Institutul Pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS I

ISSN 1583-1817

Editura Economică – Sibiu 2002

Colegiul de redacţie:

Sabin Adrian Luca (redactor şef)

Zeno–Karl Pinter, Marin Cârciumaru, Nicolae Ursulescu

Secretariatul de redacţie:      Marian I. Ţiplic, Silviu I. Purece

Membrii de onoare:                

Prof.univ.dr. Paul Niedermaier (membru corespondent al Academiei Române)

Prof.univ.dr. Iuliu Paul

Prof.univ.dr. Thomas Nägler

Prof.univ.dr. Nicolae Branga

Prof.univ.dr. Gheorghe Lazarovici

Tehnoredactarea computerizată: Sabin Adrian Luca, Cosmin Suciu

Responsabilitatea ştiinţifică a conţinutului textelor revine autorilor.

Download ACTA 1

 

Acta Terrae Septemcastrensis II

Acta Terrae Septemcastrensis III

Acta Terrae Septemcastrensis IV

Acta Terrae Septemcastrensis V

Acta Terrae Septemcastrensis V.1

 
Download ACTA 1
CUPRINS/ Content

 

1. Cuvânt înainte.

2. Biografia profesorului Nicolae Lupu.

 

STUDII ŞI ARTICOLE / Studies and Articles

 Arheologie preistorică / Prehistorical archaeology.

 

3. SABIN ADRIAN LUCA, Date despre „Statueta de la Liubcova II”, Jud. Caraş-Severin.

4.NICOLAE URSULESCU, Dumitru BOGHIAN, Sergiu    HAIMOVICI, Vasile COTIUGĂ, Anca COROLIUC, Cercetări interdisciplinare în aşezarea precucuteniană de la Tg. Frumos (jud. Iaşi). Aportul arheozoologiei.

5. Cristian ROMAN, DragoŞ DIACONESCU, Un complex aparţinând culturii Basarabi descoperit la Hunedoara–Grădina Castelului.

 
Studii clasice. Arheologie greco–romană şi daco–romană.
Clasical Studies. Roman and Greek Archaeology.

6. NICOLAE LUPU, Staţiunea romană de la Boiţa (jud. Sibiu).

7.COSTIN CROITORU, Sudul Moldovei În cadrul sistemului defensiv roman. Contribuţii la cunoaşterea valurilor de pământ.

8. ALEXANDRU GH. SONOC, Câteva interpretări prilejuite de studiul unei inscripţii funerare romane târzii de la Savaria (Szombathély, Ungaria).

8a DUMITRU POPA ,Consideraţii privind habitatul rural din spaţiul intracarpatic al Daciei romane.

 

 

Medievistică. Arheologie medievală

 9. IOAN MARIAN ŢIPLIC, Consideraţii cu privire la liniile întărite de tipul prisăcilor din Transilvania (sec. IX-XIII).

10. Silviu Istrate PURECE, Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, Andrei GONCIAR, Descoperiri monetare pe şantierul de la Hunedoara, punctele „Sacristia Capelei“ şi „Grădina Castelului”. Campania 2001.

11. MARIA CRÎNGACI ŢIPLIC, Unele controverse privind datarea monumentelor romanice din regiunea Sibiului.

 

Recenzii

 12. Eugen Comşa, Viaţa oamenilor din spaţiul carpato–danubiano–pontic în mileniile 7–4 î. Hr., în seria Pagini de istorie, Editura Didactică şi pedagogică, R.A. – Bucureşti, 1996 (SABIN ADRIAN LUCA).

13. Eugen Comşa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, seria Biblioteca de arheologie, LIII, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995 (SABIN ADRIAN LUCA).

 14. Doina Ignat, Grupul cultural neolitic Suplacul de Barcău, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, XVI, Editura Mirton, Timişoara, 1998 (SABIN ADRIAN LUCA).

15. Zoia Maxim, Neo–Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico–statistice, în seria Bibliotheca Musei Napocensis, XIX, din colecţia Istoria Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 1999 (SABIN ADRIAN LUCA).

16. Paul Gleirscher, Die Keltensiedlung auf der Gracarca. Eine archäologisch-historische Spurensuche um den Klopeiner See mit Ausblicken auf den Kärntner Raum und bis ins Mittelalter, Verlag Wissenschaftlicher Verein 5 000 Jahre Gracarca (gegr. 1989), St. Kanzian, 1997 (ALEXANDRU GH. SONOC).

17. Alexandru Madgearu, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, 259 p. + 5 h (IOAN MARIAN ŢIPLIC).

 

18. Lista abrevierilor bibliografice

Download ACTA 1

copyright: Institutul pentru Cercetarea si Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvanean in Context European, 2002-2005. Please see the copyright information and use of articles conditions.

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/