LISTA PRESCURTĂRILOR BIBLIOGRAFICE

 

Albu 1971

Albu Pătru Ion, Noi descoperiri arheologice pe dealul cetăţii Deva (I), în Apulum 9 (1971), p. 139-146.

Albu 1971a

Albu Pătru Ion, Noi descoperiri arheologice pe dealul Cetăţii Deva, în Sargetia 8 (1971), p. 57-60.

Albu 1971b

Albu Pătru Ion, Noi monumente sculpturale din colecţia muzeului din Deva, în Sargetia 8 (1971), p. 73-75.

Alexandrescu 1963

Alexandrescu A.D., În legătură cu statuile-menhir de la Baia de Criş, în SCIV 14 (1963, 1), p. 145-150.

Alexandrescu 1966

Alexandrescu A.D., Die Bronzeschwerter aus Rumänien, în DaciaNS 10 (1966), p. 117-190.

Alicu 1973

Alicu Dorin, Turnuri de porţi la castrele romane din Dacia, în ActaMN 10 (1973), p. 107-126.

Alicu 1974-1975

Alicu Dorin, Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I), în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 43-50.

Alicu 1975

Alicu Dorin, Tonlampen – Typen aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în StComCar 2 (1975), p. 331-361.

Alicu 1975a

Alicu Dorin, Un fragment de amforă cu ştampilă de la Ulpia Traiana, în SCIV 26 (1975, 3), p. 409-410.

Alicu 1976

Alicu Dorin, Integrarea monumentelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în circuitul turistic şi muzeistic, în ActaMN 13 (1976), p. 141-162.

Alicu 1976a

Alicu Dorin, Die Firmalampen von Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în DaciaNS 20 (1976), p. 205-220.

Alicu 1977

Alicu Dorin, Corigenda la Roman Lamps from Sarmizegetusa, în ActaMN 14 (1977), p. 153-154.

Alicu 1977a

Alicu Dorin, Tonlampen – Typen aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în StComCar 2 (1977), p. 331-320.

Alicu 1978

Alicu Dorin, Templul zeiţei Nemesis de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 15 (1978), p. 173-178.

Alicu 1979

Alicu Dorin, Römische Tonlampen aus Sarmizegetusa (Ausgrabungskampagne 1976), în StComCar (1979), p. 235-252.

Alicu 1979a

Alicu Dorin, Note asupra templului sirian de la Sarmizegetusa, în SCIV 30 (1979, 4), p. 613-624.

Alicu 1980

Alicu Dorin, Tehnici de construcţie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 17 (1980), p. 447-462.

Alicu 1981

Alicu Dorin, Instalaţii de hypocaustum la Sarmizegetusa, în ActaMN 18 (1981), p. 425-436.

Alicu 1981a

Alicu Dorin, Ordine arhitectonice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Apulum 19 (1981), p. 97-107.

Alicu 1983

Alicu Dorin, Elemente de echipament militar descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I), în ActaMN 20 (1983), p. 391-396.

Alicu 1984

Alicu Dorin, Două cuptoare de ars ţigle şi cărămizi de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 21 (1984), p. 467-476.

Alicu 1985

Alicu Dorin, Precizări privind cronologia unor lămpi ştampilate de la Sarmizegetusa, în Apulum 22 (1985), p. 77-88.

Alicu 1994

Alicu Dorin, Opaiţele romane. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Bucureşti (1994).

Alicu 1997-1998

Alicu Dorin, Bibliografia aşezărilor antice de la Veţel-Micia, în Sargetia 27 (1997-1998, 1), p. 401-426.

Alicu 2001

Alicu Dorin, Die Tempel aus Micia (I), în ActaMN 38 (2001, 1) p. 155-160.

Alicu 2002

Alicu Dorin, Addenda la repertoriul templelor romane din Dacia, în Apulum 30 (2002), p. 201-236.

Alicu 2003

Alicu Dorin, Templele Miciei (III). Temple probabile, în Banatica 16 (2003, 1), p. 231-244.

Alicu 2004

Alicu Dorin, Pičces décoratives de char decouvertes ŕ Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Apulum 41 (2004), p. 247-252.

Alicu 2004a

Alicu Dorin, Édifices de culte dédié ŕ des divinités gréco-romaines sur le sites ŕ caractčre militaire de la Dacie romaine, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 327-329.

Alicu 2004b

Alicu Dorin, Micia. Monumente de spectacol şi de cult. Cluj-Napoca (2004, 1).

Alicu 2004c

Alicu Dorin, Monumente de piatră de la Micia în colecţiile Muzeului de istorie a Transilvaniei, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 9-20.

Alicu et alii 1976

Alicu Dorin, Pop Constantin, Căţănaş Viorica, Ateliere de pietrărie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 13 (1976), p. 125-140.

Alicu et alii 1989-1993

Alicu Dorin, Pop Constantin, Cociş Sorin, Săpături arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (1985-1989), în ActaMN 26-30 (1989-1993, 2), p. 435-458.

Alicu et alii 1994

Alicu Dorin, Popa Victor, Pop Constantin, Bota Emilian, Vomir M., Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1992-1993: clădirile EM 30 – EM 31, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 461-486.

Alicu et alii 1994a

Alicu Dorin, Popa Victor, Bota Emilian, Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1993: amfiteatrul, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 487-522.

Alicu et alii 1994b

Alicu Dorin, Bota Emilian, Popa Victor, Amfiteatru şi clădirile EM 30-31, în CCA – campania 1993 (1994), p. 70.

Alicu et alii 1994c

Alicu Dorin, Cociş Sorin, Ilieş Constantin, Soroceanu Alina, Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Cluj-Napoca (1994).

Alicu et alii 1995

Alicu Dorin, Bota Emilian, Popa Victor, Cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 665-719.

Alicu et alii 1995a

Alicu Dorin, Bota Emilian, Popa Victor, Sarmizegetusa, Amfiteatru, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1994 (1995), p. 78.

Alicu et alii 1997

Alicu Dorin, Bota Emilian, Ciongradi C., Ulpia Traiana Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1996 (1997), p. 73.

Alicu şi Alicu 1977

Alicu Dorin, Alicu S., Un cadran solar fragmentar descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 13 (1977), p. 263-266.

Alicu şi Crişan 2003

Alicu Dorin, Crişan Ioan Horaţiu, Medicina la romani. Cluj-Napoca (2003).

Alicu şi Cociş 1987

Alicu Dorin, Cociş Sorin, Oglinzi romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Apulum 24 (1987), p. 145-150.

Alicu şi Cociş 1987-1988

Alicu Dorin, Cociş Sorin, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Bibliografie selectivă, în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 589-614.

Alicu şi Cociş 1988

Alicu Dorin, Cociş Sorin, Podoabe romane de la Ulpia Traiana, în Apulum 25 (1989), p. 225-246.

Alicu şi Cociş 1989

Alicu Dorin, Cociş Sorin, Instrumente medicale de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Apulum 26 (1989), p. 223-236.

Alicu şi Nemeş 1982

Alicu Dorin, Nemeş Emil, Obiecte de os descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 19 (1982), p. 345-366.

Alicu şi Opreanu 2000

Alicu Dorin, Opreanu Coriolan, Les Amphithéâtres de la Dacie romaine. Cluj-Napoca (2000).

Alicu şi Paki 1985-1986

Alicu Dorin, Paki Adela, O inscripţie „inedită” din amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 469-480.

Alicu şi Pop 1979

Alicu Dorin, Pop Constantin, Hermes-Mercurius La Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 16 (1979), p. 93-100.

Alicu şi Rusu 1974

Alicu Dorin, Rusu Adriana, Câteva reprezentări ale Gorgonei Meduza în Dacia intracarpatică, în ActaMN 11 (1974), p. 93-102.

Allen 1989-1993

Allen T., Interim report on two seasons of excavations of a burial enclosure in the east cemetery of Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Romania, 1982-1984, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 2), p. 397-400.

András 1993

András Kovács, Magna Curia din Deva. Contribuţii la istoria construcţiilor, în AT  (1993), p. 153-174.

Andrei et Roşu 1998

Andrei Ştefan, Roşu T., Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea Călan-„La Podină”(jud. Hunedoara), în BCSS 4 (1998), p. 27-36.

Andriţoiu 1970

Andriţoiu Ion, O statuetă a zeiţei Diana, în Sargetia 7 (1970), p. 93-95.

Andriţoiu 1971

Andriţoiu Ion, Depozitul de bronzuri de la Chergheş, în Apulum 9 (1971), p. 83-92.

Andriţoiu 1971a

Andriţoiu Ion, Topoare de cupru cu braţe „în cruce” în colecţia Muzeului din Deva, în Sargetia 8 (1971), p. 37-44.

Andriţoiu 1972

Andriţoiu Ion, O nouă descoperire arheologică la Buituri (Hunedoara), în Sargetia 9 (1972), p. 29-34.

Andriţoiu 1973

Andriţoiu Ion, Sondaj arheologic pe dealul cetăţii Deva, în Sargetia 10 (1973), p. 11-26.

Andriţoiu 1974-1975

Andriţoiu Ion, O monedă bizantină descoperită la Uroi, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 137-138.

Andriţoiu 1974-1975a

Andriţoiu Ion, Mărturii ale dezvoltării societăţii omeneşti pe teritoriul Devei în vremuri străvechi, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 393-406.

Andriţoiu 1976

Andriţoiu Ion, Descoperiri arheologice pe Valea Streiului inferior, în Apulum 14 (1976), p. 393-414.

Andriţoiu 1977

Andriţoiu Ion, Constituirea şi dezvoltarea colecţiei arheologice a Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, în Sargetia 13 (1977), p. 549-560.

Andriţoiu 1978

Andriţoiu Ion, Contribuţii la cunoaşterea culturii Otomani în sud-vestul Transilvaniei, în ActaMN 15 (1978), p. 63-84.

Andriţoiu 1978a

Andriţoiu Ion, Descoperiri arheologice la Crăciuneşti (com. Băiţa, jud. Hunedoara), în Apulum 16 (1978), p. 55-72.

Andriţoiu 1978b

Andriţoiu Ion, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva, în SCIV 29 (1978, 2), p. 241-256.

Andriţoiu 1979

Andriţoiu Ion, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, în Sargetia 14 (1979), p. 15-34.

Andriţoiu 1979a

Andriţoiu Ion, Şantierul arheologic Micia – Necropola. Raport pentru campania de cercetări din 1978, în MCA 13 (1979), p. 227-230.

Andriţoiu 1979b

Andriţoiu Ion, Morminte de incineraţie în necropola romană de la Micia, în StComCar (1979), p. 265-274.

Andriţoiu 1982-1983

Andriţoiu Ion, Consideraţii asupra unor materiale arheologice aparţinând bronzului târziu descoperite în împrejurimile Devei, în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 125-138.

Andriţoiu 1983

Andriţoiu Ion, Şantierul arheologic Boiu, în MCA 15 (1983), p. 93-97.

Andriţoiu 1985

Andriţoiu Ion, Preliminariile epocii bronzului în sud-vestul Transilvaniei, în Apulum 22 (1985), p. 9-15.

Andriţoiu 1986-1987

Andriţoiu Ion, Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei (I), în Sargetia 20 (1986-1987), p. 45-63.

Andriţoiu 1986-1987a

Andriţoiu Ion, Satul Mihăileni (comuna Buceş) – studiu monografic, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 607-610.

Andriţoiu 1988-1991

Andriţoiu Ion, Istoricul şi stadiul actual al cercetărilor privind epoca bronzului în sud-vestul Transilvaniei, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 25-31.

Andriţoiu 1994

Andriţoiu Ion, Câteva consideraţii privind descoperirile funerare din aria culturii Wietenberg, în RelTIH (1994), p. 147-169.

Andriţoiu 2004

Andriţoiu Ion, Necropolele Miciei. Cluj-Napoca (2004).

Andriţoiu şi Albu 1969

Andriţoiu Ion, Albu Pătru Ion, în Sargetia 6 (1969), p.

Andriţoiu et alii 2001

Andriţoiu Ion, Pavel Romică, Ferencz Iosif Vasile, Drăghia Daniela, Ohaba Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara. Punctul: Bordu Mare, în CCA – campania 2000 (2001), p. 165-166.

Anghel 1966

Anghel Gheorghe, Un tezaur de monede de argint din secolul al XVI-lea descoperit la Lăpuşnic (r. Ilia), în Sargetia 4 (1966), p. 109-124.

Anghel 1974-1975

Anghel Gheorghe, Castelul de la Hunedoara. Noi puncte de vedere asupra fazelor de construcţie, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 363-376.

Anghel 1980

Anghel Gheorghe, Despre apariţia primelor donjoane de piatră din Transilvania, în Apulum 18 (1980), p. 195-208.

Anghel 1981

Anghel Gheorghe, Consideraţii generale privind tipologia cetăţilor medievale din România din secolul al XIII-lea până la începutul secolului al XVI-lea, în Apulum 19 (1981), p. 151-162.

Anghel 1986

Anghel Gheorghe, Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII-XVI. Cluj-Napoca (1986).

Anghel şi Albu 1973

Anghel Gheorghe, Albu Ion P., Tezaurul medieval de la Sălciva (sec. XV-XVI), în Sargetia 10 (1973), p. 193-202.

Antonescu 1984

Antonescu Dinu, Introducere în arhitectura dacilor. Bucureşti (1984).

Ardeţ 1991

Ardeţ Adrian, Ceramica dacică şi de tradiţie celtică la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ThD 12 (1991, 1-2), p. 137-142.

Ardeţ 2004

Ardeţ Adrian, The roman province of Dacia: aspects of commerce in light of Amphoras, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 330-341.

Ardevan 1977

Ardevan Radu, Sextus Attius Secundus, în Sargetia 13 (1977), p. 535-538.

Ardevan 1978

Ardevan Radu, Le collčge de fabres ŕ Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 15 (1978), p. 167-172.

Ardevan 1979

Ardevan Radu, Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 14 (1979), p. 185-190.

Ardevan 1979a

Ardevan Radu, Les lecticaires ŕ Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 16 (1979), p. 87-92.

Ardevan 1981

Ardevan Radu, Praefectus quinquennalis pro praetore, în ActaMN 18 (1981), p. 437-442.

Ardevan 1984

Ardevan Radu, Duumvirat et quattuorvirat dans la Dacie Romaine, în ActaMN 21 (1984), p. 95-110.

Ardevan 1986-1987

Ardevan Radu, Veterani şi decurioni municipali în Dacia romană, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 1117-126.

Ardevan 1986-1987a

Ardevan Radu, Aediles şi quaestores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 127-132.

Ardevan 1993

Ardevan Radu, Câteva descoperiri de monede romane în Transilvania, în ActaMP 17 (1993), p. 107-111.

Ardevan 1994

Ardevan Radu, Nummularius (Remarques autor de l’inscription CIL III 7903 = IDR III/2, 196), în EN 4 (1994), p. 173-178.

Ardevan 2000

Ardevan Radu, Römisches Heer und Städtengründung – Der Fall Dakiens, în Army and Urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire, Alba Iulia (2000), p. 91-108.

Babeş 1971

Babeş Mircea, Les fouilles archéologiques en Roumanie, în DaciaNS 15 (1971), p. 359-394.

Barnea 1982-1983

Barnea Ion, Continuitatea elementului daco-roman după părăsirea aureliană, pe baza descoperirilor paleocreştine din Transilvania, în lumina ultimelor cercetări, în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 259-266.

Barnea Al. 1989

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1981 – 1988 de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în SCIVA 40 (1989, 3), p. 295-314.

Barnea Al. 1991

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1992 de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în SCIVA 42 (1993, 3-4), p. 255-264.

Barnea Al. 1992

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1992 de Institutul de Arheologie din Bucureşti, în SCIVA 43 (1992, 4), p. 433-440.

Barnea Al. 1993

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1992 de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în SCIVA 44 (1993, 4), p. 397-406.

Barnea Al. 1995

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1994 de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în SCIVA 46 (1995, 3-4), p. 281-290.

Barnea Al. 1997

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1996 de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în SCIVA 48 (1997, 4), p. 373-382.

Barnea Al. 1998

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1997 de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în SCIVA 49 (1998, 3-4), p. 291-302.

Barnea Al. 1999

Barnea Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în anii 1997 de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, în SCIVA 50 (1999, 3-4), p. 203-210.

Barnea et Albu 1973

Barnea Alexandru, Albu Ion P., Piese de arhitectonică romană din colecţia Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, în Sargetia 10 (1973), p. 155-172.

Bassa 1968

Bassa Beniamin, O aşezare de la sfârşitul epocii bronzului, în Sargetia 5 (1968), p. 15-22.

Bassa 1968a

Bassa Beniamin, Depozitul de obiecte de bronz de la Rapolt, în Sargetia 5 (1968), p. 31-48.

Bassa 1970

Bassa Beniamin, Şantierul Simeria, în MCA 9 (1970), p. 225-232.

Bassa şi Mărghitan 1967

Bassa Beniamin, Mărghitan Liviu, Aşezarea hallstattiană de la Săuleşti, în Apulum 6 (1967), p. 105-110.

Batariuc şi Pescaru 1995-1996

Batariuc P.V., Pescaru Eugen, Cahle descoperite la Geoagiu-Băi (jud. Hunedoara), în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 391-418.

Bădău-Wittenberger 1985-1986

Bădău-Wittenberger, Consideraţii privind unele materiale tegulare de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 481-486.

Bădău-Wittenberger 1987-1988

Bădău-Wittenberger, Consideraţii privind stampilele Legiunii XIII Gemina de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 615-618.

Bădău-Wittenberger 1994

Bădău-Wittenberger, Consideraţii despre cultura Noua în Transilvania, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 151-172.

Băeştean 1995-1996

Băeştean Gică, Blocuri de piatră pentru aprovizionarea cu apă în Colonia Dacica Sarmizegetusa, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 353-368.

Băeştean 1997-1998

Băeştean Gică, Conducte din tuburi ceramice în Colonia Dacica Sarmizegetusa, în Sargetia 27 (1997-1998, 1), p. 253-260.

Băeştean 1999-2000

Băeştean Gică, Fântâni publice la Sarmizegetusa, în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 243-250.

Băeştean 2004

Băeştean Gică, Types of Aqueducts in Roman Dacia, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 354-367.

Bălan 1966

Bălan T., Tezaurul de monede dacice de la Bozeş, în Sargetia 4 (1966), p. 51-64.

Bălos 1995-1996

Bălos Angelica, Organizarea internă a aşezărilor fortificate în epoca clasică, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 243-248.

Bălos 1995-1996a

Bălos Angelica, Aspecte ale vieţii cotidiene la daco-geţi, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 249-252.

Bălos şi Ardeu 2002

Bălos Angelica, Ardeu Adriana, Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara. Punct: Măgura Uroiului, în CCA – campania 2001 (2002), p. 249-250.

Bălos şi Ţuţuianu 2000

Bălos Angelica, Ţuţuianu Daniel Cristian, Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara. Punct: La Vie, în CCA – campania 1999 (2000), p. 80.

Bălos et alii 2004

Bălos Angelica, Ardeu Adriana, Stăncescu Roxana, Miţar Cristina, Andrei Ştefan, Papp Viorel, Straja Petronela, Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara. Punct: Măgura Uroiului, în CCA – campania 2003 (2004), p. 250-251.

Băluţă 1977

Băluţă Cloşca, Lămpile romane din muzeul Hunedoara-Deva, în Sargetia 13 (1977), p. 209-228.

Băluţă 1979

Băluţă Cloşca, Lămpile romane de bronz din Dacia Superior, în Sargetia 14 (1979), p. 164-172.

Băluţă 1979a

Băluţă Cloşca, Consideraţii referitoare la răspândirea şi producerea sticlei în Dacia Superior, în Apulum 17 (1979), p. 195-200.

Băluţă 1981

Băluţă Cloşca, Antefixele romane din Dacia Superior. Clasificare şi consideraţii generale, în Sargetia 15 (1981), p. 35-42.

Băluţă 1982-1983

Băluţă Cloşca, Pătrunderea şi difuzarea sigilatelor de Rheinzabern şi Westerndorf în Dacia Superior, în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 209-226.

Băluţă 1989

Băluţă Cloşca, Lămpile antice din Muzeul de Istorie Sibiu, în Apulum 26 (1989), p. 237-262.

Băluţă 1996

Băluţă Cloşca, Lămpile romane din Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în ActaMN 33 (1996, 1), p. 89-113.

