Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS I

ISSN 1583-1817

Editura Economică – Sibiu 2002

LISTA ABREVIERILOR BIBLIOGRAFICE

 

AAC               – Acta Archaeologica Carpathica, Cracovia

AAASH          – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae, Budapesta

AARMSI       Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice, Bucureşti

ActaMN         – Acta Mvsei Napocensis, Cluj Napoca

ActaMP          Acta Mvsei Porolissensis, Zalău.

Actes du…     – Actes du IXe Congrès international d’études sur le frontières romaines, Mamaia, 6-13 septembrie, 1972, Bucureşti–Köln–Viena, 1974

AEMO           Archäologisch–epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich, Viena

AHA               Acta Historia Artium, Budapesta

AICSUS         Anuarul Institutului de Cercetări Socio–Umane, Sibiu

AIIA               – Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Cluj Napoca

AIIA-Iaşi        Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie ,,A. D. Xenopol”, Iaşi

Aluta               – Aluta, Sfântu Gheorghe

AM                 Arheologia Moldovei, Iaşi

APH                Acta Poloniae Historica, Cracovia

Apvlvm           Apvlvm. Acta Mvsei Apvlensis, Alba Iulia

AŞUI               Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi

AVSL              Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

BAI                 Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi

Banatica         Banatica, Reşiţa

BAR                – British Archaeological Reports, Oxford

BAHC             – Bibliotheca Archaaeologica et Historica Corvinensis, Hunedoara

BMA               – Bibliotheca Mvsei Apvlensis, Alba Iulia

BMN              – Bibliotheca Mvsei Napocensis, Cluj Napoca

BSSRG           – Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, Bucureşti

BT                   Bibliotheca Thracologica, Bucureşti

CA                   Cercetări Arheologice, Bucureşti

CAN                – Cercetări arheologice în aria nord-tracă, III, Bucureşti, 1999

Carpica           Carpica, Bacău

CC                   – Codrii Cosminului, Suceava

CCA                Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti

CCDJ              Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi

CCS                Studii şi cercetări ştiinţifice, Sibiu

CI                    – Cercetări istorice, Iaşi

CIL                 – Corpus Inscriptionum Latinarum

CISAE            Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques

CISPP             Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques

Corviniana      Corviniana. Acta Mvsei Corvinensis, Hunedoara

Crisia              Crisia, Oradea

Dacia              Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti

DaciaNS         Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Nouvelle série, Bucureşti

Danubius        Danubius, Galaţi

DER                – Din istoria Europei romane, Oradea

DIR                 – Documente privind istoria României, Bucureşti

DRH               – Documenta Romaniae Historica, Bucureşti

EN                   – Ephemeris Napocensis, Cluj Napoca

ERAUL          Études et recherches archéologique de l’Université de Liège, Liège

ForVL             Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu

HK                  Hadtörténemi Közlemenyek, Budapesta

IDR                 – Inscriptiones Daciae Romanae, Bucureşti

ILS                  – Inscriptiones Latinae Selectae

IPEK               – Jahrbuch für Prähistorische und Etnographische Kunst, Berlin

ISM                – Inscriptiones Scythiae Minoris, Bucureşti

Istros              Istros. Muzeul Brăilei, Brăila

ITSR               Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu

JKKCEB        Jahrbuch der Keiserlich Königlichen Central Commision zur Erforschung  und Erhaltung der Baudenkmäler, Viena

JNG                Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte

JSK                Jahrbuch des Siebenbürgischer Karpatenvereins, Braşov

LNMDR        The Late Neolithic of the Middle Danube Region, Timişoara

Lucrări ştiinţifice – Lucrări ştiinţifice ale Institutului Pedagogic Oradea

Marisia           Marisia. Studii şi materiale, Târgu Mureş.

MCA               Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.

MKKZEB      Mitteilungen der Keiserlich Königlichen Zentralkommision zur Erforschung  und Erhaltung der Baudenkmäler

OmCD            Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Bucureşti, 1960

OrăştieFD      – Orăştie. Fragmentarium documentar. Orăştie (1995)

Peuce              Peuce, Tulcea

Pontica            Pontica, Constanţa

Potaissa          – Potaissa, Turda

PZ                    Prähistoriche Zeitschrift, Berlin

RI                    – Revista istorică, Bucureşti

RIM                – Revista de istorie militară, Bucureşti

RIU                 – Die Römischen Inschriften Ungarns, Budapesta

RMMI            – Revista muzeelor şi monumentelor istorice, Bucureşti

SAA                –Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi

Sargetia          Sargetia. Acta Mvsei Devensis, Deva

SBAA              – Schriften der Balkankommisssion. Antiquarische Abteilung, Viena

SC                   Studii Clasice, Bucureşti

SCA                Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti

SCIV(A)          – Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti

SCN                Studii şi cercetări numismatice, Bucureşti

SCS                 – Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria istorie–filosofie, Bacău

SCSS              Studii şi cercetări ştiinţifice, Sibiu

SCSMI           – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de Istorie, Bucureşti

SDT                – Siebenbürgische Deutsche Tageblatt, Sibiu

SIT                  – Studii de istorie a Transilvaniei. 1 (1994) Cluj; 2 (1995–1996), Cluj – Oradea

SMMIM        – Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, Bucureşti

SRH               – Scriptores rerum Hungaricarum, I-II, Budapesta

StComB          Studii şi comunicări Brukenthal (seria arheologie–istorie), Sibiu

StCom–Sf. GheorgheStudii şi comunicări, Sfântu Gheorghe

StComSM       Studii şi Comunicări. Satu Mare, Satu Mare

SV                   Siebenbürgiche Vierteljahrsschrift,

ThD                 – Thraco–Dacica, Bucureşti

Tib–StComCar           – Tibiscum. Studii şi Comunicări de etnografie şi istorie, Caransebeş

UJ                   – Ungarischer Jahrbuch, Budapesta

UKB               – Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbüngen, Braşov – Sibiu

VCRCC          – The Vinča Culture, its Role and Cultural connections, Timişoara (1996)

Ziridava          – Ziridava, Arad

ZSL                 – Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg