p. 70; 2000, p. 84; Todea 2001, p. 54; Luca 2004, p. 54.

[2] Mărghitan 1974-1975, p. 42; Rusu M. 1977, p. 209; Andriţoiu 1978a, p. 69; Gudea şi Ghiurco 1988, p. 155; Rişcuţa 1995-1996, p. 284; Wollmann 1996, p. 132-133; Popa D. 2002, p. 203.

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to: cos_suciu@yahoo.com