Bărbulescu 1971

Bărbulescu Mihai, Despre cultul zeiţei Bendis la daco-geţi, în ActaMN 8 (1971), p. 91-108.

Bărbulescu 1972

Bărbulescu Mihai, Der Dianakult im römischer Dazien, în DaciaNS 16 (1972), p. 203-224.

Bărbulescu 1977

Bărbulescu Mihai, Capiteluri romane din Dacia intracarpatică, în Sargetia 13 (1977), p. 229-262.

Bărbulescu 1977a

Bărbulescu Mihai, Cultul lui Hercules în Dacia romană (I), în ActaMN 14 (1977), p. 173-194.

Bărbulescu 1978

Bărbulescu Mihai, Cultul lui Hercules în Dacia romană (II), în ActaMN 15 (1978), p. 219-234.

Bărbulescu 1981

Bărbulescu Mihai, Relieful „narativ” în Dacia, în ActaMN 18 (1981), p. 455-460.

Bărbulescu şi Cătinaş 1979

Bărbulescu Mihai, Cătinaş Ana, Cultul lui Saturnus în Dacia, în Apulum 17 (1979), p. 215-223.

Bărbulescu şi Nemeş 1974-1975

Bărbulescu Mihai, Nemeş Emil, Un relief cu muncile lui Hercule din Palatul Augustalilor, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 317-322.

Beldiman şi Sztancs 2004

Beldiman Corneliu, Sztancs Diana M., Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starčevo-Criş din sud-vestul Transilvaniei: o lingură-spatulă descoperită în peştera Cauce, sat Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara, în Corviniana 8 (2004), p. 27-56.

Benea 1978

Benea Doina, Cărămizi ştampilate din colecţia Muzeului Porţilor de Fier, în Apulum 16 (1978), p. 199-209.

Benea 1979

Benea Doina, Cu privire la Transferarea legiunii III Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior, în StComCar (1979), p. 219-227.

Benea 1985

Benea Doina, Numerus Maurorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de mauri din Dacia, în Banatica 8 (1985), p. 139-154.

Benea 1994

Benea Doina, Banatul în timpul lui Traian, în AnB(SN) 3 (1994), p. 309-321.

Benea 1999

Benea Doina, Dacia sud-vestică în secolele III-IV. Timişoara (1999, 2).

Benea 2000

Benea Doina, Die innere Organisierung der Militärivici aus Dakien (Die Wohnungen), în Army and Urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire, Alba Iulia (2000), p. 31-62.

Benea 2002-2003

Benea Doina, Despre pandantivul tip bulla din provincia Dacia, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 141-146.

Benea 2004

Benea Doina, Istoricul cercetărilor arheologice de la Grădiştea de Munte, în Daco – Geţii, Deva (2004), p. 9-38.

Benea et alii 1997

Benea Marcel, Müller, Schwaighofer Bernd, Die Gesteine des Forums von Sarmizegetusa, în ActaMN 34 (1997), p. 837-848.

Berciu 1939-1942

Berciu Dumitru, Depozitul de bronzuri de la Orăştie, în Apulum 1 (1939-1942), p. 80-97.

Berciu I. 1961

Berciu Ion, Mozaicurile romane din Apulum – Contribuţii la studiul mozaicurilor din Dacia, în Apulum 4 (1961), p. 151-188.

Berciu şi Popa 1963

Berciu Ion, Popa Alexandru, Depozitul de unelte dacic de pe muntele Strâmbu de lângă Grădiştea Muncelului, în SCIV 14 (1963, 1), p. 151-162.

Bitiri 1965

Bitiri Maria, Cu privire la începuturile paleoliticului superior în România, în SCIV 16 (1965, 1), p. 5-17.

Bitiri 1965a

Bitiri Maria, Consideraţii asupra prezenţei unor forme de unelte bifaciale în aşezările paleolitice din România, în SCIV 16 (1965, 3), p. 431-450.

Blăjan 1989

Blăjan Mihai, Contribuţii la repertoriul aşezărilor rurale antice din Dacia romană, în Apulum 26 (1989), p. 283-334.

Bleahu 1982

Bleahu M., Relieful carstic. Bucureşti (1982).

Bobancu et alii 1980

Bobancu Şerban, Samoilă Cornel, Poenaru Emil, Calendarul de la Sarmizegetusa Regia. Bucureşti (1980).

Boboş 1991

Boboş Radu Iuliu, Artefacte silicioase din cultura Vinča – mineralogie, petrografie, geochimie, surse geologice . Reşiţa (1991).

Bodó 1997

Bodó Cristina, Construcţiile dacice de pe Rudele şi Pustâiosu, în BCSS 3 (1997), p. 51-56.

Bodó şi Ferencz 2004

Bodó Cristina, Ferencz Iosif Vasile, Dacian iron tools discovered in the area of the Dacian kingdom capital, în Daco – Geţii, Deva (2004), p. 297-286.

Bodor 1963

Bodor András, Der Liber- und Libera-Kult. Ein Beitrag zur Fortdauer der bodenständigen Bevölkerung im römerzeitlichen Dazien, în DaciaNS 7 (1963), p. 211-240.

Bodor 1974-1975

Bodor András, Ulpia Traiana Sarmizegetusa la umanişti şi cronicari – istorici medievali, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 255-262.

Bogdan-Cătăniciu 1974-1975

Bogdan-Cătăniciu I., Iconografia lui Pan pe teritoriul României, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 323-330.

Bolindeţ 1993

Bolindeţ Rusu Viorica, Considerations sur l’attribution de vases de Dacie romaine décorés de serpents appliqué, în EN  (1993), p. 123-147.

Bolindeţ 1994

Bolindeţ Rusu Viorica, Reprezentări de vase ceramice pe monumentele sculpturale din Dacia romană, în EN 4 (1994), p. 113-148.

Bordea 1996-1998

Bordea Gheorghe Poenaru, Découvertes monétaires en Roumanie – 1994-1995, în DaciaNS 40-41 (1996-1998), p. 425-466.

Bordea şi Mitrea 1989

Bordea Gheorghe Poenaru, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1988, în DaciaNS 33 (1989), p. 259-266.

Bordea şi Mitrea 1990

Bordea Gheorghe Poenaru, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1989, în DaciaNS 34 (1990), p. 299-308.

Bordea şi Mitrea 1991

Bordea Gheorghe Poenaru, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1990, în DaciaNS 35 (1991), p. 215-228.

Bordea şi Mitrea 1992

Bordea Gheorghe Poenaru, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1991, în DaciaNS 36 (1992), p. 199-206.

Bordea şi Mitrea 1993

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1992, în DaciaNS 37 (1993), p. 307-320.

Bordea şi Mitrea 1994-1995

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1993, în DaciaNS 38-39 (1994-1995), p. 459-478.

Bordea şi Mitrea 1996-1998

Bordea Gheorghe-Petre, Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumanie – 1994-1996, în DaciaNS 40-42 (1996-1998), p. 425-466.

Boroffka 1987

Boroffka Nikolaus, Folosirea fierului în România de la începuturi până în sec. VIII î.e.n., în Apulum 24 (1987), p. 55-77.

Boroffka 1994

Boroffka Nikolaus, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa. În: UPA 19 (1994, 1-2).

Boroffka 1998

Boroffka Nikolaus, Ein neues hallstattzeitliches Grab aus Siebenbürgen, în ArchV 49 (1998), p. 93-100.

Boroffka 2001

Boroffka Nikolaus, Bemerkungen zu einigen Bernsteinfunden aus Rumänien, în ArchKorr 31 (2001), p. 395-409.

Boroffka şi Andriţoiu 1998

Boroffka Nikolaus, Andriţoiu Ion, Cercetări arheologice la Orăştie „Dealul Pemilor”, punct X5, campania 1995, în Apulum 35 (1998), p. 87-90.

Boroneanţ 2000

Boroneanţ Vasile, Arheologia peşterilor şi minelor din România. Bucureşti (2000).

Boroneanţ şi Boroneanţ 2002

Boroneanţ Vasile, Boroneanţ Adina, Paleoliticul de la Zăbrani, în Ziridava 23 (2002), p. 13-53.

Bouley 1989-1993

Bouley E., Le culte de Némésis et les jeux de l’amphitéâtre dans les provinces balkaniques et danubiennes, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 105-126.

Branga 1974-1975

Branga Nicolae, Tegulae privatae din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 81-100.

Branga 1977

Branga Nicolae, Consideraţii topografice şi arhitectonice privitoare la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 3 (1977), p. 183-190.

Branga 1980

Branga Nicolae, Urbanismul Daciei romane. Timişoara (1980).

Bulai-Ştirbu 1984

Bulai-Ştirbu M., Studiul resturilor de faună neolitică din staţiunea Tăualaş, în ActaMN 21 (1984), p. 45-48.

Buculei 1995

Cincheza-Buculei Ecaterina, Ipoteze şi certitudini în frescele descoperite la Ribiţa(jud. Hunedoara), în AT 5 (1995), p. 85-92.

Bulzan 1996-1997

Bulzan Sorin, Piese figurate din bronz descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Crisia 26-27 (1996-1997), p. 373-380.

Bulzan 1998

Bulzan Sorin, Alexander as Hercules on a small bronze from Sarmizegetusa, în ActaMN 35 (1998, 1), p. 69-76.

Burnaz 1988-1991

Burnaz Silvia, Analiza materialului faunistic provenit din aşezarea feudală timpurie de la „Grădişte” – Haţeg (judeţul Hunedoara), în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 681-688.

Cantacuzino 1977

Cantacuzino Gheorghe, Cercetări arheologice la biserica din Sânpetru (com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara), în Sargetia 13 (1977), p. 285-292.

Cantacuzino 1986

Cantacuzino Gheorghe, Cercetări arheologice la Leşnic, jud. Hunedoara, în CA 8 (1986), p. 127-136.

Căstăian 1995

Căstăian Mihai, Contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Orăştie, în BCSS 1 (1995), p. 39-52.

Căstăian 1995a

Căstăian Mihai, Cetatea medievală de la Cucuiş-„Colnic, în BCSS 1 (1995), p. 121-126.

Cârciumaru 1986

Cârciumaru Marin, Confruntări, confirmări şi infirmări în geocronologia paleoliticului din România, în SCIVA 37 (1986, 3), p. 256-261.

Cârciumaru et alii 1999

Cârciumaru Marin, Anghelinu Mircea, Pavel Romică, Dincă Rodica, Cârciumaru Radu, Racloarul de la Măgura Uroiului, în Apulum 36 (1999), p. 1-3.

Chicideanu şi Chicideanu 1989

Monica Şandor-Chicideanu, Chicideanu Ion, Zu den Grabsitten der Periam – Pecica-Kultur, în DaciaNS 33 (1989), p. 5-39.

Chirica şi Răceanu 1976

Chirica Nicolae, Răceanu Viorel, Sub cerul purpuriu al Hunedoarei. Hunedoara (1976).

Chirilă şi Iaroslavschi 1987-1988

Chirilă Eugen, Iaroslavschi Eugen, Tezaurul monetar de la Bobaia, sec. II – I î.e.n., în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 69-98.

Chirilă şi Lazin 1971

Chirilă Eugen, Lazin Gheorghe, Tezaurul monetar de la Haţeg, sec. XV-XVI, în Apulum 8 (1971), p. 89-96.

Chiş 2004

Chiş Silvius Ovidiu, Reprezentările lui Marsyas pe monumentele funerare din Dacia romană, în RevB 18 (2004), p. 101-104.

Chişu şi Benea 2001

Chişu Ştefan, Benea Doina, Unelte descoperite în zona Munţilor Orăştiei, în Studii de istorie antică, Deva (2001), p. 143-150.

Ciugudean 1995

Ciugudean Horia, The later eneolithic / early bronze age tumulus-burials in Central and South-Westen Transylvania, în Apulum 13-32.

Ciugudean 1996

Ciugudean Horia, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-estul Transilvaniei. În: BT 13 (1996).

Ciugudean 1998

Ciugudean Horia, The Early Bronze Age in western Transylvania, în The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin, Alba Iulia (1998), p. 67-84.

Ciugudean 2000

Ciugudean Horia, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat. În: BHAB 26 (2000).

Ciugudean 2002

Ciugudean Horia, The Cooper Metallurgy in the Coţofeni Culture (Transylvania and Banat), în Apulum 39 (2002), p. 95-106.

Ciugudean 2004

Ciugudean Horia, Descoperiri aparţinând Bronzului târziu pe cursul mijlociu al Mureşului, în Apulum 41 (2004), p. 179-202.

Ciută 2002

Ciută Marius, Contribuţii la cunoaşterea neoliticului târziu din depresiunea Haţeg – Mureş. Descoperirile de la Călanul Nou-La Podină II (Campania 1998), în Corviniana 7 (2002), p. 31-47.

Ciută şi Ştefan 1999

Ciută Marius, Ştefan Andrei, Consideraţii asupra unor materiale arheologice inedite, descoperite la Călanul Nou – „La Podină” (jud. Hunedoara), în Apulum 36 (1999), p. 55-80.

Cocean 2000

Cocean Petre, Munţii Apuseni. Procese şi forme carstice. Bucureşti (2000).

Cociş 1982-1983

Cociş Sorin, Ateliere de bronzieri în Dacia preromană (sec. II î.e.n. – sec. I e.n.), în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 139-144.

Cociş 1984

Cociş Sorin, Un olan de ventilaţie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 21 (1984), p. 505-516.

Cociş 1985-1986

Cociş Sorin, Fibule romane din Muzeul de istorie al Transilvaniei (I), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 527-536.

Cociş 1986

Cociş Sorin, Fibule emailate din Dacia romană, în Apulum 23 (1986), p. 159-168.

Cociş 1987

Cociş Sorin, Fibulele cu inscripţie din Dacia romană, în ActaMP 11 (1987), p. 159-162.

Cociş 1987a

Cociş Sorin, Tipare romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în SCIVA 38 (1987, 2), p. 175-179.

Cociş 1989-1993

Cociş Sorin, Fibule romane din Muzeul de istorie al Transilvaniei (II), în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 269-290.

Cociş 1990-1993

Cociş Sorin, Instrumente medicale din Dacia romană (I), în Apulum 27-30 (1990-1993), 241-249.

Cociş 1995

Cociş Sorin, Ateliere de bronzieri din Dacia romană, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 383-391.

Cociş şi Nemeş 1983

Cociş Sorin, Nemeş Emil, Fibule romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 20 (1983), p. 433-450.

Cociş şi Rusu 1984-1985

Cociş Sorin, Rusu Adriana, Fibule romane din colecţiile Muzeului Judeţean Deva (I), în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 131-140.

Cociş şi Rusu 1986-1987

Cociş Sorin, Rusu Adriana, Fibule romane din colecţiile Muzeului Judeţean Deva (II), în Sargetia 20 (1986-1987), p. 139-147.

Comşa 1960

Comşa Eugen, Consideraţii cu privire la cultura cu ceramică liniară de pe teritoriul R.P.R. şi din regiunile vecine, în SCIV 11 (1960, 2), p. 217-244.

Comşa 1971

Comşa Eugen, Silexul de tip „bănăţean”, în Apulum 9 (1971), p. 15-20.

Comşa 1973

Comşa Eugen, Parures néolithiques en coquillages marins découvertes en territoire roumain, în DaciaNS 17 (1973), p. 61-76.

Comşa 1995-1996

Comşa Eugen, Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaş et Vinča (Ressemblances et différences), în Sargetia 26 (1995-1996), p. 91-104.

Cosma 1991

Cosma Călin, Ceramica prefeudală şi feudală timpurie de la Orşova, în EN 2 (1992), p. 231-236.

Cosma 1996

Cosma Călin, Consideraţii privind aşezările rurale şi tipurile de locuinţe din Transilvania în secolele VIII-X, în EN 6 (1996), p. 261-279.

Coza 1999

Coza Mihaela, Tezaurul de la Boiu, sec. XVI-XVII (jud. Hunedoara), în Apulum 36 (1999), p. 281-287.

Crăciun 1998

Crăciun Gino Mario, Circulaţia monetară în judeţul Hunedoara în secolele II î.e.n. – I e.n., în Corviniana 4 (1998), p. 62-79.

Crăciun 1999

Crăciun Gino Mario, Podoabe şi tezaure de argint geto-dacice din judeţul Hunedoara, în Corviniana 5 (1999), p. 86-94.

Crăciun 2000

Crăciun Gino Mario, Ateliere de prelucrare a metalelor din epoca dacică (sec. II î.Chr.-sec. I d.Chr.) descoperite în judeţul Hunedoara, în Corviniana 6 (2000), p. 79-85.

Crăciun 2002

Crăciun Gino Mario, Agricultura geto-dacilor în judeţul Hunedoara, în Corviniana 7 (2002), p. 65-70.

Crăciun 2004

Crăciun Gino Mario, Urme ale prelucrării lemnului la geto-daci descoperite în judeţul Hunedoara, în Corviniana 8 (2004), p. 127-131.

Crăciun şi Sion 1997

Crăciun Cristina, Sion Anişoara, Micia-Veţel – sectorul de nord, jud. Hunedoara, în SAC  (1997), p. 58-59.

Crăciun şi Sion 1998

Crăciun Cristina, Sion Anişoara, Micia (sector N Castru), jud. Hunedoara, în CCA – campania 1997 (1998), p. 43-44.

Crânguş 2002

Crânguş Mariana, Influenţe artistice în provincia Dacia Superior, în Apulum 39 (2002), p. 279-287.

Crânguş 2002-2003

Crânguş Mariana, Elemente ornamental-simbolistice pe monumentele din sud-vestul Daciei, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 147-156.

Crişan 1965

Crişan Ioan Horaţiu, Once more about Scythian problem in Transylvania, în DaciaNS 9 (1965), p. 133-146.

Crişan 1965a

Crişan Ioan Horaţiu, Un depozit de unelte descoperit în apropierea Sarmizegetusei, în StComB 12 (1965), p. 223-230.

Crişan 1966

Crişan Ioan Horaţiu, Mit geometrischen Mustern bemalte dakische Keramik aus Transylvanien, în DaciaNS 10 (1966), p. 329-338.

Crişan 1977

Crişan Ioan Horaţiu, Locul complexului din Munţii Orăştiei în civilizaţia daco-getică, în Sargetia 13 (1977), p. 149-153.

Crişan 1986

Crişan Ioan Horaţiu, Spiritualitatea geto-dacilor. Bucureşti (1986).

Crişan 1993

Crişan Ioan Horaţiu, Civilizaţia geto-dacilor. Bucureşti (1993, 1-2).

Crişan şi Moldovan 1975

Crişan Ioan Horaţiu, Moldovan M., Influenţe greceşti în arhitectura sacră a geto-dacilor, în Tibiscus 4 (1975), p. 91-106.

Crişan şi Salvanu 1992

Crişan Ioan Horaţiu, Salvanu Vasile, O nouă încercare de reconstituire a sanctuarului mare rotund de la Grădiştea de Munte, în SCIVA 43 (1992, 1), p. 15-34.

Csongradi 1998

Csongradi Carmen, Doe von den Fabri gewidmeten Stelen aus Sarmizegetusa, în ActaMN 35 (1998, 1), p. 95-96.

Csongradi 1999

Csongradi Carmen, Anikonische Stelen aus Sarmizegetusa, în ActaMN 36 (1999, 1), p. 155-162.

Csongradi 2004

Csongradi Carmen, Über die Typologie und Chronologie der Grabmedaillons in Apulum un Micia, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 398-405.

Curta 1994

Curta Florin, On the Dating of the „Veţel-Coşoveni” Group of Curved Fibulae, în EN 4 (1994), p. 233-266.

Daicoviciu 1924

Daicoviciu Constantin, Fouilles et recherches ŕ Sarmizegetusa. Ier Compte rendu, în Dacia 1 (1924), p. 224-263.

Daicoviciu 1932

Daicoviciu Constantin, Contribuţii la syncretismul religios în Sarmizegetusa, în PISC 3 (1928-1932), p. 81-88.

Daicoviciu 1932a

Daicoviciu Constantin, Monumente inedite din Dacia, în PISC 3 (1928-1932), p. 112-126.

Daicoviciu 1939-1942

Daicoviciu Constantin, Bănatul şi Iazygii, în Apulum 1 (1939-1942), p. 98-109.

Daicoviciu 1941

Daicoviciu Constantin, Templul maurilor din Micia, în Sargetia 2 (1941), p. 117-

Daicoviciu 1954

Daicoviciu Constantin, Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Bucureşti (1954).

