Institutul Pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS II

ISSN 1583-1817

Editura Economică, Sibiu 2003

Autor: Sabin Adrian Luca

pag.(pages): 9-11.

 

Profesor universitar doctor Nicolae BRANGA

1 septembrie 1939 – 26 noiembrie 2002

 

In Memoriam

 

Profesorul Nicolae BRANGA s-a născut într-o zi care avea să marcheze nu numai propriul destin, ci şi cel al omenirii, 1 septembrie 1939. Locul naşterii sale, Dobârca, este înconjurat de aura ţinutului Mărginimii Sibiului, zonă bogată, cu oameni muncitori şi cuminţi.

Educaţia sa se realizează sub semnul treptelor obligatorii ce se cer parcurse de fiul unui ţăran avut din sudul Ardealului. După studiile primare de la Dobârca, N. BRANGA urmează cursurile liceului teoretic „Horia, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, unitate de elită a învăţământului preuniversitar românesc. Vin mai apoi cursurile Facultăţii de istorie şi filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1962-1967), profesorul fiind aplecat spre studiul istoriei antice. Studiază cu marii profesori ai universităţii clujene: Kurt HOREDT (Istoria comunei primitive şi Introducere în arheologia generală); Mihail MACREA, Constantin DAICOVICIU şi Hadrian DAICOVICIU (Istoria veche a României) şi Nicolae LASCU (Istoria antică universală). Obţine titlul de licenţiat în ştiinţe istorice cu lucrarea: Cultura spirituală a daco-geţilor.

După absolvire profesorul N. BRANGA lucrează un an la ziarul Tribuna Sibiului şi, mai apoi, la Muzeul Brukenthal (1968-1974) unde realizează cercetări arheologice orientate spre cunoaşterea fermelor romane din zona Miercurea Sibiului – Apold – Dobârca.

Spiritul său intelectual, viu şi fin, l-a impus între primii sibieni care s-au titularizat la nou-înfiinţata secţie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca care s-a născut, prin Facultatea de Filologie şi Istorie, în anul 1969, la Sibiu. Profesorul N. BRANGA s-a angajat la această facultate în anul 1974. Aici şi-a continuat cercetările arheologice şi a predat cursuri şi seminarii axate în principal pe istoria veche universală şi arheologia şi epigrafia greco-romană.

La 11 februarie 1981 şi-a susţinut lucrarea de doctorat cu tema: Ateliere de ceramişti din Dacia romană, sub coordonarea profesorului I. I. RUSU, în cadrul Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca.

Vremurile grele pentru intelectuali şi ideea de Universitate s-au arătat şi pentru colectivul universitar sibian. În anul 1984 s-a hotărât încetarea activităţii secţiei umaniste de la Sibiu ceea ce a făcut ca mare parte dintre profesori, între care şi N. BRANGA, să se transfere la alte instituţii de cultură sau cercetare. Regretatul nostru fost coleg a ajuns la Baza de cercetări a Academiei Române de la Sibiu, Institutul de cercetări socio-umane.

În anii 1985 şi 1988 întreprinde călătorii de documentare în Grecia, mai precis la Atena.

Nu a durat mult până când învăţământul superior a fost repus în drepturi în oraşul de pe Cibin. Chiar dacă mulţi îi spuneau: „De ce rişti din nou ?”, profesorul N. BRANGA a ales drumul plin de neprevăzut şi satisfacţii al carierei universitare. Poate fi numit – în consecinţă – unul dintre cei care au reîntemeiat Universitatea sibiană în forma ei de astăzi. Astfel că, din anul 1990, devine conferenţiar la Facultatea de Litere, Istorie şi Drept. În aceşti ani de nou început, profesorul N. BRANGA a ocrotit tinerii care au venit la noua facultate prin binecunoscutul său stil direct, tranşant şi înţepător. În spatele afirmaţiilor sale se ascundea, de cele mai multe ori, adevărul – supărător pentru mulţi, dar necesar pentru stadiul în care se afla, şi – din păcate – se mai află încă şi astăzi, societatea noastră.

