Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS III

Varianta electronică

ISSN 1583-1817

Editura Economică – Sibiu 2004

Sabin Adrian LUCA (redactor şef)

Zeno-Karl PINTER, Marin CÂRCIUMARU, Nicolae URSULESCU

Secretariatul de redacţie: Ioan Marian ŢIPLIC, Silviu Istrate PURECE

Membrii de onoare:

Prof.univ.dr. Paul NIEDERMAIER (membru corespondent al Academiei Române)

Prof.univ.dr. Thomas NÄGLER

Prof.univ.dr. Gheorghe LAZAROVICI

 Tehnoredactarea computerizată: Sabin Adrian LUCA, Ioan Marian ŢIPLIC

Responsabilitatea ştiinţifică a conţinutului textelor revine autorilor.

.

varianta full-text - fisier

Acta Terrae Septemcastrensis I

Acta Terrae Septemcastrensis II

Acta Terrae Septemcastrensis IV

Acta Terrae Septemcastrensis V

Acta Terrae Septemcastrensis V.1

CUPRINS / Content
 
STUDII ŞI ARTICOLE / Studies and Articles
Arheologie preistorică / Prehistorical archaeology.

 

1. Cornelia-Magda LAZAROVICI,  Gheorghe-Corneliu LAZAROVICI, Noi săpături arheologice la Ruginoasa - Dealul Drăghici. Partea I: arhitectura. (with english abstract:The New archaeological research at Ruginoasa-Dealul Drăghici

Part I, Architecture)

 

2. Florin GOGÂLTAN, Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra habitatului preistoric (I). ( with abstract in german: Tellsiedlungen im Vorderen Orient und im Karpatenbecken.Eine vergleichende Kurzübersich über das Siedlungswesen -I)

 

3. Claudia PANKAU, Noi contribuţii privind locuirea hallstattiană timpurie de la Mediaş, Transilvania, România. (with abstract in german: Neue Studien zur älterhallstattzeitlichen Besiedlung in Mediaş / SiebenbürgeN)

 
Studii clasice. Arheologie greco-romană şi daco-romană
Clasical Studies. Roman and Greek Archaeology.

 

4. Alexandru Gh. SONOC, Alexandru GRIŞCAN, Noi consideraţii cronologice şi etnoculturale asupra unui mormânt de înhumaţie în sarcofag de formă trapezoidală din cărămizi de la Micăsasa (jud. Sibiu).(with abstract in german: NEUE CHRONOLOGISCHE UND ETHNOKULTURELLE BETRACHTUNGEN BEZÜGLICH EINES TRAPEZFÖRMIGEN SARKOPHAGS AUS ZIEGELSTEINEN VON FEIGENDORF/MICĂSASA (KR. HERMANNSTADT

 

5. Silviu Istrate PURECE, Prezenţa imitaţiilor de tip Macedonia Prima pe teritoriul Daciei.  Probleme metodologice (with abstract in English)..

 

Medievistică. Arheologie medievală

Medieal studies. Medieval archaeology

 

6. Aurel DRAGOTĂ, Cosmin Marcel ORIAN, Isabela BĂBUŢ, Anita Sabina NICULESCU, Antonia Petronela COSTEA, Marius BREAZU,  Cercetări arheologice la Alba Iulia-Spitalul Veterinar şi Canton C.F.R. (1961-1962).(with abstract in english: Archaeological Researches to Alba Iulia Spitalul Veterinar and Canton CFR, 1961-1962)

 

7. Ioan Marian ŢIPLIC, Caracteristici tipologice ale  fortificaţiilor din pământ şi lemn din Transilvania sec. X-XIII. (with abstract in english: Typological characteristics of earth and wood fortifications from Transylvania in 10th-13th C. )

 

8. Dan-Alexandru POPESCU, Occidentul medieval între cele două mari „B”-uri: biblia şi bursa.(abstract in french: L’Occident médiéval entre deux grands B: la Bible et la Bourse)

 

Recenzii şi note de lectură

 

Marin CÂRCIUMARU- Replică la o penibilă „recenzie”.

Maria Emilia CRÎNGACI-ŢIPLIC - Sabin Adrian Luca, Zeno-Karl Pinter, Der Böhmerberg bei Broos / Orăştie: eine archeologische Monographie, (Bibliotheca Musei Apulensis XVI), Editura Universităţii „Lucian Blaga“, Sibiu, 2001.

 

Lista Abrevierilor Bibliografice

 

copyright: Institutul pentru Cercetarea si Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvanean in Context European, 2002-2005. Please see the copyright information and use of articles conditions.

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/