Daicoviciu 1970

Daicoviciu Constantin, Pe marginea cărţilor, în ActaMN 7 (1970), p. 125-134.

Daicoviciu et alii 1951

Daicoviciu Constantin, Floca Octavian, Dukŕ P., Chirilă Eugen, Ferenczi Ştefan, Manoliu V., Pop I., Rednic M., Rusu Mircea, Teodoru H., Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV 2 (1951, 1), p. 95-126.

Daicoviciu et alii 1952

Daicoviciu Constantin, Ferenczi Ştefan, Bodor A., Nicolăescu-Plopşor Constantin, Gostar Nicolae, Radu D., Detiu M., Dukŕ P., Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV 3 (1952, 1), p. 281-310.

Daicoviciu et alii 1953

Daicoviciu Constantin, Ferenczi Ştefan, Bodor A., Nicolăescu-Plopşor Constantin, Gostar Nicolae, Radu D., Detiu M., Dukŕ P., Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV 4 (1953, 1), p. 153-219.

Daicoviciu et alii 1954

Daicoviciu Constantin, Ferenczi Ştefan, Bodor A., Nicolăescu-Plopşor Constantin, Gostar Nicolae, Radu D., Detiu M., Dukŕ P., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului (r. Orăştie, reg. Hunedoara), în SCIV 5 (1954, 1-2), p. 123-160.

Daicoviciu et alii 1955

Daicoviciu Constantin, Ferenczi Ştefan, Bodor A., Nicolăescu-Plopşor Constantin, Gostar Nicolae, Radu D., Detiu M., Dukŕ P., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului (r. Orăştie, reg. Hunedoara), în SCIV 6 (1955, 1-2), p. 195-238.

Daicoviciu et alii 1957

Daicoviciu Constantin, Gostar Nicolae, Crişan Ioan Horaţiu, Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului-Blidarul, în MCA 3 (1957), p. 255-280.

Daicoviciu et alii 1959

Daicoviciu Constantin, Floca Octavian, Gostar Nicolae, Crişan Ioan Horaţiu, Daicoviciu H., Bodor A., Ferenczi Şt., Cazimir G., Duka P., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, în MCA 5 (1959), p. 379-402.

Daicoviciu et alii 1959a

Daicoviciu Constantin, Gostar Nicolae, Daicoviciu Hadrian, Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului Costeşti, în MCA 6 (1959), p. 331-358.

Daicoviciu et alii 1960

Daicoviciu Constantin, Floca Octavian, Ferenczi Ştefan, Crişan Ioan Horaţiu, Vlassa Nicolae, Daicoviciu Hadrian, Cazimir G., Palkó A., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, în MCA 7 (1960), p. 301-320.

Daicoviciu et alii 1962

Daicoviciu Constantin, Floca Octavian, Ferenczi Ştefan, Crişan Ioan Horaţiu, Vlassa N., Daicoviciu H., Cazimir G., Palkó A., Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului, în MCA 8 (1961), p. 463-476.

Daicoviciu et alii 1973

Daicoviciu Constantin, Crişan Ioan Horaţiu, Ferenczi Ştefan, Daicoviciu Hadrian, Glodariu Ioan, Vasiliev Valentin, Şantierul arheologic dacic din Munţii Orăştiei, jud. Hunedoara (1960-1966), în MCA 10 (1973), p. 61-86.

Daicoviciu şi Daicoviciu H. 1960

Daicoviciu Constantin, Daicoviciu Hadrian, Sarmizegetusa. Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii Orăştiei. Bucureşti (1960).

Daicoviciu şi Floca 1937

Daicoviciu Constantin, Floca Octavian, Mausoleul Aureliilor de la Sarmizegetusa, în Sargetia 1 (1937), p. 1-

Daicoviciu H. 1960

Daicoviciu Hadrian, Il templo-calendario dacico di Sarmizegetusa, în DaciaNS 4 (1960), p. 231-254.

Daicoviciu H. 1962

Daicoviciu Hadrian, Probleme şi perspective ale săpăturilor arheologice din Munţii Orăştiei, în SCIV 13 (1962, 1), p. 9-18.

Daicoviciu H. 1964

Daicoviciu Hadrian, Addenda la „Aşezările dacice din Munţii Orăştiei”, în ActaMN 1 (1964), p. 111-125.

Daicoviciu H. 1965

Daicoviciu Hadrian, Nouvelles donées concernant le sanctuaire-calendier dace, în DaciaNS 9 (1965), p. 383-386.

Daicoviciu H. 1968

Daicoviciu Hadrian, Dacii şi civilizaţia lor în secolele I î.e.n. – I e.n., în ActaMN 5 (1968), p. 51-58.

Daicoviciu H. 1968

Daicoviciu Hadrian, Coronamentele în formă de trunchi de piramidă arcuită pe teritoriul provinciei Dacia, în Apulum 7 (1968, 1), p. 333-352.

Daicoviciu H. 1971

Daicoviciu Hadrian, Un sanctuar circular dacic la Feţele Albe, în Apulum 9 (1971), p. 257-262.

Daicoviciu H. 1972

Daicoviciu Hadrian, Dacia de la Burebista la cucerirea romană. Cluj-Napoca (1972).

Daicoviciu H. 1974

Daicoviciu Hadrian, Numele Ulpiei Traiane, în Tibiscus 3 (1974), p. 101-104.

Daicoviciu H. 1978

Daicoviciu Hadrian, Miscellanea epigraphica, în ActaMN 15 (1978), p. 115-124.

Daicoviciu H. 1979

Daicoviciu Hadrian, Sistemul defensiv al cetăţii dacice de la Costeşti, în Sargetia 14 (1979), p. 103-114.

Daicoviciu H. 1980

Daicoviciu Hadrian, Le sanctuaire A de Sarmizegetusa Regia, în ActaMN 17 (1980), p. 65-80.

Daicoviciu H. et alii 1973

Daicoviciu Hadrian, Glodariu Ioan, Piso Ioan, Un complex de construcţii în terase din aşezarea dacică de la Feţele Albe, în ActaMN 10 (1973), p. 65-96.

Daicoviciu H. et alii 1974-1975

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Nemeş Emil, Piso Ioan, Pop Constantin, Rusu Adriana, Principalele descoperiri ale săpăturilor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 255-232.

Daicoviciu H. et alii 1979

Daicoviciu Hadrian, Ferenczi István, Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Cercetări în incinta sacră a Sarmizegetusei, în MCA 13 (1979), p. 135-138.

Daicoviciu H. et alii 1979a

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Piso Ioan, Pop Constantin, Rusu Adriana, Şantierul Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Campania 1978), în MCA 13 (1979), p. 231-234.

Daicoviciu H. et alii 1979b

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Piso Ioan, Pop Constantin, Principalele descoperiri ale săpăturilor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, în Sargetia 14 (1979), p. 139-153.

Daicoviciu H. et alii 1980

Daicoviciu Hadrian, Andriţoiu Ioan, Rusu Adriana, Verificări în incinta sacră a Sarmizegetusei, în MCA 14 (1980), p. 161-163.

Daicoviciu H. et alii 1980a

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Piso Ioan, Pop Constantin, Rusu Adriana, Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în MCA 14 (1980), p. 276-282.

Daicoviciu H. et alii 1983

Daicoviciu Hadrian, Ferenczi Ştefan, Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Rusu Adriana, Andriţoiu Ion, Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia, în MCA 15 (1983), p. 232-234.

Daicoviciu H. et alii 1983a

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Piso Ioan, Pop Constantin, Soroceanu Alina, Ilieş Constantin, Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în MCA 15 (1983), p. 246-275.

Daicoviciu H. et alii 1986

Daicoviciu Hadrian, Ferenczi István, Glodariu Ioan, Rusu Adriana, Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia, în MCA 16 (1986), p. 105-108.

Daicoviciu H. et alii 1986a

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Piso Ioan, Pop Constantin, Ilieş Constantin, Cociş Sorin, Săpăturile arheologice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în MCA 16 (1986), p. 121-134.

Daicoviciu H. et alii 1988-1991

Daicoviciu Hadrian, Ferenczi István, Rusu Adriana, Dovezi epigrafice referitoare la participarea Legiunilor II Adiutrix şi VI Ferrata la cucerirea Complexului cetăţilor dacice din Munţii Sebeşului, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 44-61.

Daicoviciu H. 1989

Daicoviciu Hadrian, Ferenczi Ştefan, Glodariu Ioan, Cetăţi şi aşezări dacice în sud-vestul Transilvaniei. Bucureşti (1989).

Daicoviciu H. et alii 1989-1993

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Cociş Sorin, Diaconescu Alexandru, Pop Constantin, Opreanu Coriolan, Paki Adela, Săpăturile arheologice din 1984 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 2), p. 409-434.

Daicoviciu H. et alii 1994

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Cociş Sorin, Ilieş Constantin, Meylan C., Paki Adela, Piso Ioan, Săpăturile arheologice din 1983 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 433-460.

Daicoviciu H. et alii 1996

Daicoviciu Hadrian, Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Rusu A., Florea Gelu, Gheorghiu Gabirela, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara, în SAC 1 (1996), p. 56-57.

Daicoviciu H. et alii 1997

Daicoviciu Hadrian, Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Rusu A., Florea Gelu, Gheorghiu Gabriela, Sarmizegetusa Regia (zona), jud. Hunedoara, în SAC 2  (1996), p. 81-82.

Daicoviciu H. şi Alicu 1981

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I), în ActaMN 18 (1981), p. 59-84.

Daicoviciu H. şi Alicu 1982

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II), în ActaMN 19 (1982), p. 59-86.

Daicoviciu H. şi Alicu 1984

Daicoviciu Hadrian, Alicu Dorin, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Bucureşti (1984).

Daicoviciu H. şi Glodariu 1969

Daicoviciu Hadrian, Glodariu Ioan, Consideraţii asupra cronologiei aşezării dacice de la Feţele Albe, în ActaMN 6 (1969), p. 465-474.

Daicoviciu H. şi Glodariu 1976

Daicoviciu Hadrian, Glodariu Ioan, Puncte de reper pentru cronologia cetăţilor şi aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei, în ActaMN 13 (1976), p. 71-80.

Daicoviciu H. şi Piso 1975

Daicoviciu Hadrian, Piso Ioan, Sarmizegetusa şi războaiele marcomanice, în ActaMN 12 (1975), p. 159-164.

Daicoviciu H. şi Piso 1975

Daicoviciu Hadrian, Piso Ioan, Inscripţii din Sarmizegetusa, în ActaMN 13 (1976), p. 89-98.

David şi Mărghitan 1968

David Lucia, Mărghitan Liviu, Monumente sculpturale de la Micia, în ActaMN 5 (1968), p. 125-136.

Dawson 1989-1993

Dawson M., Ulpia Traiana Sarmizegetusa: Extra Muros 23 excavations 1982-1984. An interim opinion, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 2), p. 401-408.

Dărăbanţ 1979

Dărăbanţ Marius, Ceramica dacică pictată cu motive vegetale, geometrice şi zoomorfe, în ActaMN 16 (1979), p. 519-544.

Diaconescu Al. şi Bota 2004

Diaconescu Alexandru, Bota Emilian, Epigraphy and archaeology: The case of two recently excavated Nymphaea from Colonia dacica Sarmizegetusa, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 470-501.

Dragotă şi Ţiplic 2000

Dragotă Aurel, Ţiplic Marian, Scurt istoric al cercetărilor privind necropolele din Transilvania (sec. IX-XI), în Corviniana 6 (2000), p. 126-137.

Dragotă et alii 1999

Dragotă Aurel, Roman Cristian, Ţiplic Marian, Descoperiri arheologice în judeţele Sibiu, Alba şi Hunedoara, în Apulum 36 (1999), p. 81-96.

Draşovean 1981

Draşovean Florin, Cultura Starčevo-Criş în bazinul Mureşului mijlociu, în Apulum 19 (1981), p. 33-45.

Draşovean 1986-1987

Draşovean Florin, Aşezarea neolitică de la Hunedoara „Dealul Sânpetru, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 11-17.

Draşovean 1996

Draşovean Florin, Relation of Vinča culture phase C with the Transylvanien region, în VCRCC (1996), p. 269-278.

Draşovean 1997

Draşovean Florin, Some Remarks Concerning the Turdaş and Tăualaş Groups, în AnB(SN) 5 (1997), p. 7-10.

Draşovean 2002

Draşovean Florin, Locuirile neolitice de la Hunedoara-Cimitirul reformat şi Grădina castelului şi o luare de poziţie faţă de câteva opinii privind realităţile neo-eneoliticului din sud-vestul Transilvaniei, în Apulum 39 (2002), p. 57-94.

Draşovean 2002a

Draşovean Florin, Neolithic Settlements from Hunedoara-Cimitirul reformat and Grădina Castelului and a Position as Concerns Some Opinions Regarding the Neo-Eneolithic realities from the South-West of Transylvania, în PB  (2002), p. 43-76.

Draşovean 2003

Draşovean Florin, Transilvania şi Banatul în neoliticul târziu. O contribuţie la originile culturii Petreşti, în Apulum 40 (2003), p. 39-58.

Draşovean şi Luca 1990

Draşovean Florin, Luca Sabin Adrian, Consideraţii preliminare asupra materialelor neo-eneolitice din aşezarea de la Mintia (com. Veţel, jud. Hunedoara) în SCIVA 41 (1990, 1), p. 7-18.

Draşovean şi Mariş 1982-1983

Draşovean Florin, Mariş Tiberiu, Cercetări arheologice de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Turdaş (jud. Hunedoara), în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 89-94.

Draşovean şi Mariş 1998

Draşovean Florin, Mariş Tiberiu, Aşezarea neolitică târzie de la Zlaşti (jud. Hunedoara), în AnB(SN) 6 (1998), p. 93-119.

Draşovean şi Rotea 1984-1985

Draşovean Florin, Rotea Mihai, Cercetări de suprafaţă pe teritoriul aşezării neolitice de la Chitid (Hunedoara), în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 85-90.

Draşovean şi Rotea 1986

Draşovean Florin, Rotea Mihai, Aşezarea neolitică de la Şoimuş. Contribuţii la problemele neoliticului târziu din sud-vestul Transilvaniei, în Apulum 33 (1986), p. 9-24.

Drăguţ 1982

Drăguţ Vasile, Monumentele de arhitectură: cronică clădită a istoriei, în Drobeta 5 (1982), p. 79-92.

Dulea 2001

Dulea Olivian, Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII d.Hr. (I. Aşezări), în AnB(SN) 9 (2001), p. 207-264.

Dulea 2002-2003

Dulea Olivian, Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII p.Chr. (III. Monede şi descoperiri izolate), în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 245-266.

Dumitraşcu 1975

Dumitraşcu Sever, Aşezarea neolitică de la Sântana-Holumb, în Banatica 3 (1975), p. 25-32.

Dumitraşcu şi Mărghitan 1971

Dumitraşcu Sever, Mărghitan Liviu, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nord-vestul României din sec. III î.e.n. – II e.n., în Sargetia 8 (1971), p. 45-55.

Dumitrescu H. 1966

Dumitrescu Hortensia, Câteva probleme legate de cultura Petreşti, în SCIV 17 (1966, 3), p. 433-444.

Dumitrescu H. 1984

Dumitrescu Hortensia, Cercetările arheologice de la Tăualaş – Deva (partea I), în ActaMN 21 (1984), p. 3-44.

Edroiu 1991

Edroiu Nicolae, Biserica ortodoxă română veche din Mesteacăn-Brad (judeţul Hunedoara). Raport arheologic (1983-1984), în AT 1 (1991), p. 143-152.

El Susi 1995-1996

El Susi Georgeta, A Survey on Animal Husbandry of Turdaş Community from Orăştie „Dealul Pemilor” (X2) (Hunedoara County), în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 169-178.

El Susi 2004

El Susi Georgeta, Resturi de animale descoperite în siturile de epoca fierului de la Hunedoara-„Grădina Castelului”, în Daco – Geţii, Deva (2004), p. 329-335.

Eskenasy 1979

Eskenasy Victor, Cercetările arheologice de la Mălăieşti şi Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara. Campania 1978, în MCA 13 (1979), p. 345-348.

Eskenasy şi Rusu 1979

Eskenasy Victor, Rusu Adrian Andrei, Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăieşti, jud. Hunedoara. Câteva rezultate şi perspective ale campaniei 1978, în Sargetia 14 (1979), p. 667-673.

Eskenasy şi Rusu 1980

Eskenasy Victor, Rusu Adrian Andrei, Cercetări arheologice la cetatea de la Mălăieşti, jud. Hunedoara, în MCA 14 (1980), p. 530-536.

Eskenasy şi Rusu 1981

Eskenasy Victor, Rusu Adrian Andrei, Cahlele cu cavaler în turnir din cetatea cnezială de la Mălăieşti (jud. Hunedoara), în Sargetia 15 (1981), p. 111-118.

Ettiene et alii 1995

Ettiene Robert, Piso Ioan, Diaconescu Alexandru, Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1994 (1995), p. 77-78.

Ferencz 1995

Ferencz Iosif Vasile, Mercurius la Grădiştea Muncelului, în Apulum 32 (1995), p. 145-148.

Ferencz 1997

Ferencz Iosif Vasile, Brăţări şi colane celtice descoperite pe cursul mijlociu al Mureşului, în Corviniana 3 (1997), p. 33-44.

Ferencz 1998

Ferencz Iosif Vasile, Cele mai timpurii descoperiri celtice din sud-vestul Transilvaniei, în AnB(SN) 6 (1998), p. 215-226.

Ferencz 1998a

Ferencz Iosif Vasile, Despre un vas de provizii descoperit în cetatea dacică de la Băniţa (jud. Hunedoara), în Apulum 35 (1998), p. 111-116.

Ferencz 2001

Ferencz Iosif Vasile, Câteva unelte agricole descoperite în zona Grădiştii Muncelului, în Studii de istorie antică, Deva (2001), p. 151-158.

Ferencz şi Bodó 1999-2000

Ferencz Iosif Vasile, Bodó Cristina, Noi piese descoperite la Piatra Roşie (judeţul Hunedoara), în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 169-182.

Ferencz şi Grozav 2003

Ferencz Iosif Vasile, Grozav I., Mintia, com. Veţel, jud. Hunedoara. Punct: Fabrica de acetilenă, în CCA – campania 2002 (2003), p. 197-198.

Ferencz et alii 2003

Ferencz Iosif Vasile, Căstăian Mihai, Bodó Cristina, Andrei Ştefan, Stăncescu Roxana, Popa Cristian Ioan, Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara. Punct: Cetăţuie (Cetăţeaua), în CCA – campania 2002, (2003), p. 40-42.

Ferencz et alii 2004

Ferencz Iosif Vasile, Căstăian Mihai, Bodó Cristina, Andrei Ştefan, Stăncescu Roxana, Popa Cristian Ioan, Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara. Punct: Cetăţuie (Cetăţeauă), în CCA – campania 2003 (2004), p. 43-45.

Ferenczi 1924

Ferenczi Alexandru, Les fouilles archéologiques de Poiana Selei, prčs de Sarmizegetusa, în Dacia 1 (1924), p. 264-272.

Ferenczi 1937

Ferenczi Alexandru, Relieful de la Grădiştea Muncelului, în Sargetia 1 (1937), p. 111-

Ferenczi 1974

Ferenczi István, Opinii vechi şi noi în legătură cu drumurile între Dacia, Pannonia şi Moesia Superior prin „Barbaricum”, în Tibiscus 3 (1974), p. 111-125.

Ferenczi 1975

Ferenczi István, Premisele naturale ale metalurgiei fierului în Munţii Orăştiei, în StComCar 2 (1975), p. 299-309.

Ferenczi 1976

Ferenczi István, Amplasarea cetăţilor dacice din Munţii Sebeşului, în Apulum 14 (1976), p. 45-64.

Ferenczi 1977

Ferenczi István, Observaţii geomorfologice privind apărarea naturală a complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, în Sargetia 13 (1977), p. 155-170.

Ferenczi 1977a

Ferenczi István, Problema aşezărilor civile dacice din Munţii Orăştiei din punct de vedere geografic, în ActaMN 14 (1977), p. 73-80.

Ferenczi 1979

Ferenczi István, Importanţa unor metale neferoase şi a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Munţii Orăştiei, în Sargetia 4 (1979), p. 93-102.

Ferenczi 1979a

Ferenczi István, Castrele de marş de la Ponorici (com. Pui, jud. Hunedoara) – Fortificaţii romane până acum necunoscute în partea vestică a Munţilor Sebeşului, în StComCar (1979), p. 133-152.

Ferenczi 1979b

Ferenczi István, Câteva consideraţii în legătură cu materialul de construcţie litic folosit în cetăţile dacice din Munţii Sebeşului, în StComCar 3 (1979), p. 263-271.

Ferenczi 1979c

Ferenczi István, Consideraţii asupra limes-ului roman din Dacia de vest, în Ziridava 11 (1979), p. 125-140.

Ferenczi 1981

Ferenczi István, Consideraţii în legătură cu castrele de marş romane din partea centrală a Munţilor Şurianului, în ActaMN 18 (1981), p. 409-412.

Ferenczi 1982-1983

Ferenczi István, Observaţii tipologice şi comparative cu privire la castrele de marş romane situate în zona cetăţilor dacice din Munţii Şurianului, în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 179-200.

Ferenczi 1989

Ferenczi István, Contribuţii la problema formării aşezărilor cu caracter protourban la daci (cu privire specială la Sarmizegéthusa tň Basíleion) (II), în Apulum 26 (1989), p. 99-133.

Filipescu 1985

Filipescu Bogdan, Notă asupra unor descoperiri arheologice efectuate în peşteri de pe teritoriul comunei Pui, judeţul Hunedoara, în BSI 9 (1985), fasc. 1, p. 43-46.

Filipescu 1987

Filipescu Bogdan, Descoperiri din perioada secolelor III-V e.n. de la Micia, în SCIVA 38 (1987, 1), p. 40-51.

Floca 1932

Floca Octavian, Inscripţii inedite din Dacia, în PISC 3 (1928-1932), p. 102-108.

Floca 1937

Floca Octavian, O nouă villa suburbana în hotarul Sarmizegetusei, în Sargetia 1 (1937), p. 25-

Floca 1937a

Floca Octavian, Descoperiri arheologice în ţinutul Hunedoarei, în Sargetia 1 (1937), p. 57-

Floca 1941

Floca Octavian, Sisteme de înmormântare din Dacia superioară romană, în Sargetia 2 (1941), p. 1-

Floca 1941-1944

Floca Octavian, Der römische Ziegelofen von Sarmizegetusa, în Dacia 9-10 (1941-1944), p. 431-440.

Floca 1945-1947

Floca Octavian, Monnaies „dacique” du type Hunedoara, în Dacia 11-12 (1945-1947), p. 35-69.

Floca 1950

Floca Octavian, Staţiunea de la sfârşitul treptei de jos a barbariei din marginea Devei (O civilizaţie neatestată pe teritoriul Transilvaniei), în SCIV 1 (1950, 2), p. 220-224.

Floca 1956

Floca Octavian, Un nou tezaur monetar şi o nouă aşezare străveche pe teritoriul regiunii Hunedoara, în Sargetia 3 (1956), p. 11-

Floca 1965

Floca Octavian, Villa rustica şi necropola daco-romană de la Cinciş, în ActaMN 2 (1965), p. 163-194.

Floca 1966

Floca Octavian, Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criş, în Sargetia 4 (1966), p. 41-50.

Floca 1968

Floca Octavian, Pagus Miciensis, în Sargetia 5 (1968), p. 49-58.

Floca 1968a

Floca Octavian, Monumente epigrafice şi sculpturale de la Micia (partea I), în ActaMN 5 (1968), p. 111-124.

Floca 1969

Floca Octavian, Ghid turistic al judeţului. Deva (1969).

Floca 1970

Floca Octavian, Un monument sculptural al împăratului Traianus Decius la Ulpia Traiana, în Sargetia 7 (1970), p. 79-86.

Floca 1971

Floca Octavian, Cuptor dacic de ars oale descoperit la Deva, în Apulum 9 (1971), p. 263-270.

Floca 1972

Floca Octavian, Activitatea de cercetare istorică a Muzeului judeţean Hunedoara din Deva (1932-1972), în Sargetia 9 (1972), p. 11-28.

Floca 1973

Floca Octavian, Gladiator trac în arena amfiteatrului de la Ulpia Traiana, în Sargetia 10 (1973), p. 131-136.

Floca 1974-1975

Floca Octavian, Dovezi ale continuei locuiri a zonei cetăţii Deva în epoca dacică şi romană, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 407-410.

Floca 1977

Floca Octavian, Singidava, în Sargetia 13 (1977), p. 168-182.

Floca 1981

Floca Octavian, Scurtă privire asupra statului dac de la Burebista la Decebal reflectat în cercetarea arheologică hunedoreană, în Sargetia 15 (1981), p. 11-18.

Floca şi Bassa 1965

Floca Octavian, Bassa Beniamin, Cetatea Deva. Bucureşti (1965).

Floca şi Mărghitan 1970

Floca Octavian, Mărghitan Liviu, Noi consideraţii privitoare la castrul roman de la Micia, în Sargetia 7 (1970), p. 43-57.

Floca şi Vasiliev 1968

Floca Octavian, Vasiliev Valentin, Amfiteatrul militar de la Micia, în Sargetia 5 (1968), p. 121-152.

Florea 1986-1987

Florea Gelu, Consideraţii privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munţii Orăştiei, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 81-92.

Florea 1987-1988

Florea Gelu, Ceramica dacică pictată cu motive vegetale şi zoomorfe din Muzeul de istorie al Transilvaniei, în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 1095-1118.

Florea 1989-1993

Florea Gelu, Archaeological observations concerning the Roman conquest of the area of the Dacian Kingdom’s capital, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 33-38.

Florea 1990-1993

Florea Gelu, Două piese de import în zona aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei, în Apulum 27-30 (1990-1993), p. 173-180.

Florea 1992

Florea Gelu, Aspecte ale metalurgiei bronzului în aşezările dacice din Munţii Orăştiei, în EN 2 (1992), p. 39-46.

Florea 1993

Florea Gelu, Materiale ceramice descoperite pe terasa a VIII-a de la Grădiştea Muncelului (I), în EN 3 (1993), p. 95-109.

Florea 1994

Florea Gelu, Materiale ceramice descoperite pe terasa a VIII-a de la Grădiştea Muncelului (II), în EN 4 (1994), p. 49-60.

Florea 1998

Florea Gelu, Ceramica pictată. Artă, meşteşug şi societate în Dacia preromană (sec. I.a.Chr.-I. p.Chr.). Cluj-Napoca (1998).

Florea 2001

Florea Gelu, Noi fragmente ceramice cu semne grafice de la Sarmizegetusa Regia, în Studii de istorie antică, Deva (2001), p. 179-188.

Florea 2004

Florea Gelu, Dacians and Wine (Ist Century B.C. – Ist Century A.D.), în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 517-522.

Florea et alii 1994

Florea Gelu, Glodariu Ioan, Gheorghiu Gabriela, Cucuiş-Dealul Golu, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1993 (1994), p. 20.

Florea et alii 1996

Florea Gelu, Glodariu Ioan, Gheorghiu Gabriela, Cucuiş-Dealul Golu, com. Beriu, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1995 (1996), p. 37.

Florea et alii 1997

Florea Gelu, Glodariu Ioan, Gheorghiu Gabriela, Cucuiş-Dealul Golu, com. Beriu, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1996 (1997), p. 16.

Florea şi Suciu 2004

Florea Gelu, Suciu Liliana Daniela, Consideraţii preliminare privind cercetările arheologice de pe platoul cetăţii Grădiştea de Munte, în Daco – Geţii, Deva (2004), p. 63-74.

Florea şi Palkó 1991

Florea Gelu, Palkó Attila, Ceramica dacică pictată de pe „Terasa depozitului de vase” de la Grădiştea Muncelului, în EN 1 (1991), p. 41-52.

Fodorean şi Ursuţ 2001

Fodorean Florin, Ursuţ Dorin, The Via Silica Strata Geoagiu Băi – Cigmău, în ActaMN 38 (2001, 1), p. 203-220.

Găzdac şi Cociş 2004

Găzdac Cristian, Cociş Sorin, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Cluj-Napoca (2004, 1).

Georgescu 2000

Georgescu Adrian, Bronzuri hunedorene în colecţia Muzeului Brukenthal Sibiu, în Corviniana 6 (2000), p. 75-78.

Gheorghiu 1996

Gheorghiu Gabriela, Cisterna dacică de la Grădiştea de Munte, în ActaMN 33 (1996, 1), p. 375-384.

Gheorghiu 1997-1998

Gheorghiu Gabriela, Cisterne descoperite în zona capitalei regatului dac, în Sargetia 27 (1997-1998, 1), p. 177-190.

Gheorghiu 1998

Gheorghiu Gabriela, „Discul” cu figură umană de la Sarmizegetusa Regia, în Apulum 35 (1998), p. 105-110.

Gheorghiu 2001

Gheorghiu Gabriela, Primele ponduri descoperite la Sarmizegetusa Regia, în Studii de istorie antică, Deva (2001), p. 189-198.

Gheorghiu 2004

Gheorghiu Gabriela, One toreus tool found within the Dacian fortress at Costeşti-Cetăţuie (Hunedoara county), în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 531-537.

Gheorgiu 2004a

Gheorghiu Gabriela, New weights discovered in the area of Sarmizegetusa Regia, în Daco – Geţii, Deva (2004), p. 75-78.

Gheorghiţa 1974-1975

Gheorghiţa Mihaela, Opaiţe romane de la Micia, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 51-56.

Gheorghiţă et alii 1969

Gheorghiţă C., Lupaş Constantin, Nuţu Aurelian, Reprezentanţi ai avifaunei din valea Mureşului şi a Streiului în colecţia Muzeului Hunedoara-Deva, în Sargetia 6 (1969), p. 263-271.

Ghinescu 1998

Ghinescu Irina, Cultul Nimfelor în Dacia romană, în EN 8 (1998), p. 123-144.

Giurgiu-Ardeu 1995-1996

Giurgiu-Ardeu Adriana, Contribuţii privind stadiul cercetării Hallstattului timpuriu în spaţiul intercarpatic, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 189-226.

Glodariu 1965

Glodariu Ioan, Sarmizegetusa dacică în timpul stăpânirii romane, în ActaMN 2 (1965), p. 119-134.

Glodariu 1966

Glodariu Ioan, Legio IV Flavia Felix în Dacia, în ActaMN 3 (1966), p. 429-436.

Glodariu 1968

Glodariu Ioan, Importuri romane în cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, în Apulum 7 (1968, 1), p. 353-368.

Glodariu 1971

Glodariu Ioan, Consideraţii asupra circulaţiei monedei străine în Dacia (secolele III î.e.n. – I e.n.), în ActaMN 8 (1971), p. 71-90.

Glodariu 1974

Glodariu Ioan, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană. Cluj-Napoca (1974).

Glodariu 1974-1975

Glodariu Ioan, Comerţul roman şi cucerirea Daciei, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 237-248.

Glodariu 1975

Glodariu Ioan, Un atelier de făurărie la Sarmizegetusa dacică, în ActaMN 12 (1975), p. 107-134.

Glodariu 1976

Glodariu Ioan, L'origine de la conception architectonique des sanctuaires daces circulaires, în ThD 1 (1976), p. 249-258.

Glodariu 1977

Glodariu Ioan, Die Landwirtschaft im römischen Dakien, în Aufstieg und niedergang der römischen Welt, Berlin (1977, 2), p. 951-989.

Glodariu 1981

Glodariu Ioan, Din nou despre Ranisstorum, în Apulum 19 (1981), p. 51-55.

Glodariu 1982

Glodariu Ioan, Sistemul defensiv al statului dac şi întinderea provinciei Dacia, în ActaMN 19 (1982), p. 23-38.

Glodariu 1983

Glodariu Ioan, Arhitectura dacilor – civilă şi militară – (sec. II î.e.n.-I e.n.). Cluj-Napoca (1983).

Glodariu 1984

Glodariu Ioan, „Brăţările” cu nodozităţi Latčne târzii în Dacia, în ActaMN 21 (1984), p. 63-80.

Glodariu 1985-1986

Glodariu Ioan, Cariere şi exploatarea pietrei în Dacia preromană, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 91-104.

Glodariu 1986-1987

Glodariu Ioan, Din nou despre „Decebalus per Scorilo, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 93-97.

Glodariu 1989-1993

Glodariu Ioan, Sarmizegetusa Regia durant le rčgne de Trajan, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 19-26.

Glodariu 1995

Glodariu Ioan, Addenda aux „Points de repčre pour la chronologie des citadelles et des établissements daciques des Monts d’Orăştie”, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 119-134.

Glodariu 1997

Glodariu Ioan, Blocuri cu marcaje în construcţiile dacice din Munţii Şureanu, în EN 7 (1997), p. 85-88.

Glodariu 2004

Glodariu Ioan, Roads across the Carpathians during the Dacian antiquity, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 538-541.

Glodariu 2004a

Glodariu Ioan, Infrastructura sectorului de nord al terasei a XI-a de la Sarmizegetusa Regia (I), în Daco – Geţii, Deva (2004), p. 39-46.

Glodariu şi Iaroslavschi 1979

Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Civilizaţia fierului la daci (sec. II î.e.n. – I e.n.), Cluj-Napoca (1979).

Glodariu şi Moga 1989

Glodariu Ioan, Moga Vasile, Castrul roman de la Vârful lui Pătru, în Apulum 25 (1989), p. 171-180.

Glodariu et alii 1988

Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Rusu Adriana, Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii Orăştiei. Bucureşti (1988).

Glodariu et alii 1992

Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Rusu Adriana, Die Münzstätte von Sarmizegetusa Regia, în EN 2 (1992), p. 57-68.

Glodariu et alii 1994

Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Florea Gelu, Gheorghiu Gabriela, Sarmizegetusa Regia, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1993 (1994), p. 55-56.

Glodariu et alii 1996

Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Florea Gelu, Gheorghiu Gabriela, Cucuiş, „Dealul Golu”, com. Beriu, jud. Hunedoara, în SAC 1 (1996), p. 39.

Glodariu et alii 1996a

Glodariu Ioan, Florea Gelu, Iaroslavschi Eugen, Gheorghiu Gabriela, Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte), jud. Hunedoara, în CCA – campania 1995 (1996), p. 53-54.

Glodariu et alii 1996b

Glodariu Ioan, Rusu-Pescaru Adriana, Iaroslavschi Eugen, Stănescu Florin, Sarmizegetusa Regia. Capitala Daciei preromane. Deva (1996).

Glodariu et alii 1997

Glodariu Ioan, Florea Gelu, Iaroslavschi Eugen, Gheorghiu Gabriela, Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte), jud. Hunedoara, în CCA – campania 1996 (1997), p. 50.

Glodariu et alii 1998

Glodariu Ioan, Florea Gelu, Iaroslavschi Eugen, Gheorghiu Gabriela, Darius Sima, Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte), jud. Hunedoara, în CCA – campania 1997 (1998), p. 65-66.

Glodariu et alii 2000

Glodariu Ioan, Florea Gelu, Suciu Liliana, Iaroslavschi Eugen, Gheorghiu Gabirela, Pescaru Adriana, Bodó Cristina, Costeşti, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara. Punct: Cetăţuie, în CCA – campania 1999 (2000), p. 31.

Glodariu et alii 2000a

Glodariu Ioan, Florea Gelu, Suciu Liliana, Iaroslavschi Eugen, Gheorghiu Gabriela, Pescaru Adriana, Bodó Cristina, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia), în CCA – campania 1999 (2000), p. 41.

Glodariu et alii 2001

Glodariu Ioan, Florea Gelu, Suciu Liliana, Iaroslavschi Eugen, Gheorghiu Gabriela, Pescaru Adriana, Bodó Cristina, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia), în CCA – campania 2000 (2001), p. 94-95.

Glodariu et alii 2002

Glodariu Ioan, Suciu Liliana, Iaroslavschi Eugen, Gheorghiu Gabriela, Pescaru Adriana, Bodó Cristina, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia), în CCA – campania 2001 (2002), p. 149-150.

Glodariu et alii 2003

Glodariu I., Pescaru A., Pescaru Eugen, Bodó C., Costeşti, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara. Punct Blidaru-Pietroasa lui Solomon, în CCA – campania 2002 (2003), p. 107-108.

Glodariu et alii 2003a

Glodariu I., Florea G., Suciu L., Sima D., Mateescu R., Toma C., Cioată D., Sacalâş M., Iaroslavschi E., Gheorghiu G., Crişan R., Pescaru A., Bodó C., Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia). Punct: Dealul Grădiştei, în CCA – campania 2002 (2003), p. 133-136.

Glodariu et alii 2004

Glodariu Ioan, Pescaru Adriana, Pescaru Eugen, Bodó Cristina, Costeşti, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara. Punct: Blidaru – Cetate, La Vămi, în CCA – campania 2003 (2004), p. 103-104.

Glodariu et alii 2004a

Glodariu Ioan, Florea Gelu, Suciu Liliana, Sima Darius, Mateescu Răzvan, Toma Corina, Pupeză Paul, Cioată Daniel, Sacalâş Mariana, Gheorghiu Gabriela, Pescaru Adriana, Bodó Cristina, Trohani George, Oanţă-Marghitu Rodica, Oanţă-Marghitu Sorin, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara (Sarmizegetusa Regia), în CCA – campania 2003 (2004), p. 130-131.

Gogâltan 1997

Gogâltan Florin, O rapieră de tip micenian de la Densuş (jud. Hunedoara), în Apulum 34 (1997), p. 55-64.

Gogâltan 2004

Gogâltan Florin, Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra habitatului preistoric (I), în ActaTS 3 (2004), p. 43-118.

Gogâltan et alii 1992

Gogâltan Florin, Cociş Sorin, Paki Adela, Săpături de salvare la Clij-Becaş. 1989, în EN 2 (1992), p. 4-18.

Gostar 1956

Gostar Nicolae, Inscripţii şi monumente din Germisara, în Sargetia 3 (1956), p. 57-

Gostar 1956a

Gostar Nicolae, Studii epigrafice, în MCA 2 (1956), p. 625-642.

Gostar 1969

Gostar Nicolae, Inscripţiile din castrul roman de la Orăştioara de Sus, în ActaMN 6 (1969), p. 493-502.

Gostar 1971

Gostar Nicolae, Condita Colonia Dacica, în Apulum 9 (1971), p. 305-322.

Gostar 1979

Gostar Nicolae, Numerus Palmirenorum Orient, în Sargetia 14 (1979), p. 663-666.

Gooss 1876-1877a

Gooss Carl, Chronik der archäologischen Funde Siebenbürgens, în AVSL 13 (1876-1877, 3), p. 203-338.

Gooss 1877-1878

Gooss Carl, Skizzen zur Vorrömischen Kulturgeschichte der Mittleren Donaugegenden, în AVSL 14 (1877-1878, 1), p. 45-175.

Grec 1991

Grec Marius, Ştampile civile sau militare ?, în EN 1 (1991), p. 173-177.

Grec 1993

Grec Marius, Noi interpretări ale unor ştampile tegulare din Dacia, în EN 3 (1993), p. 185-188.

Gruescu şi Grumăzescu 1970

Gruescu S., Grumăzescu Constantin, Judeţul Hunedoara. Bucureşti (1970).

Grumăzescu 1975

Grumăzescu C., Depresiunea Haţegului. Studiu geomorfologic. Bucureşti (1975).

Gudea 1992

Gudea Nicolae, Archäologische Forschungen auf dem Limes der drei dakischen provinzien und auf den Grenzen der benachbarten Provinzen Moesia Superior und Moesia Inferior, în EN 2 (1992), p. 69-94.

Gudea 1999-2000

Gudea Nicolae, Evreii în provinciile dacice. 106-265 p.Chr., în EN 9-10 (1999-2000), p. 179-207.

Gudea şi Ardevan 2003

Gudea Nicolae, Ardevan Radu, Depozitul monetar de la Iclod, sec. IV p.Chr., în Banatica 16 (2003, 1), p. 245-262.

Gudea şi Ghiurco 1988

Gudea Nicolae, Ghiurco Ioan, Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea (1988).

Hanson şi Oltean

Hanson William S., Oltean Ioan A., A multi-period site on Uroi Hill, Hunedoara: an aerial perspective, în ActaMN 37 (2000, 1), p. 43-50.

Harhoiu 1988

Harhoiu Radu, Das Kurzschwert von Micia, în DaciaNS 32 (1988), p. 79-90.

Harţuche 1969

Harţuche Nicolae, Cercetări arheologice la Brad, în ActaMN 6 (1969), p. 439-450.