Cursuri şi seminariile de după anul 1990 sunt cele de Istorie veche universală, Arheologie romană şi, la studii aprofundate, Demografie şi geografie istorică. De asemenea, coordonează grade didactice sau este preşedintele unor comisii constituite în acelaşi scop.

Vârsta şi starea precară a sănătăţii nu îi mai permit, din păcate, continuarea cercetărilor arheologice de teren. Aplicaţiile practice de acest fel au fost preluate, însă, de mai tinerii săi colegi.

În anul 1990 se documentează în Germania, la München.

Spiritul său puternic – de multe ori polemic – îl pune în situaţia de a organiza întruniri ştiinţifice cum ar fi cea numită Calea lui Traian sau Marcus Ulpius Traianus conditor Romaniae. De asemenea devine sau continuă să fie membru al colectivelor de redacţie la reviste sau ziare cum ar fi: Tribuna Sibiului; Studii şi comunicări Brukenthal, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Casa, Hermanstatder Vort şi Acta Terrae Septemcastrensis.

În anul 1996 este numit profesor la Catedra de Istorie antică şi medievală, ca o recunoaştere a activităţii sale didactice şi ştiinţifice prodigioase. Amintesc doar faptul că a publicat studii şi articole ştiinţifice în Apvlvm, Studii şi comunicări Brukenthal, Sargetia, Transilvania, Traco-Dacia, Forschungen zur Volks- und Landeskunde şi Revista de studii clasice sau publicistică istorică în Tribuna. Alte realizări ştiinţifice de ţinută din această perioadă sunt cărţile: Aspecte şi permanenţe traco-romane, Timişoara, 1978; Urbanismul Daciei romane, Timişoara, 1980; Italicii şi veteranii din Dacia, Timişoara, 1980; În lumea faraonilor, Bucureşti, 1990; Memoria antichităţii, Sibiu, 1994; Asociaţii de meseriaşi, bancheri şi negustori în Dacia romană, Sibiu, 1995 sau traducerea realizată de Mircea IVĂNESCU şi prefaţată de N. BRANGA: M. Finley, Democraţie antică şi democraţie modernă, Sibiu, 1995.

Din anul 1996 ajunge şeful Catedrei de istorie antică şi medievală din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică şi membru al Senatului universităţii. După aceasta profesorul N. BRANGA dă dovada şi măsura maturităţii sale intelectuale şi mai publică o serie de cărţi: Egiptul antic, Sibiu, 1998; Veteranii romani de la gurile Dunării, Sibiu, 1999; Aristotel. Istoria şi teoria formelor de guvernare, Sibiu, 2000; Deschiderile Romei, Sibiu, 2001.

Din anul 1999 profesorul N. BRANGA a primit dreptul de conducere doctorate în domeniul Istorie.

Din păcate, anii de după acest moment se află sub spectrul bolii sale care s-a dovedit necruţătoare, până la urmă.

Simplu ca om, dar sofisticat ca intelectual, profesorul N. BRANGA a adunat în jurul său energii tinere şi libere de ideile preconcepute ale trecutului nostru apropiat, emulii săi fiind selectaţi dintre cei mai buni studenţi. Ideile ce se schimbau cu prilejurile întâlnirilor, de cele mai multe ori informale, ţineau de esenţa gândirii cu privire la antichitate sau, uneori, şi de realităţile, de cele mai multe ori crude, din punct de vedere economic ale societăţii în care trăim, pentru intelectualii universitari şi nu numai.

Drag profesor şi prieten, ştiu că acolo unde ai ajuns acum te odihneşti, în sfârşit, şi te uiţi cu acelaşi interes viu la vânzoleala neobosită şi nesfârşită a vieţii. Ai urmat ductul vieţii, firesc şi simplu, fiind întotdeauna pe „creasta valului” ca o condiţie necesară pentru orizontul cultural larg deschis la care ai ajuns. Ne-ai lăsat cu durere în suflet pentru că te-ai despărţit prea timpurii de această lume.

În spatele vorbelor mele stă multă tristeţe. Îţi transmit cu acest prilej ultimul omagiu din partea studenţilor şi colegilor.

 

Să te odihneşti în pace!

 

Sabin Adrian LUCA