Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS II

ISSN 1583-1817

Editura Economică – Sibiu 2002

Colegiul de redacţie: Sabin Adrian LUCA (redactor şef), Zeno-Karl PINTER, Marin CÂRCIUMARU, Nicolae URSULESCU.

Secretariatul de redacţie: Marian I. ŢIPLIC, Silviu Istrate PURECE.

Membrii de onoare:

Prof.univ.dr. Paul NIEDERMAIER (membru corespondent al Academiei Române), Prof.univ.dr. Iuliu PAUL, Prof.univ.dr. Thomas NÄGLER, Prof.univ.dr. Gheorghe LAZAROVICI

Tehnoredactarea computerizată: Sabin Adrian Luca.

Responsabilitatea ştiinţifică a conţinutului textelor revine autorilor.

Download ACTA 2

 

Acta Terrae Septemcastrensis I

Acta Terrae Septemcastrensis III

Acta Terrae Septemcastrensis IV

Acta Terrae Septemcastrensis V

Acta Terrae Septemcastrensis V.1

Download ACTA 2

CUPRINS / Content
 

1. Cuvânt înainte.

2. Necrolog. Profesor universitar doctor Nicolae BRANGA.

 
STUDII ŞI ARTICOLE / Studies and Articles
 
Arheologie preistorică / Prehistorical archaeology.

 

3. Adrian GEORGESCU, Gabriel ROTAR, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Sibiu (I).()

4. Sabin Adrian LUCA, New discoveries of the Neolithic and Aeneolithic fine arts at Tărtăria and Lumea Nouă, Alba County, and matters concerning their typology and chronology.

5. Florin GOGÂLTAN, Tell-urile epocii bronzului în Bazinul Carpatic. Probleme de terminologie.

6. Andrei Gonciar, Stephen Batiuk, Geomorfologie şi topografie digitală a sitului Gorgan–Apoldul de Jos.

 
Studii clasice. Arheologie greco-romană şi daco-romană
Clasical Studies. Roman and Greek Archaeology.
 

7. Claudiu MUNTEANU, Repertoriul descoperirilor monetare de tip PROVINCIADACIA .

8. Silviu Istrate PURECE, Date despre trei noi descoperiri monetare. Două tetradrahme de imitaţie din judeţul Olt şi un denar roman imperial din judeţul Sibiu.

9.. Alexandru Gh. Sonoc, Câteva consideraţii în legătură cu organizarea spectacolelor publice şi percepţia luptelor cu fiare şi de gladiatori în Moesia Inferior, Regatul bosporan şi în Dacia romană.

 

Medievistică. Arheologie medievală

Medieal studies. Medieval archaeology

 

10. Ioan Marian ŢIPLIC, Hotar, graniţă şi / sau frontieră în evul mediu timpuriu.

11. Thomas NÄGLER, Evoluţia demografică a Biertanului.

12. Anca Niţoi, Observaţii privind evoluţia armamentului şi echipamentului  militar reflectat în pictura altarelor transilvănene (sec. XV-XVI).

13. Dana HRIB, Individualizarea Florenţei în contextul oraşelor Italiei secolului al XV-lea.

14. Octavian Tătar, Consideraţii privind biserica medievală catolică de la Gârbova de Jos, judeţul Alba.

 

Recenzii şi note de lectură
Notices.

15. Marin CÂRCIUMARU, Replică la o „recenzie”.

17. Precurtări bibliografice.

Download ACTA 2

copyright: Institutul pentru Cercetarea si Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvanean in Context European, 2002-2005. Please see the copyright information and use of articles conditions.

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/