Hica-Câmpeanu 1979

Hica-Câmpeanu Ioana, Riturile funerare în Transilvania de la sfârşitul secolului al III-lea e.n. până în secolul al V-lea e.n., în ActaMN 16 (1979), p. 157-170.

Hica 2004

Hica Ioana, Aspecte ale dezvoltării meşteşugurilor în secolele III-IV d.Chr.: reutilizări, transformări, reparaţii, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 195-210.

Horedt 1956

Horedt Kurt, Ţinutul hunedorean în secolul IV-XII, în Sargetia 3 (1956), p. 101-

Horedt 1964

Horedt Kurt, Die Verwendung des Eisens in Rumänien bis in das 6. Jahrhundert v.u.Z., în DaciaNS 8 (1964), p. 119-132.

Horedt 1965

Horedt Kurt, Cu privire la problema valurilor de pământ din Banat şi Transilvania, în SCIV 16 (1965, 4), p. 725-730.

Horedt 1973

Horedt Kurt, Die dakische Silberfunde, în DaciaNS 17 (1973), p. 127-168.

Horedt 1973a

Horedt Kurt, Cu privire la interpretarea unor ştampile epigrafice, în SCIV 24 (1973, 1), p. 109-110.

Horedt 1973b

Horedt Kurt, Interpretări arheologice. II, în SCIV 24 (1973, 2), p. 299-310.

Horedt 1979

Horedt Kurt, Die städtischen Siedlung Siebenbürgen in spätrömischer Zeit, în Sargetia 14 (1979), p. 203-224.

Horedt 1981

Horedt Kurt, Die Bestattungen aus spätrömischer Zeit in Siebenbürgen, în StComB 21 (1981), p. 57-78.

Husar 1995

Husar Adrian, The celtic gods in Roman Dacia, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 85-94.

Hügel şi Pop 1997

Hügel Peter, Pop Constantin, Despre două piese figurate din Muzeul Judeţean Arad, în ActaMN 34 (1997, 1), p. 579-583.

Iaroslavschi 1981

Iaroslavschi Eugen, Au prelucrat dacii sticla ?, în Studii dacice, Cluj-Napoca (1981).

Iaroslavschi 1983

Iaroslavschi Eugen, Inventarul sanctuarului A de la Sarmizegetusa Regia, în ActaMN 20 (1983), p. 371-382.

Iaroslavschi 1985-1986

Iaroslavschi Eugen, Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmizegetusa Regia, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 453-458.

Iaroslavschi 1989-1993

Iaroslavschi Eugen, Vestiges romains dans la zone de la Sarmizegetusa Dace, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 27-32.

Iaroslavschi 1994

Iaroslavschi Eugen, Opinii privind „Soarele de andezit” de la Sarmizegetusa Regia, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 49-54.

Iaroslavschi 1995

Iaroslavschi Eugen, Conduits et citernes d’eau chez les daces des Monts d’Orăştie, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 135-143.

Iaroslavschi 1997

Iaroslavschi Eugen, Tehnica la daci. În: BMN XV, Cluj-Napoca (1997).

Iaroslavschi 1997a

Iaroslavschi Eugen, Vases daciques en fer aux anses en forme d’oiseaux, în ActaMN 34 (1997, 1), p. 511-519.

Iaroslavschi 1998

Iaroslavschi Eugen, Crépis dacique, în ActaMN 35 (1998, 1), p. 37-42.

Iaroslavschi 2001

Iaroslavschi Eugen, Die Münzstanze von Ocniţa und einige, în ActaMN 38 (2001, 1), p. 17-26.

Iaroslavschi 2004

Iaroslavschi Eugen, Zona siderurgică din preajma capitalei statului dac, în Daco – Geţii, Deva (2004), p. 55-62.

Iaroslavschi şi Bozu 2001

Iaroslavschi Eugen, Bozu Ovidiu, Descoperiri dacice la Grădiştea Muncelului-„Râpa cu Galbeni”, în Studii de istorie antică, Deva (2001), p. 127-142.

Iaroslavschi şi Roşu 1977

Iaroslavschi Eugen, Roşu Petru, Câteva noi aşezări dacice din Valea Cucuişului, în ActaMN 14 (1977), p. 81-94.

IDR III/2

Pippidi Dumitru M., Russu Ion I., Inscripţiile Daciei Romane. Dacia Superior. Ulpia Traiana Dacica (Sarmizegetusa), volumul III, Bucureşti (1980, 2).

IDR III/3

Pippidi Dumitru M., Russu Ion I., Inscripţiile Daciei Romane. Dacia Superior. Zona Centrală, volumul III, Bucureşti (1984, 3).

Ilieş 1981

Ilieş Constantin, Arme romane descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 18 (1981), p. 413-424.

Inel 1999-2000

Inel Constantin, Armele de bronz depuse ritual în Transilvania preistorică, în Sargetia 28-29 (1999-2000), p. 57-72.

Ionescu 1994

Ionescu Ion, Simboluri paleocreştine din secolele II-III pe unele monumente funerare din Dacia romană, în ActaMN 31 (1994, 1), p. 241-252.

Isac 1971

Isac Dan, Monumente romane votive din Banat, în Banatica 1 (1971), p. 111-126.

Isac 1974

Isac Dan, Contribuţii la iconografia religioasă a Daciei roman. Juppiter „Verospi”, în ActaMN 11 (1974), p. 61-80.

Isac et alii 1973

Isac Dan, Wollmann Volker, Albu Ion P., Monumente funerare reprezentând lei descoperite în judeţul Hunedoara, în Sargetia 10 (1973), p. 155-163.

Isac şi Stratan 1973

Isac Dan, Stratan Ion, Monumente de artă provincială romană în Muzeul din Lugoj, în Banatica 2 (1973), p. 117-130.

Jakó 1966

Jakó Szigmond, Cercetări arheologice la cetatea Grădiştea Muncelului, în anii 1803-1804, în ActaMN 3 (1966), p. 103-120.

Jakó 1968

Jakó Szigmond, Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anul 1803 (I), în ActaMN 5 (1968), p. 433-444.

Jakó 1971

Jakó Szigmond, Cercetări arheologice la cetatea Grădiştea Muncelului, în anii 1803-1804 (II), în ActaMN 8 (1971), p. 439-456.

Jakó 1972

Jakó Szigmond, Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anul 1803-1804 (III), în ActaMN 9 (1972), p. 587-602.

Jakó 1973

Jakó Szigmond, Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiştea Muncelului în anul 1803-1804 (IV), în ActaMN 10 (1973), p. 615-640.

Jungbert 1978

Jungbert Bela, Repertoriul descoperirilor paleolitice din Transilvania (I), în ActaMN 15 (1978), p. 1-18.

Jungbert 1979

Jungbert Bela, Repertoriul descoperirilor paleolitice din Transilvania (II), în ActaMN 16 (1979), p. 389-410.

Jungbert 1982

Jungbert Bela, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III), în ActaMN 19 (1982), p. 543-556.

Jungbert 1985-1986

Jungbert Bela, Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 385-400.

Kacsó 1969

Kacsó Carol, Morminte din perioada de tranziţie spre epoca bronzului de la Ciumeşti, în StComSM 1 (1969), p. 49-56.

Kacsó 1999

Kacsó Carol, Die Endphase der Otomani-Kultur und die darauffolgende kulturelle Entwicklung im nordwesten Rumäniens, în Apulum 36 (1999), p. 107-134.

Kalmar 1984

Kalmar Zoia, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (I), în ActaMN 21 (1984), p. 391-404.

Kalmar 1985-1986

Kalmar Zoia, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (II), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 401-410.

Kalmar 1987-1988

Kalmar Zoia, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (III), în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 465-484.

Kalmar-Maxim 1991

Kalmar Zoia, Turdaş. Cluj-Napoca (1991).

Kalmar-Maxim 1999

Kalmar Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice În: BMN 19 Cluj-Napoca (1999).

Kalmar et Tatu 1984-1985

Kalmar Zoia, Tatu Hristache, Materiale neo-eneolitice descoperite în Ţara Haţegului, în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 91-100.

Kalmar et Tatu 1986-1987

Kalmar Zoia, Tatu Hristache, Contribuţii la cunoaşterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspândit şi în sud-vestul Transilvaniei (I), în Sargetia 20 (1986-1987), p. 35-43.

Kräutner 1984

Kräutner H.G., Munţii Poiana Ruscă. Ghid turistic. Bucureşti (1984).

Lazarovici 1973

Lazarovici Gheorghe, Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat, în Banatica 2 (1973), p. 25-56.

Lazarovici 1975

Lazarovici Gheorghe, Despre eneoliticul timpuriu din Banat, în Tibiscus 4 (1975), p. 9-31.

Lazarovici 1977

Lazarovici Gheorghe, Periodizarea culturii Vinča, în Banatica 4 (1977), p. 19-44.

Lazarovici 1977a

Lazarovici Gheorghe, Sfârşitul culturii Vinča – Turdaş în câmpia Transilvaniei, în StComCar 2 (1977), p. 211-230.

Lazarovici 1981

Lazarovici Gheorghe, Die Periodisierung der Vinča-Kultur in Rumänien, în PZ 56 (1981, 2), p. 169-196.

Lazarovici 1983

Lazarovici Gheorghe, Principalele probleme ale culturii Tiszapolgár în România, în ActaMN 20 (1983), p. 3-32.

Lazarovici 1987

Lazarovici Gheorghe, „Şocul” Vinča C în Transilvania. Contribuţii la geneza eneoliticului timpuriu, în ActaMP 11 (1987), p. 33-56.

Lazarovici 2000

Lazarovici Gheorghe, Vinča – Lengyel and Transylvania, în ActaMN 37 (2000, 1), p. 7-20.

Lazarovici et alii 1991

Lazarovici Gheorghe, Draşovean Florin, Kalmar Zoia, Luca Sabin Adrian, Nica Marin, Cultura Vinča în România. Timişoara (1991).

Lazarovici et Dumitrescu H. 1985-1986

Lazarovici Gheorghe, Dumitrescu Hortensia, Cercetările arheologice de la Tăualaş-Deva (partea a II-a), în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 3-40.

Lazarovici şi Kalmar 1996

Lazarovici Gheorghe, Kalmar Zoia, Marton Roska’s excavations from Turdaş, în VCRCC (1996), p. 223-268.

Lazăr 1973

Lazăr Mircea Dan, Un nou relief reprezentându-l pe Hercules descoperit la Sălaşul de Sus, în Sargetia 10 (1973), p. 409-412.

Lazăr 1974-1975

Lazăr Mircea Dan, Plastica culturii Vinča-Turdaş din colecţiile Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 11-18.

Lazăr 1977

Lazăr Mircea Dan, Tezaurul feudal (sec. XV-XVI) de la Ribiţa (jud. Hunedoara), în Sargetia 13 (1977), p. 293-306.

Lazăr 1979

Lazăr Mircea Dan, Un nou cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit la Deva, în Sargetia 14 (1979), p. 637-641.

Lazăr 1984-1985

Lazăr Mircea Dan, Aspecte ale prelucrării fierului la Ghelar (jud. Hunedoara) în evul mediu, în lumina recentelor cercetări arheologice, în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 195-202.

Lazăr et alii 1988-1991

Lazăr Mircea Dan, David Marin, Pescaru Eugen, Biserica românească de la Crişcior (jud. Hunedoara), în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 121-132.

Lazăr et Wollmann 1983

Lazăr Mircea Dan, Wollmann Volker, Un cuptor de redus minereu de fier descoperit la Ghelar, Hunedoara, în MCA 15 (1983), p. 541-544.

Lazăr I. 1974-1975

Lazăr Ioachim, Castelul şi domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 357-362.

Lazăr I. 1988-1991

Lazăr Ioachim, Castelul şi domeniul Hunedoarei în epoca lui Matia Corvinul (1458-1490), în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 133-154.

Lazin 1970

Lazin Gheorghe, Tezaurul de monede romane imperiale de la Jieţ-Plopi (jud. Hunedoara), în SCN 5 (1970), p. 335-344.

László 1970

László Attila, Vase neolitice cu feţe umane, descoperite în România. Unele consideraţii privind tema feţei umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian, în MemA 2 (1970), p. 39-79.

Luca 1993

Luca Sabin Adrian, A new special discovering from Turdaş, în Banatica 12 (1993, 1), p. 21-23.

Luca 1994

Luca Sabin Adrian, Complexul ritual de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2 (jud. Hunedoara), în SCIVA 45 (1994, 4), p. 363-367.

Luca 1994a

Luca Sabin Adrian, Repertoriul descoperirilor aparţinând culturii Bodrogkeresztúr de pe teritoriul României, în AICSUS 1 (1994), p. 183-200.

Luca 1995

Luca Sabin Adrian, Cercetări cu privire la preistoria Orăştiei, în Orăştie 1995. Fragmentarium documentar, Orăştie (1995).

Luca 1995a

Luca Sabin Adrian, Die Kultanlage von Broos / Orăştie-Böhmerberg / Dealul Pemilor, Ausgrabungsstelle X2 (Kreis Hunedoara), în ForVL 38 (1995, 1-2), p. 85-90.

Luca 1995b

Luca Sabin Adrian, Aşezarea de la Turdaş situaţia actuală a sitului arheologice (I), în AICSUS 2 (1995), p. 33-36.

Luca 1995-1996

Luca Sabin Adrian, Die Vinča – Siedlung aus Rumess. Die A-Phase der Vinča-Kultur in Siebenbürgen, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 45-62.

Luca 1996

Luca Sabin Adrian, Încadrarea cronologică şi culturală a aşezării neolitice de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2, în Corviniana 2 (1996), p. 21-28.

Luca 1996a

Luca Sabin Adrian, Die Siedlung von Thorendorf / Turdaş – der gegenvärtige Stand der archäologischen Ausgrabungsstelle, în VCRCC (1996), p. 219-222.

Luca 1996b

Luca Sabin Adrian, Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1995 (1996), p. 132.

Luca 1996c

Luca Sabin Adrian, Eine rituelle Anlage in Turdaş-Luncă (Kreis Hunedoara), în ForVL 39 (1996, 1-2), p. 121-126.

Luca 1996d

Luca Sabin Adrian, Un complex de fundare al locuinţei de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în ITSR 2 (1996), p. 1-6.

Luca 1997

Luca Sabin Adrian, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (I). Habitatul turdăşean de la Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2), în BMA 4 (1997).

Luca 1997a

Luca Sabin Adrian, Un complex ritual de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în Apulum 34 (1997), p. 37-41.

Luca 1997b

Luca Sabin Adrian, Relaţiile culturale de la sfârşitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania şi ţinuturile înconjurătoare – reflectarea acestora prin materialele arheologice descoperite în aşezarea de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în CCDJ 15 (1997), p. 252-261.

Luca 1998

Luca Sabin Adrian, Die Kulturelle beziehungen am ende der entwickelten Jungsteinzeit zwischen Siebenbürgen den umgebenden gebiete. Die wiederspiegelung dieser in den in der Siedlung Turdaş-Luncă (kr. Hunedoara), în LNMDR (1998), p. 165-180.

Luca 1998a

Luca Sabin Adrian, La nécropole appartenante ŕ la culture Turdaş trouvée ŕ Orăştie-Dealul Pemilor, Point X2, în ITSR 4 (1998), p. 36-45.

Luca 1998b

Luca Sabin Adrian, Relaţiile culturale de la sfârşitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania şi ţinuturile înconjurătoare, în CCDJ 16 (1998), p. 252-262.

Luca 1998-1999

Luca Sabin Adrian, Necropola aparţinând culturii Turdaş descoperită la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2, în StComSM 15-16 (1998-1999), p. 11-18.

Luca 1998-2000

Luca Sabin Adrian, Répertoire de découvertes de la culture Bodrogkeresztúr sur le territoire de Roumanie, în CA 11 (1988-2000, 1-2), p. 305-316.

Luca 1999

Luca Sabin Adrian, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr –. În: BMA 11 (1999).

Luca 1999a

Luca Sabin Adrian, Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului – campaniile anilor 1996-1998 –. În: BAHC 1 (1999).

Luca 1999b

Luca Sabin Adrian, Aspecte ale neoliticului şi eneoliticului din sudul şi sud-estul Transilvaniei, în Apulum 36 (1999), p. 5-33.

Luca 1999c

Luca Sabin Adrian, Descrierea cercetărilor arheologice sistematice de la Turdaş-Luncă – campaniile de cercetare ale anilor 1992-1995, în BCMI 10 (1999, 1-4), p. 171-185.

Luca 1999-2000

Luca Sabin Adrian, Aspekten des Neolithikums und des Äneolithikums aus dem Süden und Südwesten Siebenbürgens, în AnB(SN) 7-8 (1999-2000), p. 53-74.

Luca 2001

Luca Sabin Adrian, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. I. Campaniile anilor 1992-1995. În: BMA 17 (2001).

Luca 2001a

Luca Sabin Adrian, Archäologische untersuhungen bei Grosswaradein-Salca und einige Probleme bezüglich der Salca-Herpály – Kultur, în Festschrift für Gheorghe Lazarovici. În: BHAB 30 (2001), p. 123-190.

Luca 2002

Luca Sabin Adrian, Neue daten Bezüglich der Absoluten Chronologie des Frühäneolithikums aus Siebenbürgen, în AUVT 2-3 (2001-2002), p. 100-112.

Luca 2003

Luca Sabin Adrian, Noch Einmal zum Siebenbürgen neolithikum und Äneolithikum, în PB 2 (2003), p. 69-86.

Luca 2003a

Luca Sabin Adrian, Date noi cu privire la cronologia absolută a eneoliticului timpuriu din Transilvania. Rezultatele prelucrării probelor radiocarbon de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2, jud. Hunedoara, în Tibiscum 11 (2003), p. 215-230.

Luca 2003b

Luca Sabin Adrian, Amerkungen für die Gesichtlischen entdeckungen bezüglich der Archäologischen niederlassung aus Turdaş-Luncă (bezirck Hunedoara), în Banatica 16 (2003, 1), p. 77-102.

Luca 2003c

Luca Sabin Adrian, Încă o dată despre neoliticul şi eneoliticul transilvănean, în Apulum 40 (2003), p. 73-88.

Luca 2004

Luca Sabin Adrian, Roşcani. Cercetări arheologice. Deva (2004).

Luca et alii 1995

Luca Sabin Adrian, Ciută Marius, Căstăian Mihai, Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1994 (1995), p. 96.

Luca et alii 1996

Luca Sabin Adrian, Draşovean Florin, Andriţoiu Ion, Mintia, „Gerhat”, jud. Hunedoara, în SAC 1 (1996), p. 72.

Luca et alii 1997

Luca Sabin Adrian, Roman Cristian, Băicoană Marin, Materiale arheologice din peşteri ale judeţului Hunedoara (I), în Corviniana 3 (1997), p. 17-32.

Luca et alii 1997a

Luca Sabin Adrian, Drăghia Dana, Căstăian Mihai, Dragotă Aurel, Roman Cristian, Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2, în CCA – campania 1996 (1997), p. 41.

Luca et alii 1997b

Luca Sabin Adrian, Drăghia Dana, Căstăian Mihai, Dragotă Aurel, Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1996 (1997), p. 71.

Luca et alii 1998

Luca Sabin Adrian, Sonoc Alexandru, Roman Cristian, Cerişer Nicolae, Cercetări cu privire la preistoria Hunedoarei, în Corviniana 4 (1998), p. 23-61.

Luca et alii 1998a

Luca Sabin Adrian, Bugnaru Elena, Roman Cristian, Hunedoara, jud. Hunedoara. Punct: Grădina Castelului, în CCA – campania 1997 (1998), p. 30.

Luca et alii 1998b

Luca Sabin Adrian, Boroffka Nikolaus, Ciută Marius, Aşezarea neolitică aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X8 (campaniile 1993-1994), în Apulum 35 (1998), p. 17-29.

Luca et alii 2000

Luca Sabin Adrian, Roman Cristian, Purece Silviu, Cerişor, com. Lelese, jud. Hunedoara. Punct: Peştera Cauce, în CCA – campania 1999 (2000), p. 29.

Luca et alii 2000a

Luca Sabin Adrian, Purece Silviu, Cerişer Nicolae, Spânu Anda, Hunedoara, jud. Hunedoara. Punct: Grădina Castelului, în CCA – campania 1999 (2000), p. 46.

Luca et alii 2001

Luca Sabin Adrian, Purece Silviu, Cerişer Nicolae, Roman Cristian, Diaconescu Dragoş, Cosmin Suciu, Hunedoara, jud. Hunedoara. Punct: Grădina Castelului, în CCA – campania 2000 (2001), p. 100-101.

Luca et alii 2001a

Luca Sabin Adrian, Purece Silviu, Cerişer Nicolae, Roman Cristian, Diaconescu Dragoş, Cosmin Suciu, Munţii Poiana Ruscă, jud. Hunedoara, în CCA – campania 2000 (2001), p. 153-154.

Luca et alii 2001b

Luca Sabin Adrian, Ciugudean Horia, Roman Cristian, Die frühphase der Vinča – Kultur in Siebenbürgen. Anhaltspunkte des chronolischen und ethnokulturellen horizontes, în Apulum 37 (2000, 1), p. 1-50.

Luca et alii 2002

Luca Sabin Adrian, Gonciar Andrei, Purece Silviu, Roman Cristian, Diaconescu Dragoş, Cosmin Suciu, Hunedoara, jud. Hunedoara. Punct: Grădina Castelului, în CCA – campania 2001 (2002), p. 154.

Luca et alii 2002a

Luca Sabin Adrian, Purece Silviu, Gonciar Andrei, Roman Cristian, Cerişer Nicolae, Diaconescu Dragoş, Cosmin Suciu, Munţii Poiana Ruscă (periegheză), în CCA – campania 2001 (2002), p. 211

Luca et alii 2003

Luca Sabin Adrian, Sîrbu Valeriu, Roman Cristian, Diaconescu Dragoş, Cerişer Nicolae, Purece Silviu, Hunedoara, jud. Hunedoara. Punct: Grădina Castelului, în CCA – campania 2002 (2003), p. 143-144.

Luca et alii 2003a

Luca Sabin Adrian, Roman Cristian, Diaconescu Dragoş, Roşcani, com. Dobra, jud. Hunedoara. Punct: Peştera de la carieră, în CCA – campania 2002 (2003), p. 254.

Luca et alii 2003b

Luca Sabin Adrian, Pinter Zeno Karl, Georgescu Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu (situri, monumente arheologice şi istorice). În: BS 3 (2003).

Luca et alii 2004

Luca Sabin Adrian, Roman Cristian, Diaconescu Dragoş, Cercetări arheologice în Peştera Cauce. În: BS 4 (2004, 1).

Luca et alii 2004a

Luca Sabin Adrian, Beldiman Corneliu, Roman Cristian, Diaconescu Dragoş, Cerişor, comuna Lelese, jud. Hunedoara. Punct: Peştera Cauce, în CCA – campania 2003 (2004), p. 85-94.

Luca et alii 2004b

Luca Sabin Adrian, Purece Silviu, Sârbu Valeriu, Roman Cristian, Diaconescu Dragoş, Cerişer Nicolae, El Susi Georgeta, Comşa Alexandra, Hunedoara, jud. Hunedoara. Punct: Grădina Castelului, în CCA – campania 2003 (2004), p. 142-144.

Luca şi Boroffka 1997

Luca Sabin Adrian, Boroffka Nikolaus, O nouă descoperire paleolitică din Transilvania, în Apulum 34 (1997), p. 1-4.

Luca şi Boroffka 1997a

Luca Sabin Adrian, Boroffka Nikolaus, Neue Paläolithische funde aus Siebenbürgen, în ForVL 40 (1997, 1-2), p. 103-106.

Luca şi Căstăian 1996

Luca Sabin Adrian, Căstăian Mihai, Romos- La Făgădău, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1995 (1996), p. 100.

Luca şi Ciută 1994

Luca Sabin Adrian, Ciută Marius, Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1993 (1994), p. 68.

Luca şi Ciută 1996

Luca Sabin Adrian, Ciută Marius, Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1995 (1996), p. 83-84.

Luca şi Cosma 1993

Luca Sabin Adrian, Cosma Aurelian, Archäologische Geländeunterschungen im Brooser Gebiet Böhmerberg (Dealul Pemilor), în ForVL 36 (1993, 1-2), p. 85-88.

Luca şi Drăghia 1998

Luca Sabin Adrian, Drăghia Daniela, Orăştie-Dealul Pemilor, punct X2, în CCA – campania 1997 (1998), p. 51.

Luca şi Drăghia 1998a

Luca Sabin Adrian, Drăghia Daniela, Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1997 (1998), p. 83.

Luca şi Pinter 1995

Luca Sabin Adrian, Pinter Zeno Karl, Necropola medieval-timpurie de la Orăştie-Dealul Pemilor, punctul X2 / 1992-1993, în Corviniana 1 (1995), p. 17-45.

Luca şi Pinter 2001

Luca Sabin Adrian, Pinter Zeno Karl, Der Böhmerberg bei Broos / Orăştie. Eine archäologische Monographie. În: BMA 16 (2001).

Luca şi Purece 2003

Luca Sabin Adrian, Purece Silviu, Roşcani, com. Dobra, jud. Hunedoara. Punct: Dealul Cerăt, în CCA – campania 2002 (2003), p. 254.

Luca şi Roman 1999

Luca Sabin Adrian, Roman Cristian, Materiale eneolitice descoperite la Hunedoara-Judecătorie, în Corviniana 5 (1999), p. 6-11.

Luca şi Roman 1999a

Luca Sabin Adrian, Roman Cristian, Cercetări de suprafaţă în aşezarea neolitică de la Valea Nandrului-La Dos (jud. Hunedoara), în Corviniana 5 (1999), p. 12-38.

Luca şi Spânu 2001

Luca Sabin Adrian, Spânu Anda-Lucia, Istoricul cercetărilor cu privire la aşezarea neolitică de la Turdaş-Luncă (jud. Hunedoara), în Adevărul omeneşte posibil, Oradea (2001), p. 63-80.

Lupescu 1996

Lupescu Radu, Un monument funerar inedit în biserica din Densuş, în AM  (1996), p. 180-183.

Lupu 1975

Lupu Nicolae, Cu privire la aspectele caracteristice ale circulaţiei denarului republican roman în Dacia şi Pannonia, în secolele I î.e.n. – I e.n., în StComB 19 (1975), p. 52-80.

Macrea 1941

Macrea Mihail, Urme romane în regiunea cetăţilor dace din munţii Hunedoarei, în Sargetia 2 (1941), p. 127-

Macrea 1958

Macrea Mihail, Une nouvelle inscription latine de Dacie datant du IVe sičcle, în DaciaNS 2 (1958), p. 467-472.

Macrea et Crişan 1964

Macrea Mihail, Crişan Ioan Horaţiu, Două decenii de cercetări arheologice şi studii de istorie veche la Cluj (1944-1984), în ActaMN 1 (1964), p. 307-366.

Marc 2003

Marc Adrian, Cu privire la locuirea Coţofeni de la Deva-„Măgura Mişoveţ, în BCSS 9 (2003), p. 45-48.

Marcu 1992

Marcu Dana Ioana, Sobele de cahle din Mănăstirea Vaca (sec. XVII), în AT 2 (1992), p. 169-194.

Marcu 1994

Marcu Dana Ioana, Cahle medievale descoperite la Vad (jud. Hunedoara), în AT 4 (1994), p. 157-172.

Marcu 2001

Marcu Dana Ioana, Cahle transilvănene decorate cu cavaleri. IV. Husarul (sec. XVI-XVII), în AnB(SN) 9 (2001), p. 361-388.

Marcu şi Petrov 1993

Marcu Dana, Petrov Gheorghe, Cahle din secolele XV-XVII în colecţiile muzeelor din Deva şi Hunedoara, în AT 3 (1993), p. 93-105.

Marcu et alii 2003

Marcu Florea, Ţentea Ovidiu, Rădeanu Valer, Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara (Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Punct: La Cireş – Necropola Estică, în CCA – campania 2002 (2003), p. 267-269.

Marcu et alii 2004

Marcu Florea, Ţentea Ovidiu, Rădeanu Valer, Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara (Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Punct: La Cireş – Necropola Estică, în CCA – campania 2003 (2004), p. 289-290.

Marinescu-Nicolajsen 1984

Marinescu-Nicolajsen L., Ŕ propos d’une statue d’Hercule découverte ŕ Sarmizegetusa, în ActaMN 21 (1984), p. 169-174.

Marinescu 1972

Marinescu-Ţeposu Lucia, Despre originea unor tipuri de monumente funerare din Dacia Superior, în SCIV 23 (1972, 2), p. 215-222.

Marinescu 1972a

Marinescu-Ţeposu Lucia, Statuile feminine drapate din Muzeul judeţean Hunedoara-Deva (partea I), în Sargetia 9 (1972), p. 55-65.

Marinescu 1974-1975

Marinescu-Ţeposu Lucia, Ulpia Traiana, metropola cultural-artistică a Daciei romane, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 244-254.

Marinescu 1975

Marinescu-Ţeposu Lucia, O statuetă de bronz de la Micia, în CA  (1975), p. 405-408.

Marinescu 1976

Marinescu-Ţeposu Lucia, Despre îmbrăcămintea populaţiei din provincia Dacia, în MN 3 (1976), p. 125-132.

Marinescu 1979

Marinescu-Ţeposu Lucia, L’atelier de Micia, în Sargetia 14 (1979), p. 155-172.

Marinescu 1984-1985

Marinescu-Ţeposu Lucia, Cu privire la urbanizarea Miciei, în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 125-129.

Marinescu 1995

Marinescu-Ţeposu Lucia, L’evergetismo in Dacia, în Apulum 32 (1995), p. 189-196.

Marinescu 1997

Marinescu-Ţeposu Lucia, Micia Pagus Daciae, în CA 10 (1997), p. 357-364.

Marinescu et alii 1975

Marinescu Lucia, Mărghitan Liviu, Petolescu Constantin C., Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974, în CA 1 (1975), p. 217-230.

Marinescu et alii 1979

Marinescu Lucia, Sion Anişoara, Petculescu Liviu, Andriţoiu Ioan, Rusu Ionescu Edith Valeria, Brăileanu Maria, Şantierul arheologic Micia (Veţel, jud. Hunedoara), în CA 3 (1979), p. 105-126.

Marinescu et alii 1984

Marinescu Lucia, Sion Anişoara, Petculescu Liviu, Andriţoiu Ioan, Cercetările arheologice din thermele romane de la Micia (Veţel), jud. Hunedoara, în CA 7 (1984), p. 121-128.

Marinescu et alii 1986

Marinescu Lucia, Sion Anişoara, Petculescu Liviu, Andriţoiu Ioan, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia (com. Veţel), jud. Hunedoara, în CA 8 (1986), p. 53-58.

Marinescu et alii 1996

Marinescu Lucia, Petculescu Liviu, Muşeţeanu Crişan, Sion Anişoara, Crăciun Cristina, Filipescu Bogdan, Andriţoiu Ion, Veţel – Micia, „Grădişte”, jud. Hunedoara, în SAC  (1996), p. 124.

Marta 1991

Marta Doru, Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Săgeţi (I), în Crisia 21 (1991), p. 34-51.

Marta 1992

Marta Doru, Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Suliţe (II), în Crisia 22 (1992), p. 5-26.

Matei 1994

Matei Ştefan, Râu Bărbat „Ploştina”, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1993 (1994), p. 54.

Mărghitan 1967

Mărghitan Liviu, Două noi reliefuri mithraice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în SCIV 18 (1967, 4), p. 693-700.

Mărghitan 1968

Mărghitan Liviu, O nouă aşezare neolitică pe Valea Mureşului, în Sargetia 5 (1968), p. 7-10.

Mărghitan 1968a

Mărghitan Liviu, Despre o veche descoperire arheologică din sudul judeţului Hunedoara, în Sargetia 5 (1968), p. 23-30.

Mărghitan 1970

Mărghitan Liviu, Vestigii dacice de pe cursul mijlociu al Mureşului, în Sargetia 7 (1970), p. 11-19.

Mărghitan 1971

Mărghitan Liviu, Un cuptor din centrul de ars obiecte ceramice de la Micia, în Apulum 9 (1971), p. 531-536.

Mărghitan 1972

Mărghitan Liviu, Un grup de vase dacice provenite de la Costeşti, în Sargetia 9 (1972), p. 35-41.

Mărghitan 1974

Mărghitan Liviu, Urme romane pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, în Ziridava 3-4 (1974), p. 87-92.

Mărghitan 1974a

Mărghitan Liviu, O nouă inscripţie descoperită la Micia, în SCIV 25 (1974, 1), p. 143-148.

Mărghitan 1974-1975

Mărghitan Liviu, Urme romane pe cuprinsul judeţului Hunedoara, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 37-42.

Mărghitan 1974-1975a

Mărghitan Liviu, Cunoşteau dacii zăcămintele metalifere de pe cuprinsul Hunedoarei ?, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 353-356.

Mărghitan 1976

Mărghitan Liviu, Câteva consideraţii referitoare la ceramica din thermae-le de la Micia, în MN 3 (1976), p. 133-142.

Mărghitan 1977

Mărghitan Liviu, Valea Mureşului – parte integrantă a sistemului de fortificaţie a Daciei, în Sargetia 13 (1977), p. 203-208.

Mărghitan 1978

Mărghitan Liviu, Consideraţii referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureşului inferior, în Ziridava 9 (1978), p. 49-54.

Mărghitan 1978a

Mărghitan Liviu, Fortificaţii dacice şi romane. Bucureşti (1978).

Mărghitan 1979

Mărghitan Liviu, O importantă contribuţie privitoare la problema continuităţii dacilor în provincia nord-dunăreană întemeiată de Traian, în Sargetia 14 (1979), p. 133-137.

Mărghitan 1981

Mărghitan Liviu, Sistemele de fortificaţii dacice şi romane de pe valea inferioară a Mureşului, în Ziridava 13 (1981), p. 117-122.

Mărghitan 1987

Mărghitan Liviu, Aspecte ale desfăşurării procesului de romanizare în mediul rural al provinciei Dacia, în Ziridava 15-16 (1987), p. 59-66.

Mărghitan 1993

Mărghitan Liviu, Meleagurile arădene, vatră de continuitate daco-romană şi românească, în Ziridava 18 (1993), p. 55-62.

Mărghitan 1995-1996

Mărghitan Liviu, Rolul economic al aşezării romane Micia în cadrul provinciei Dacia, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 319-324.

Mărghitan 1996

Mărghitan Liviu, Un meşteşug-artă din Dacia preromană confirmat exclusiv de către descoperirile arheologice – orfevreria, în Ziridava 19-20 (1996), p. 59-65.

Mărghitan 1996a

Mărghitan Liviu, Divinităţi adorate în Dacia preromană oglindite în Interpretatio romana, în Ziridava 19-20 (1996), p. 67-71.

Mărghitan 1997-1998

Mărghitan Liviu, Reflecţii asupra romanizării Daciei. Săpăturile arheologice de la Deva, în Sargetia 27 (1997-1998, 1), p. 303-352.

Mărghitan 1998

Mărghitan Liviu, Antropomorfism în arta Daciei preromane I, în Ziridava 21 (1998), p. 15-41.

Mărghitan 1999-2000

Mărghitan Liviu, Leu funerar din marmură provenit de la Micia, în Sargetia 28-29 (1999-2000, 1), p. 251-254.

Mărghitan 2000

Mărghitan Liviu, Antropomorfism în arta Daciei preromane (II), în Ziridava 22 (2000), p. 25-30.

Mărghitan şi Andriţoiu 1976

Mărghitan Liviu, Andriţoiu Ion, Monumente sculpturale romane reprezentând pe Jupiter Ammon, recent descoperite în Dacia Superioară, în SCIVA 27 (1976, 1), p. 45-54.

Mărghitan şi Pop 1971

Mărghitan Liviu, Pop Constantin, Două piese sculpturale de bronz, recent descoperite la Deva şi Geoagiu, în Sargetia 8 (1971), p. 67-71.

Mârza 1995

Mârza Ion, Les calcaires utilisés ŕla construction des citadelles daciques des Monts d’Orăştie et les caričres antiques, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 199-207.

Mârza 1997

Mârza Ion, Andezitul utilizat de daci în construcţiile sacre de la Sarmizegetusa Regia. Petrografia şi provenienţa, în ActaMN 34 (1997, 1), p. 819-823.

Medeleţ 1975

Medeleţ Florin, Tipologia brăţărilor spiralice dacice din argint, în StComCar 2 (1975), p. 277-297.

Medeleţ 1993

Medeleţ Florin, Au suget d'une grande spirale dacique en argent du Musée National de Belgrade, în Banatica 12 (1993, 1), p. 177-211.

Medeleţ 1994

Medeleţ Florin, În legătură cu o mare spirală dacică din argint aflată în Muzeul Naţional din Belgrad, în AnB(SN) 3 (1994), p. 192-230.

Meşter 2000

Meşter Mihai, Analiza statistică a topoarelor de la Turdaş, în Tibiscum 10 (2000), p. 269-276.

Mihăilescu-Bârliba 1989-1993

Mihăilescu-Bârliba V., Războaiele daco-romane şi descoperirile monetare, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 39-44.

Mircea 1976

Mircea Ion-Radu, Quelques considérations paléographiques et linguistiques au sujet de l'inscription votive de 1313-1314 ŕ Streisângeorgiu, în DaciaNS 20 (1976), p. 63-69.

Mitrea 1958

Mitrea Bucur, Découvertes récentes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire de la République Populaire Roumaine, în DaciaNS 2 (1958), p. 493-498.

Mitrea 1958a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul Republicii Populare Române, în SCIV 9 (1958, 1), p. 150-156.

Mitrea 1959

Mitrea Bucur, Découvertes récentes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire de la République Populaire Roumaine, în DaciaNS 3 (1959), p. 603-606.

Mitrea 1959a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul RPR, în SCIV 10 (1959, 1), p. 155-158.

Mitrea 1960

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul RPR, în SCIV 11 (1960, 1), p. 189-194.

Mitrea 1960a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 4 (1960), p. 587-592.

Mitrea 1961

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 5 (1961), p. 583-594.

Mitrea 1961a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul RPR, în SCIV 12 (1961, 1), p. 144-154.

Mitrea 1962

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques en Roumanie, în DaciaNS 6 (1962), p. 533-542.

Mitrea 1962a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RPR, în SCIV 13 (1962, 1), p. 215-224.

Mitrea 1963

Mitrea Bucur, Descoperiri recente de monede antice şi bizantine din RPR, în SCIV 14 (1962, 2), p. 466-474.

Mitrea 1963a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 7 (1963), p. 589-600.

Mitrea 1964

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Populară Română, în SCIV 15 (1964, 4), p. 568-580.

Mitrea 1964a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumanie, în DaciaNS 8 (1964), p. 5371-384.

Mitrea 1965

Mitrea Bucur, Découvertes récentes ou plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 9 (1965), p. 489-502.

Mitrea 1965a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din RS România, în SCIV 16 (1965, 3), p. 605-622.

Mitrea 1966

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 10 (1966), p. 403-413.

Mitrea 1966a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, în SCIV 17 (1966, 2), p. 415-428.

Mitrea 1967

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 18 (1967, 1), p. 189-202.

Mitrea 1967a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 11 (1967), p. 377-394.

Mitrea 1968

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 12 (1968), p. 445-460.

Mitrea 1969

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire en Roumaine, în DaciaNS 13 (1969), p. 539-551.

Mitrea 1969a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 20 (1969, 1), p. 161-172.

Mitrea 1970

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 21 (1970, 2), p. 331-348.

Mitrea 1970a

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 14 (1970), p. 465-481.

Mitrea 1971

Mitrea Bucur, Découvertes récentes et plus anciennes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 15 (1971), p. 395-414.

Mitrea 1971a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 22 (1971, 1), p. 115-134.

Mitrea 1972

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 23 (1972, 1), p. 133-148.

Mitrea 1972a

Mitrea Bucur, Découvertes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste de Roumaine, în DaciaNS 15 (1971), p. 359-374.

Mitrea 1973

Mitrea Bucur, Découvertes de monnaies antiques et byzantines en République Socialiste de Roumaine, în DaciaNS 15 (1971), p. 399-416.

Mitrea 1973a

Mitrea Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine din Republica Socialistă România, în SCIV 24 (1973, 1), p. 133-152.

Mitrea 1975

Mitrea Bucur, Découvertes de monnaies antiques et byzantines en Roumaine, în DaciaNS 19 (1975), p. 309-317.

Mitrea 1975a

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 19 (1975), p. 318-326.

Mitrea 1976

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 20 (1976), p. 287-294.

Mitrea 1977

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 21 (1977), p. 375-382.

Mitrea 1978

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 22 (1978), p. 363-370.

Mitrea 1979

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 23 (1979), p. 371-376.

Mitrea 1980

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 24 (1980), p. 371-378.

Mitrea 1981

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 25 (1981), p. 381-390.

Mitrea 1984

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 28 (1984), p. 183-190.

Mitrea 1985

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 29 (1985), p. 171-174.

Mitrea 1986

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 30 (1986), p. 191-194.

Mitrea 1987

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 31 (1987), p. 173-178.

Mitrea 1988

Mitrea Bucur, Découvertes monétaires en Roumaine, în DaciaNS 32 (1988), p. 215-230.

Mitrofan 1973

Mitrofan Ion, Villae rusticae în Dacia Superioară (I), în ActaMN 10 (1973), p. 127-150.

Mitrofan 1974

Mitrofan Ion, Villae rusticae în Dacia Superioară (II), în ActaMN 11 (1974), p. 41-60.

Mitrofan 1974-1975

Mitrofan Ion, Villae rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei, în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 291-298.

Moga 1938

Moga Marius, Cercetări şi comentarii privitoare la localizarea Sarmizegetusei, în Sargetia 2 (1938), p. 151-

Moga V. 1972

Moga Vasile, Detaşamentele legiunii a XIII-a Gemina în Dacia, în Apulum 10 (1972), p. 151-164.

Moga V. 1979

Moga Vasile, Bolul cu toartă mobilă de la Răduleşti (com. Dobra), în Sargetia 14 (1979), p. 645-650.

Moga V. 1986-1987

Moga Vasile, Amfiteatre şi lupte de gladiatori în Dacia romană, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 111-116.

Moga et Moga 2001-2002

Moga Vasile, Moga Viorica, Piese din fier de la Grădiştea Muncelului, în Sargetia 30 (2001-2002), p. 107-110.

Moisescu 1955

Moisescu Gheorghe, Stratigrafia şi fauna de moluşte din depozitele sarmaţiene şi tortoniene din regiunea Buituri. Bucureşti (1955).

Molnár 1996-1997

Molnár Zsolt, Aşezarea Coţofeni de la Sântămăria de Piatră, în Crisia 26-27 (1996-1997), p. 363-372.

Moraru 1984-1985

Moraru Viorel, Opinii referitoare la funcţionalitatea complexului defensiv dacic de la Ponorici (judeţul Hunedoara), în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 113-116.

Moraru et Pârvu 1988-1991

Moraru Viorel, Pârvu Vasile, Noutăţi la Măgura Călanului, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 643-651.

Moraru et Tatu 1984-1985

Moraru Viorel, Tatu Hristache, O nouă fortificaţie dacică în zona Ponorici, judeţul Hunedoara, în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 109-112.

Moraru et Tatu 1989-1993

Moraru Viorel, Tatu Hristache, Posibile fortificaţii dacice din val de piatră şi pământ la Pui şi Federi (jud. Hunedoara), în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 263-268.

Morintz 1972

Morintz Sebastian, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1971), în DaciaNS 16 (1972), p. 335-358.

Morintz 1973

Morintz Sebastian, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1972), în DaciaNS 17 (1973), p. 361-398.

Muntean 1998

Muntean Marius, Studiul antropologic al scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Simeria Veche (jud. Hunedoara), în AnB(SN) 6 (1998), p. 339-372.

Munteanu 2003

Munteanu Claudiu, Repertoriul descoperirilor monetare de tip PROVINCIA DACIA, în ActaTS 2 (2003), p. 107-124.

Muşeţeanu 1986

Muşeţeanu Crişan, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia, punctul „Edificiul roman”, în CA 8 (1986), p. 63-66.

Mutihac şi Ionesi 1974

Mutihac Viorel., Ionesi L., Geologia României. Bucureşti (1974).

Nägler şi Beşliu 2003

Nägler Thomas, Munteanu Beşliu Petre, Repertoriul fortificaţiilor medievale din piatră aflate în partea central sudică a Transilvaniei (secolele XIII-XIV), în In Memoriam Popa Radu, Cluj-Napoca (2003), p. 387-406.

Nemeş 1979

Nemeş Emil, O statuetă de bronz a lui Hercules descoperită la Sarmizegetusa, în Sargetia 14 (1979), p. 651-654.

Nemeş 1982-1983

Nemeş Emil, Podoabe de aur aflate în colecţia Muzeului de arheologie Sarmizegetusa, în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 237-240.

Nemeş 1986-1987

Nemeş Emil, O teracotă cu Venera descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 488-490.

Nemeş 1988-1991

Nemeş Emil, Locuitorii Ţării Haţegului până la cucerirea romană, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 33-43.

Nemeş 1992-1994

Nemeş Emil, Orientali la Ulpia Traiana, în Sargetia 25 (1992-1994), p. 161-170.

Nemeş 1992-1994a

Nemeş Emil, 70 de ani de la înfiinţarea Muzeului de arheologie din Sarmizegetusa, în Sargetia 25 (1992-1994), p. 219-222.

Nemeş 1995-1996

Nemeş Emil, Descoperiri de epocă romană în Ţara Haţegului, în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 341-352.

Nemeti 1998

Nemeti Sorin, Cultul lui Sucellus-Dis Pater şi al Nantosueltei-Proserpina în Dacia romană, în EN 8 (1998), p. 95-121.

Nemeti 1999

Nemeti Sorin, Les pieces cigalofirmes en bronze de Transylvanie, în ActaMN 36 (1999, 1), p. 197-202.

Nemeti 2004

Nemeti Sorin, I Dii Patri bei bene agrud, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 643-650.

Nemoianu şi Andriţoiu 1975

Nemoianu Larissa, Andriţoiu Ion, Sondajul arheologic de la Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara, în CA 1 (1975), p. 181-190.

Németh 1997

Németh I., Die Numeri im römischen Heer Dakiens, în EN 7 (1997), p. 101-116.

Nestor 1937

Nestor Ion, Sabia de bronz de la Boiu, în Sargetia 1 (1937), p. 155-

Nestor 1941-1944

Nestor Ion, Études sur l'exploatation préhistorique du cuivre en Roumanie. Le dépôt des barres-collieres de Deva, în Dacia 9-10 (1941-1944), p. 165-181.

Nicolaus 1981

Nicolaus Joachim, Asklepionul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 15 (1981), p. 43-66.

Nicolaus 1982-1983

Nicolaus Joachim, Proporţii în arhitectura sacră din Dacia romană, în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 251-258.

Niţu 1943-1945

Niţu Anton, Despre semnificaţia motivului pictural în formă de „casă” de la Turdaş, în Apulum 2 (1943-1945), p. 81-89.

Niţu 1949

Niţu Anton, Despre reprezentarea piciorului divin în plastica neo-eneolitică carpato-dunăreană, în Apulum 3 (1949), p. 107-135.

Oltean şi Hanson 2001

Oltean Ioan A., Hanson William S., Military vici in roman Dacia: an aerial perspective, în ActaMN 38 (2001, 1), p. 123-134.

Opreanu 1984

Opreanu Coriolan, Desenul unui gladiator pe o cărămidă de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 21 (1984), p. 517-530.

Opreanu 1985-1986

Opreanu Coriolan, Despre structurile subterane ale arenei amfiteatrului de la Sarmizegetusa, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 147-160.

Opreanu 1987-1988

Opreanu Coriolan, Semnificaţia socio-demografică a amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 223-246.

Opreanu 1993

Opreanu Coriolan, Elemente ale culturii materiale dacice şi daco-romane târzii (sec. III-IV p.Ch.), în EN 3 (1993), p. 235-259.

Opreanu 1995

Opreanu Coriolan, Aplica ornamentală a unei măşti de gladiator de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 32 (1995, 1), p. 761-766.

Opreanu 1999-2000

Opreanu Coriolan, Castrul roman de la Grădiştea Muncelului (Sarmizegetusa Regia). Cronologia şi semnificaţia sa istorică, în EN 9-10 (1999-2000), p. 151-167.

Opreanu 2000

Opreanu Coriolan, Relationschip of Forts to Town Origins in Roman Dacia, în Army and Urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire, Alba Iulia (2000), p. 79-90.

Paki 1984

Paki Adela, Două fragmente ceramice stampilate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 21 (1984), p. 477-480.

Paki 1988

Paki Adela, Populaţia Ulpiei Traiana Sarmizegetusa (I), în SCIVA 39 (1988, 4), p. 355-367.

Paki 1990

Paki Adela, Populaţia Ulpiei Traiana Sarmizegetusa (II), în SCIVA 41 (1990, 2), p. 149-164.

Paki 1989-1993

Paki Adela, Epigraphica minora (I), în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 291-300.

Paki 2004

Paki Adela, A Mundus at Ulpia Traiana Sarmizegetusa. About the ritual of fundation of ancient cities, în Orbis Antiquus. Studia in Honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca (2004), p. 662-666.

Paki şi Cociş 1986-1987

Paki Adela, Cociş Sorin, Teracote de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 480-487.

Paki şi Cociş 1993

Paki Adela, Cociş Sorin, Dacia ludens, în EN 3 (1993), p. 149-161.

Palamariu 1979

Palamariu Olimpia, Tezaurul de la Vărmaga, în Sargetia 14 (1979), p. 675-678.

Palamariu 1979a

Palamariu Olimpia, Tezaurul de la Nălaţvad, în Sargetia 14 (1979), p. 289-307.

Palamariu 1981

Palamariu Olimpia, Tezaurul monetar de la Dumbrăviţa, secolul XVI, în Sargetia 15 (1981), p. 119-124.

Palamariu 1982-1983

Palamariu Olimpia, Tezaurul de monede feudale de la Ohaba Streiului (sec. XVI), în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 295-298.

Palamariu 1982-1983a

Palamariu Olimpia, Tezaurul feudal de la Călanul Mic )sec. XVI-XVII), în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 299-310.

Palamariu 1984-1985

Palamariu Olimpia, Tezaurul de monede feudale din secolele XVII-XVIII existent în colecţia veche a Muzeului din Deva, în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 247-252.

Palamariu 1984-1985a

Palamariu Olimpia, Repertoriul tezaurelor feudale din colecţia Muzeului judeţean Deva, în Sargetia 18-19 (1984-1985), p. 253-287.

Palamariu 1988-1991

Palamariu Olimpia, Circulaţia monetară în evul mediu pe teritoriul hunedorean, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 151-156.

Palamariu 1988-1991a

Palamariu Olimpia, Tezaurul de denari imperiali romani descoperit la Valea Arsului – Brad, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 667-671.

Palamariu 1988-1991

Palamariu Olimpia, Tezaurul de monede feudale, din secolele XV-XVI, descoperit la Făgeţel, comuna Dobra, judeţul Hunedoara, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 715-719.

Palamariu 1992-1994

Palamariu Olimpia, Informaţii documentare referitoare la unele descoperiri de monedă antică în judeţul Hunedoara (prima jumătate a secolului XIX – prima jumătate a secolului XX), în Sargetia 25 (1992-1994), p. 193-200.

Palamariu 1992-1994a

Palamariu Olimpia, Dr. Octavian Floca – colecţionar şi pasionat cercetător numismat, în Sargetia 25 (1992-1994), p. 223-226.

Palamariu 1995

Palamariu Olimpia, Descoperiri monetare pe vatra municipiului Hunedoara, în Corviniana 6 (1995), p. 93-98.

Palamariu 1999-2000

Palamariu Olimpia, Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Pui, judeţul Hunedoara şi unele consideraţii privind circulaţia monedei străine în Comitatul Hunedoara, în Sargetia 30 (2001-2002), p. 293-310.

Pantazi 1998

Pantazi Adriana, Aspecte ale glipticii din Dacia romană, în Ziridava 21 (1998), p. 43-51.

Papp et alii 1997-1998

Papp F., Petrov Gheorghe, Pinter Zeno Karl, Descoperiri monetare în cetatea Orăştiei, în Sargetia 27 (1997-1998, 1), p. 467-472.

Paul et alii 1994

Paul Iuliu, Luca Sabin Adrian, Pinter Zeno Karl, Aldea Alexandru, Ciută Marius, Orăştie-Dealul Pemilor, jud. Hunedoara, punct X2 şi X8, în CCA – campania 1993 (1994), p. 45.

Paul et alii 1995

Paul Iuliu, Luca Sabin Adrian, Pinter Zeno Karl, Aldea Alexandru, Ciută Marius, Sonoc Alexandru, Orăştie-Dealul Pemilor, jud. Hunedoara, punct X2, în CCA – campania 1994 (1995), p. 62-63.

Paul et alii 1995a

Paul Iuliu, Luca Sabin Adrian, Căstăian Mihai, Boroffka Nikolaus, Pinter Zeno Karl, Aldea Alexandru, Ciută Marius, Orăştie-Dealul Pemilor, jud. Hunedoara, punct X8, în CCA – campania 1994 (1995), p. 63.

Pavel 1979

Pavel Viorica, Monede romane republicane din vechile colecţii ale Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, în Sargetia 14 (1979), p. 115-132.

Pavel 1982-1983

Pavel Viorica, Câteva consideraţii asupra tezaurului de la Sălaşul de Sus (jud. Hunedoara), în Sargetia 16-17 (1982-1983), p. 145-150.

Pavel şi Andriţoiu 1994

Pavel Viorica, Andriţoiu Ion, Tezaurul de monede romane republicane de la cetatea dacică de la Piatra Roşie, în Apulum 31 (1994), p. 79-121.

Pavel şi Istrate 1971

Pavel Gheorghe, Istrate Tudor, Judeţul Hunedoara. Ghid compendiu. Deva (1971).

Pădureanu 1982

Pădureanu Eugen, Aşezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci, în Crisia 12 (1982, 1), p. 29-60.

Pădureanu 1982a

Pădureanu Eugen, O contribuţie la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureşului, în Ziridava 14 (1982), p. 67-74.

Pădureanu 2002-2003

Pădureanu Eugen, Două accesorii vestimentare descoperite în zona Mureşului, în AnB(SN) 10-11 (2002-2003, 1), p. 101-108.

Păunescu 2001

Păunescu Alexandru, Paleoliticul şi mezoliticul din spaţiul transilvan. Bucureşti (2001).

Păunescu şi Boroş 1998

Păunescu Alexandru, Boroş Adrian, Nandru, com. Peştişu Mic, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1997 (1998), p. 44.

Păunescu şi Boroş 2000

Păunescu Alexandru, Boroş Adrian, Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara. Punct: Peştera Groapa Lupului, în CCA – campania 1999 (2000), p. 32.

Pescaru 1988-1991

Pescaru Eugen, Încă o plăcuţă votivă din aur descoperită la Germisara (Geoagiu-Băi), în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 664-666.

Pescaru şi Alicu 2000

Pescaru Adriana Rusu, Alicu Dorin, Templele romane din Dacia (I), Deva (2000).

Pescaru şi Pescaru 2001

Pescaru Adriana Rusu, Pescaru Eugen, Complexul termal roman Germisara. Faze şi etape de amenajare, în Studii de istorie antică, Deva (2001), p. 439-452.

Pescaru şi Pescaru 2002

Pescaru Adriana Rusu, Pescaru Eugen, Geoagiu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara. Punct: Cetatea Urieşilor – Castrul militar, în CCA – campania 2001 (2002), p. 142-143.

Pescaru şi Pescaru 2003

Pescaru Adriana Rusu, Pescaru Eugen, Geoagiu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara. Punct: Cetatea Urieşilor (Castrul Cigmău), în CCA – campania 2002 (2003), p. 131-132.

Pescaru şi Pop

Pescaru Adriana Rusu, Pop Constantin, Monumente figurate descoperite în Micia, în Sargetia 30 (2001-2002), p. 195-200.

Pescaru şi Rusu 1992-1994

Pescaru Eugen, Rusu Adriana, Des Orientaux dans le pagus de Micia, în Sargetia 25 (1992-1994), p. 171-180.

Pescaru şi Rusu 1995-1996

Pescaru Eugen, Rusu Adriana, Faze şi etape de amenajare ale complexului termal Germisara (Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara), în Sargetia 26 (1995-1996, 1), p. 325-340.

Pescaru et alii 1998

Pescaru Adriana, Căstăian Mihai, Rişcuţa Cătălin, Deva, „Magna Curia”, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1997 (1998), p. 19-20.

Pescaru et alii 2000

Pescaru Adriana, Căstăian Mihai, Herţa Călin, Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara. Punct: Cetăţeaua, în CCA – campania 1999 (2000), p. 15.

Pescaru et alii 2000a

Pescaru Adriana, Pescaru Eugen, Ferencz Vasile Iosif, Geoagiu-Băi, com. Geoagiu, jud. Hunedoara (Germisara), în CCA – campania 1999 (2000), p. 37-38.

Pescaru et alii 2001

Pescaru Adriana, Rişcuţa Cătălin Nicolae, Ferencz Vasile, Pavel Romică, Popa Cristian I., Balşa, Galbina, Mada, com. Balşa, jud. Hunedoara. Punct: Balşa-Peştera „Dosul Dobârlesei”, „Dumbrăviţa”, Galbina-„Piatra Brăţii”, Mada-„Pleaşa Mică”, „Chiciorele”, în CCA – campania 2000 (2001), p. 32-33.

Pescaru et alii 2001a

Pescaru Adriana, Pescaru Eugen, Rişcuţa Cătălin Nicolae, Deva, jud. Hunedoara. Punct: Magna Curia, în CCA – campania 2000 (2001), p. 78-79.

Pescaru et alii 2001b

Pescaru Adriana, Pescaru Eugen, Bălos Angelica, Geoagiu, com. Geoagiu, jud. Hunedoara. Punct: Dealul Urieşilor – Castrul militar, în CCA – campania 2000 (2001), p. 88.

Pescaru et alii 2001c

Pescaru Adriana, Bodó Cristina, Ferencz Iosif Vasile, Ocolişu Mic, com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara. Punct: Apa Grădiştii – Vila Napoleon Săvescu, în CCA – campania 2000 (2001), p. 165.

Pescaru et alii 2001d

Pescaru Adriana, Rişcuţa Cătălin Nicolae, Pavel Romeo, Cosac Marian, Prihodişte, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara. Punct: Peştera Prihodişte, în CCA – campania 2000 (2001), p. 200.

Pescaru et alii 2001e

Pescaru Adriana,  Cătălin Nicolae, Ferencz Vasile Iosif, Strei, or. Călan, jud. Hunedoara. Punct: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, în CCA – campania 2000 (2001), p. 235.

Pescaru et alii 2002

Pescaru Adriana, Bodó Cristina, Căstăian Mihai, Ferencz Iosif Vasile, Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara. Punct: Cetăţeaua, în CCA – campania 2001 (2002), p. 41-43.

Pescaru et alii 2004

Pescaru Adriana, Pescaru Eugen, Bodó Cristina, New elements of fortification in the area of the citadel of Costeşti-Blidaru, în Daco – Geţii, Deva (2004), p. 47-54.

Petculescu 1978

Petculescu Liviu, Un fragment de diplomă militară de la Micia, în ActaMN 15 (1978), p. 131-134.

Petculescu 1981

Petculescu Liviu, Castrul de la Micia, în MN 5 (1981), p. 109-114.

Petculescu 1982

Petculescu Liviu, Obrăzare de coifuri romane din Dacia, în ActaMN 19 (1982), p. 291-300.

Petculescu 1983

Petculescu Liviu, Prinzătoare de teacă romane din Dacia, în ActaMN 20 (1983), p. 451-466.

Petculescu 1983a

Petculescu Liviu, Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia, în CA 6 (1983), p. 45-50.

Petculescu et alii 1981

Petculescu Liviu, Nemoianu Toma Alexandru, Anastasiu Ruxandra, Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, jud. Hunedoara, în CA 4 (1981), p. 70-75.

Petculescu et alii 1982

Petculescu Liviu, Nemoianu Toma Alexandru, Anastasiu Ruxandra, Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Veţel), jud. Hunedoara, în CA 5 (1982), p. 73-76.

Petculescu et alii 1986

Petculescu Liviu, Filipescu Bogdan, Crăciun Cristina, Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com. Veţel), jud. Hunedoara, în CA 8 (1986), p. 59-62.

Petculescu et alii 2001

Petculescu Liviu, Simion Mihaela, Alicu Dorin, Rădeanu Virginia, Veţel, com. Veţel, jud. Hunedoara (Micia), în CCA – campania 2000 (2001), p. 268-270.

Petculescu et alii 2002

Petculescu Liviu, Simion Mihaela, Alicu Dorin, Rădeanu Virginia, Veţel, com. Veţel, jud. Hunedoara (Micia), în CCA – campania 2001 (2002), p. 330-332.

Petculescu et alii 2003

Petculescu Liviu, Simion Mihaela, Alicu Dorin, Rădeanu Virginia, Veţel, com. Veţel, jud. Hunedoara (Micia), în CCA – campania 2002 (2003), p. 337-338.

Petculescu et alii 2004

Petculescu Liviu, Simion Mihaela, Alicu Dorin, Rădeanu Virginia, Egri Mariana, Miţar Cristina, Veţel, com. Veţel, jud. Hunedoara (Micia), în CCA – campania 2003 (2004), p. 365-368.

Petolescu C.C. 1972

Petolescu Constantin C., Cohors II Hispanorum la Micia, în Sargetia 9 (1972), p. 43-50.

Petolescu C.C. 1980

Petolescu Constantin C., Un basorelief al zeiţei Diana, în ActaMN 17 (1980), p. 463-466.

Petolescu C.C. 1989-1993

Petolescu Constantin C., Les légats de la Dacie sous Trajan, în ActaMN 26-30 (1989-1993, 1), p. 45-48.

Petolescu C.C. şi Mărghitan 1974

Petolescu Constantin C., Mărghitan Liviu, Ţigle şi cărămizi ştampilate din thermele de la Micia, în MN 1 (1974), p. 247-258.

Petrescu-Dîmboviţa 1977

Petrescu-Dîmboviţa Mircea, Depozitele de bronzuri din România. Bucureşti (1977).

Petrov 1997

Petrov Gheorghe, Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1996 (1997), p. 19-20.

Petrov 1998

Petrov Gheorghe, Un vechi cimitir românesc la fosta biserică greco-catolică din Orăştie (jud. Hunedoara), în AM  (1988), p. 129-138.

Petrov 1988-1991

Petrov Gheorghe, Un obol unguresc din vremea regelui Coloman descoperit la Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, în Sargetia 21-24 (1988-1991), p. 679-680.

Petrov 1996

Petrov Gheorghe, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din Complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (Campaniile din 1993, 1994, 1995), în ActaMN 33 (1996, 1), p. 403-413.

Petrov şi Groza 1995

Petrov Gheorghe, Groza Horaţiu, Orăştie, Biserica greco-catolică, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1994 (1995), p. 64.

Petrov şi Pinter 1994

Petrov Gheorghe, Pinter Zeno Karl, Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1993 (1994), p. 26-27.

Petrov şi Pinter 1995

Petrov Gheorghe, Pinter Zeno Karl, Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1994 (1995), p. 23-24.

Petrov şi Scrobotă 2001

Petrov Gheorghe, Scrobotă Paul, Geoagiu, jud. Hunedoara. Punct: Biserica de tip „rotondă”, în CCA – campania anului 2000 (2001), p. 87-88.

Petrov şi Scrobotă 2004

Petrov Gheorghe, Scrobotă Paul, Geoagiu, jud. Hunedoara. Punct: Biserica – rotondă, în CCA – campania anului 2003 (2004), p. 127-128.

Petrov et alii 1996

Petrov Gheorghe, Pinter Zeno Karl, Groza Horaţiu, Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1995 (1996), p. 47.

Pinter 1992-1994

Pinter Zeno Karl, Spada medievală din mormântul de călăreţ de la Deva – Consideraţii tipologice şi cronologice, în Sargetia 25 (1992-1994), p. 235-246.

Pinter 1994

Pinter Zeno Karl, Orăştie-Cetate, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1993 (1994), p. 44-45.

Pinter 1998

Pinter Zeno Karl, Im Miereshthal entdeckte Bewaffungsstücke und Teile militärischer Ausrüstung karolingischer Herkunft, în AM 2 (1998), p. 145-154.

Pinter 1998a

Pinter Zeno Karl, Piese de armament şi echipament militar de provenienţă carolingiană din valea Mureşului, în SCIVA 49 (1998, 2), p. 135-144.

Pinter 1999

Pinter Zeno Karl, Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX-XIV). Reşiţa (1999).

Pinter 2003

Pinter Zeno Karl, Rotonda de la Orăştie, în In Memoriam Popa Radu, Cluj-Napoca (2003), p. 263-286.

Pinter et alii 1995

Pinter Zeno Karl, Petrov Gheorghe, Ţiplic Marian, Orăştie, Cetate, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1994 (1995), p. 63.

Pinter et alii 2000

Pinter Zeno Karl, Căstăian Mihai, Ţuţuianu Daniel, Cucuiş, com. Beriu, jud. Hunedoara. Punct: Colnic – Cetatea medievală, în CCA – campania 1999 (2000), p. 34.

Pinter et alii 2000a

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Ioan Marian, Căstăian Mihai, Râu de Mori, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara. Punct: Curtea nobiliară a Cândeştilor, în CCA – campania 1999 (2000), p. 80.

Pinter et alii 2000b

Pinter Zeno Karl, Căstăian Mihai, Ţuţuianu Daniel, Sibişel, com. Beriu, jud. Hunedoara. Punct: Bordul, în CCA – campania 1999 (2000), p. 94.

Pinter et alii 2001

Pinter Zeno Karl, Căstăian Mihai, Ţuţuianu Daniel, Cucuiş, com. Beriu, jud. Hunedoara. Punct: Cetatea medievală, în CCA – campania 2000 (2001), p. 77.

Pinter et alii 2001a

Pinter Zeno Karl, Căstăian Mihai, Ţuţuianu Daniel, Mada, com. Balşa, jud. Hunedoara. Punct: Peştera Zidită, în CCA – campania 2000 (2001), p. 139.

Pinter et alii 2001b

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Ioan Marian, Dragotă Aurel, Orăştie, jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor, în CCA – campania 2000 (2001), p. 167-168.

Pinter et alii 2001c

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Ioan Marian, Căstăian Mihai, Râu de Mori, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara. Punct: Curtea nobiliară a Cândeştilor, în CCA – campania 2000 (2001), p. 206-207.

Pinter et alii 2001d

Pinter Zeno Karl, Căstăian Mihai, Ţuţuianu Daniel, Sibişel, com. Beriu, jud. Hunedoara. Punct: Bordu, în CCA – campania 2000 (2001), p. 225.

Pinter et alii 2002

Pinter Zeno Karl, Căstăian Mihai, Ţuţuianu Daniel, Cucuiş, com. Beriu, jud. Hunedoara. Punct: Cetatea medievală, în CCA – campania 2001 (2002), p. 115.

Pinter et alii 2002a

Pinter Zeno Karl, Ţiplic M., Căstăian M., Orăştie, jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor, punct X2, în CCA – campania 2001 (2002), p. 223-224.

Pinter et alii 2002b

Râu de Mori, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara. Punct: Curtea nobiliară a Cândeştilor, în CCA – campania 2001 (2002), p. 250.

Pinter et alii 2003

Râu de Mori, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara. Punct: Curtea nobiliară a Cândeştilor, în CCA – campania 2002 (2003), p. 251.

Pinter et Luca 1995

Pinter Z.K., Luca S.A., Necropola medieval-timpurie de la Orăştie-Dealul Pemilor, punctul X2 / 1992-93, în Corviniana 1 (1995), p. 17-44.

Pinter şi Boroffka 1999

Pinter Zeno Karl, Boroffka Nikolaus, Neue Mittelalterliche gräber der Ciumbrud gruppe aus Broos / Orăştie, fundstelle Böhmerberg / Dealul Pemilor X8, în Transsilvanica. Gedenkschrift für Kurt Horedt, Rahden (1999), p. 313-330.

Pinter şi Boroffka 2001

Pinter Zeno Karl, Boroffka Nikolaus, Necropola de tip Ciumbrud de la Orăştie-„Dealul Pemilor”. Punct X8, în Apulum 38 (2001, 1), p. 319-346.

Pinter şi Petrov 1995

Pinter Zeno Karl, Petrov Gheorghe, Orăştie, Mănăstirea Franciscană, în CCA – campania 1994 (1995), p. 63-64.

Pinter şi Luca 1998

Pinter Zeno Karl, Luca sabin Adrian, Das Frühmittelalterliche Gräberfeld im Brooser Gebiet Böhmerberg / Dealul Pemilor Ausgrabungsstelle X2 / 1992-1993 (I. Teil), în ForVL 41 (1998, 1-2), p. 21-51.

Pinter şi Ţiplic 1996

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Marian, Orăştie, jud. Hunedoara. Punct: Cetate, în CCA – campania 1995 (1996), p. 84-85.

Pinter şi Ţiplic 1998

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Marian, Hunedoara, jud. Hunedoara. Punct: Biserica „Sfântul Nicolae”, în CCA – campania 1997 (1998), p. 29-30.

Pinter şi Ţiplic 1998a

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Marian, Orăştie, jud. Hunedoara. Punct: Cetate, în CCA – campania 1997 (1999), p. 51.

Pinter şi Ţiplic 2000

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Marian, Orăştie, jud. Hunedoara. Punct: Cetate, în CCA – campania 1999 (2000), p. 70.

Pinter şi Ţiplic 2002

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Marian, Orăştie, jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor – X2, în CCA – campania 2001 (2002), p. 223-224.

Pinter şi Ţiplic 2003

Pinter Zeno Karl, Ţiplic Marian, Ilia, jud. Hunedoara. Punct: Conacul Bethlen, în CCA – campania 2002 (2003), p. 148.

Pinter şi Ţuţuianu 2001

Pinter Zeno Karl, Ţuţuianu Costin, Roşcani, com. Dobra, jud. Hunedoara. Punct: Biserica Buna Vestire, în CCA – campania 2000 (2001), p. 208-209.

Pintilie 1999-2000

Pintilie Mihai, Mithraea în Dacia, în EN 9-10 (1999-2000), p. 231-244.

Pippidi şi Dumitrescu 1957

Pippidi Dumitru M., Dumitrescu Vladimir, Săpăturile arheologice din R.P. Română în anul 1956, în SCIV 8 (1957, 1-4), p. 353-358.

Piso 1972

Piso Ioan, Publius Furius Saturninus, în ActaMN 9 (1972), p. 463-472.

Piso 1974

Piso Ioan, O inscripţie funerară romană de la Beriu, în Apulum 12 (1974), p. 580-582.

Piso 1974-1975

Piso Ioan, Epigraphica (I), în Sargetia 11-12 (1974-1975), p. 57-80.

Piso 1975

Piso Ioan, Epigraphica (III), în ActaMN 12 (1975), p. 165-178.

Piso 1976

Piso Ioan, Epigraphica (IV), în Apulum 14 (1976), p. 441-453.

Piso 1977

Piso Ioan, Epigraphica (VII), în Apulum 15 (1977), p. 643-658.

Piso 1978

Piso Ioan, Epigraphica (X), în ActaMN 15 (1978), p. 179-188.

Piso 1978a

Piso Ioan, Epigraphica (VIII), în Apulum 16 (1978), p. 189-197.

Piso 1980

Piso Ioan, Epigraphica (XII), în ActaMN 17 (1980), p. 81-90.

Piso 1987-1988

Piso Ioan, Prosopographia Coloniae Dacicae Sarmizegetusae (I), în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 163-170.

Piso 1996

Piso Ioan, Les estampilles tégulaires de Sarmizegetusa, în EN 6 (1996), p. 153-200.

Piso 1997-1998

Piso Ioan, Epigraphica (XVI). Inscriptions de Sarmizegetusa, în Sargetia 27 (1997-1998, 1), p. 261-266.

Piso 2001

Piso Ioan, De nouveau sur les Lucii Antonii de Sarmizegetusa, în Studii de istorie antică, Deva (2001), p. 363-370.

Piso 2004

Piso Ioan, Le dieu Yarhibol a Sarmizegetusa, în Studia Historica et Archaeologica. In Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara (2004), p. 299-304.

Piso et alii 1994

Piso Ioan, Diaconescu Alexandru, Ettiene Robert, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1993 (1994), p. 69-70.

Piso et alii 2001

Piso Ioan, Băeştean Gică, Rădean Virginia, Roman Cristian Ţentea Ovidiu, Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara (Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Punct: Forum Novum, în CCA – campania 2000 (2001), p. 214-217.

Piso et alii 2002

Piso Ioan, Roman Cristian, Ţentea Ovidiu, Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara (Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Punct: Forum Novum, în CCA – campania 2001 (2002), p. 274.

Piso et alii 2002a

Piso Ioan, Marcu Felix, Ţentea Ovidiu, Rădean Virginia, Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara (Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Punct: La Cireş – necropola estică, în CCA – campania 2001 (2002), p. 274-276.

Piso şi Băeştean

Piso Ioan, Băeştean Gică, Des Fistulae plumbeae ŕ Sarmizegetusa, în ActaMN 37 (2000, 1), p. 223-230.

Piso şi Diaconescu 1985-1986

Piso Ioan, Diaconescu Alexandru, Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 22-23 (1985-1986), p. 161-184.

Piso şi Diaconescu 1996

Piso Ioan, Diaconescu Alexandru, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1995 (1996), p. 102.

Piso şi Diaconescu 1997

Piso Ioan, Diaconescu Alexandru, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1996 (1997), p. 73-74.

Piso şi Diaconescu 1997a

Piso Ioan, Diaconescu Alexandru, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, în SAC 2 (1997), p. 120-122.

Piso şi Diaconescu 1998

Piso Ioan, Diaconescu Alexandru, Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, în CCA – campania 1997 (1998), p. 65.

Piso şi Roman C.A. 2003

Piso Ioan, Roman Cristian A., Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara (Ulpia Traiana Sarmizegetusa), în CCA – campania 2002 (2003), p. 266-267.

Piso şi Rusu 1977

Piso Ioan, Rusu Adriana, Un relief din Sarmizegetusa cu reprezentarea lui Silvanus şi a nouă Silvane, în ActaMN 14 (1977), p. 155-158.

Pleşa şi Rotaru 1977

Pleşa Ion, Rotaru Ovidiu, Documente privind monumentele arheologice romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 13 (1977), p. 561-575.

Plopşor 1935-1936

Nicolăescu-Plopşor C.S., Le paléolithique en Roumanie, în Dacia 5-6 (1935-1936), p. 41-107.

Plopşor 1956

Nicolăescu-Plopşor C.S., Rezultatele principale ale cercetărilor paleolitice în ultimii patru ani în R.P.R., în SCIV 7 (1956, 1-2), p. 7-40.

Plopşor 1957

Nicolăescu-Plopşor C.S., Cercetări asupra paleoliticului timpuriu, în MCA 3 (1957), p. 281-292.

Plopşor et alii 1957

Nicolăescu-Plopşor C.S., Bassa Beniamin, Bolomey Alexandra, Păunescu Alexandru, Şantierul arheologic Nandru, în MCA 3 (1957), p. 29-40.

Plopşor et alii 1957a

Nicolăescu-Plopşor C.S., Avakian Grigore, Bilţiu Tr., Bolomey Alexandra, Haas Nicolae, Maximilian Constantin, Păunescu Alexandru, Şantierul arheologic Ohaba-Ponor, în MCA 3 (1957), p. 41-50.

Plopşor et alii 1959

Nicolăescu-Plopşor C.S., Păunescu Alexandru, Nandru, în MCA 5 (1959), p. 22-29.

Pop 1967

Pop Constantin, Câteva reprezentări aparţinând cultului dionysiac în Dacia, în Apulum 6 (1967), p. 169-182.

Pop 1971

Pop Constantin, Monumente sculpturale romane din Transilvania, în Apulum 9 (1971), p. 553-570.

Pop 1972

Pop Constantin, Reprezentări din Dacia dedicate lui Liber Pater şi acoliţilor săi, în Apulum 10 (1972), p. 173-182.

Pop 1972a

Pop Constantin, Câteva reprezentări figurate romane din judeţul Hunedoara, în Sargetia 9 (1972), p. 67-73.

Pop 1974

Pop Constantin, Un lar în Muzeul de istorie al Transilvaniei, în Apulum 12 (1974), p. 599-607.

Pop 1976

Pop Constantin, Venus Ulpiana, în Apulum 14 (1976), p. 433-440.

Pop 1977

Pop Constantin, Statui imperiale de bronz la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 13 (1977), p. 543-548.

Pop 1977a

Pop Constantin, Signa militaria de bronz în Dacia romană, în ActaMN 14 (1977), p. 111-132.

Pop 1978

Pop Constantin, Statui imperiale de bronz în Dacia romană, în ActaMN 15 (1978), p. 135-166.

Pop 1979

Pop Constantin, O interesantă piesă romană descoperită la Sarmizegetusa, în StComCar 3 (1979), p. 292-295.

Pop 1979a

Pop Constantin, Noi monumente dionysiace de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Apulum 17 (1979), p. 207-214.

Pop 1980

Pop Constantin, Cultul zeiţei Venus la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Apulum 18 (1980), p. 107-108.

Pop 1982

Pop Constantin, Câteva piese sculpturale recent descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Apulum 20 (1982), p. 135-138.

Pop 1983

Pop Constantin, Bronzuri figurate romane în Muzeul de istorie al Transilvaniei, în ActaMN 20 (1983), p. 467-484.

Pop 1986-1987

Pop Constantin, Cultul Dianei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Sargetia 20 (1986-1987), p. 148-150.

Pop 1987-1988

Pop Constantin, Câteva piese sculpturale şi arhitectonice descoperite la Ulpia Traiana, în ActaMN 24-25 (1987-1988), p. 563-566.

Pop 1992-1994

Pop Constantin, Religie şi urbanism în Dacia romană, în Sargetia 25 (1992-1994), p. 181-192.

Pop 1994

Pop Constantin, Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi teritoriul ei: colonişti, religii, locaşuri de cult, în EN  (1994), p. 61-73.

Pop 1996

Pop Constantin, Mitul broaştei ţestoase în reprezentările figurate din Dacia romană, în ActaMN 33 (1996, 1), p. 167-168.

Pop 1997

Pop Constantin, Bronzes figurés de Dacie romaine représentation des militaires, în ActaMN 34 (1977, 1), p. 183-187.

Pop 1997a

Pop Constantin, Existau serii toreutice în antichitatea romană ?, în ActaMN 34 (1997, 1), p. 591-595.

Pop 1997b

Pop Constantin, Bronzuri figurate în Dacia romană: consideraţii în legătură cu datarea unor piese dispărute, specificate în istoriografia secolului trecut, în Apulum 34 (1997), p. 201-222.

Pop 1999-2000

Pop Constantin, Arta provincială a Daciei romane. Particularităţi novatoare, în EN 9-10 (1999-2000), p. 169-178.

Pop 2003

Pop Constantin, Viaţa spirituală în mediul rural din Dacia Superioară (II), în Tibiscum 11 (2003), p. 263-266.

Pop 2003a

Pop Constantin, Bronzuri figurate în Dacia romană: provenienţa bronzurilor, în Banatica 16 (2003, 1), p. 223-230.

Pop 2003b

Pop Constantin, Corpus al bronzurilor figurate din Dacia romană, în Apulum 40 (2003), p. 179-183.

Pop 2004

Pop Constantin, Viaţa spirituală în mediul rural din Dacia Superioară (I), în Apulum 41 (2004), p. 309-320.

Pop et alii 1972

Pop Constantin, Moga Vasile, Aldea Alexandru, Noi medalioane funerare lucrate aparte, din Dacia Superioară, în ActaMN 9 (1972), p. 503-524.

Pop şi Alicu 1979

Pop Constantin, Alicu Dorin, Puncte de vedere privind centrul artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în StComCar 3 (1979), p. 277-292.

Pop şi Găzdac 1993

Pop Constantin, Găzdac Cristian, în EN 3 (1993), p. 143-148.

Pop şi Milea 1965

Pop Constantin, Milea Z., Monumente sculpturale din Dacia romană în legătură cu cultul lui Liber Pater, în ActaMN 2 (1965), p. 195-208.

Pop şi Nemeş 1974

Pop Constantin, Nemeş Emil, Diana de la Ostrov, în ActaMN 11 (1974), p. 85-92.

Pop şi Nemeş 1975

Pop Constantin, Nemeş Emil, Ornament de la un car roman descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 12 (1975), p. 179-182.

Pop şi Nemeş 1977

Pop Constantin, Nemeş Emil, Teracote cu Venere la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în ActaMN 14 (1977), p. 159-162.

Pop şi Rusu 1976

Pop Constantin, Rusu Adriana Pescaru, Un perete lateral de aedicula descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în