Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS II

ISSN 1583-1817

Editura Economică, Sibiu 2003

Autor: Marin Cârciumaru

pag.(pages): 227-232.

 

RECENZIE

 

 

REPLICĂ LA O „RECENZIE”

 

În numărul 1 al revistei „Studii de preistorie” a văzut lumina tiparului, la rubrica „Recenzii”, contribuţia lui Adrian Doboş (A.D. în continuare) „Marin Cârciumaru, Peştera Cioarei-Boroşteni. Paleomediul, cronologia şi activităţile umane în paleolitic, Târgovişte, 2000”.

Încă de la început, dorim să salutăm apariţia acestei noi reviste, cu speranţa că, în viitor, colectivul de redacţie va înţelege şi va dovedi capacitatea să-şi câştige prestigiul, la care bănuim că aspiră, cu mai mult discernământ în alegerea materialelor publicate. Subliniem acest aspect cu atât mai mult că cât respectivul colegiu de redacţie nu a avut inspiraţia de a-şi lua o minimă măsură de precauţie, specificând că nu îşi asumă responsabilitatea asupra conţinutului contribuţiilor publicate, decât voalat, într-o scurtă prefaţă semnată de Silvia Marinescu-Bâlcu.

În ceea ce ne priveşte, trebuie să ne recunoaştem adânca ignoranţă, dat fiind faptul că, pentru noi, numeroasele contribuţii ale domnului A.D. în domeniul cercetării paleoliticului sunt complet necunoscute. Regretăm sincer această situaţie şi ne exprimăm convingerea că debutul său a fost, fără îndoială, altul. În situaţia în care ne înşelăm, şi asistăm într-adevăr la primul pas al unei cariere pe care o dorim strălucită, suntem nevoiţi să sprijinim acest temerar efort cu câteva condescendente precizări.

Materialul pe care îl semnează tânărul nostru coleg se doreşte a fi numit recenzie şi are suficiente note critice, chiar de „punere la punct” a unor deficienţe ale acestei lucrări colective, care a fost doar coordonată de către Marin Cârciumaru. Din păcate, dorinţa lui A.D. de a aduce anumite corecturi acestei lucrări a dezvăluit mai degrabă lipsa sa de experienţă, limitele sale în înţelegerea problemelor ridicate de cercetarea arheologică într-o peşteră, ca şi o dorinţă obsesivă de a critica, cu orice preţ, activitatea unor specialişti experimentaţi. Deşi nu înţelegem în ce măsură suntem noi responsabili de frustrările sale, ne vom referi în continuare la acele paragrafe incriminate de A.D. şi considerate drept “inexactităţi” în cadrul lucrării.

A.D. îşi începe ghirlanda de erori prin afirmaţia că am fi plasat greşit Peştera Cioarei pe un loc necuvenit ca importanţă, în ceea ce priveşte cantitatea materialului litic, ea fiind depăşită categoric, din acest punct de vedere, de peştera de la Baia de Fier (bănuim că este vorba de Peştera Muierilor, pentru că în preajma acestei localităţi există mai multe peşteri de interes arheologic, de care, probabil,  A.D nu a aflat încă). Amuzant este că, după colegul nostru, această informaţie ar fi trebuit să fie preluată din două lucrări, dintre care una a apărut în acelaşi an cu lucrarea noastră, iar cealaltă se afla încă sub tipar, după cum ne informează, ingenuu, A.D. Felicitându-l pe colegul nostru de încrederea de care s-a bucurat, îi amintim că noi nu am beneficiat de această favoare, informaţia aşteptând să vadă lumina zilei timp de patru decenii, în depozitele Institutului de arheologie “Vasile Pârvan” din Bucureşti.

Lipsa de credit cu care ne gratulează A.D. continuă cu dureroasele sale îndoieli privind planul peşterii, care nu coincide, într-adevăr, cu cel oferit de C.S. Nicolăescu-Plopşor şi C.N. Mateescu, în 1955. Că greşeala ne aparţine este, cu siguranţă o datorie a noastră. Spre dezamăgirea colegului nostru, o scurtă vizită la această peşteră, un teodolit şi puţină atenţie i-ar potoli scepticismul.

Printr-o exprimare şocantă, potrivită unui nespecialist deloc perspicace, A.D continuă să ne încânte cu ignoranţa sa, atunci când ne reproşează că, pentru profilul longitudinal al depozitului, ilustrat în figura 9, nu am specificat dacă pereţii respectivului profil sunt din partea de est sau de vest. Nici nu era nevoie, tinere domn, din moment ce succesiunea secţiunilor este prezentată în partea de sus a profilului desenat, iar arheologii obişnuiesc să citească profilurile cu faţa către ele, şi nu cu spatele, aşa cum lecturaţi dumneavoastră manualele de arheologie sau, poate, de logică. Aceeaşi logică de gimnaziu vă putea ajuta să vă edificaţi şi în privinţa ziselor nepotriviri dintre lungimea secţiunilor şi profilul longitudinal, dacă luaţi în calcul scările diverse şi faptul că fiecare desen a suferit micşorări diverse, pentru formatul tipografic.

Modul delicios în care A.D. reuşeşte să nu înţeleagă nimic din planul unei peşteri ne convinge că nu a participat niciodată la cercetarea unui astfel de sit, ceea ce nu e neapărat grav. Faptul că nu a citit cu atenţie textul pe care îl critică este. Altfel, ar fi putut afla că secţiunea V nu a fost afectată de pereţii de calcar, pentru că stâncile ilustrate în planul general zăceau pe suprafaţa depozitului. Aşa cum am amintit în text, ele au fost îndepărtate tocmai pentru extinderea săpăturii, inclusiv pentru realizarea secţiunii V. În acelaşi text, sprinţarul nostru critic ar fi putut afla că peretele secţiunii I, provenită din săpătura C.S. Nicolăescu-Plopşor şi C.N. Mateescu din 1955, s-a degradat, motiv pentru care, pe planul din figura 8, el apare decalat în raport cu secţiunile vecine. Aceeaşi parcurgere superficială a textului l-a privat pe A.D. de informaţia asupra desprinderii unei mari lespezi de calcar de pe peretele nord-estic, care a afectat implicit şi menţinerea naturală a profilului longitudinal în forma pe care am fi dorit-o. Desigur, înregistrarea grafică a profilurilor, la finele fiecărei campanii de săpătură, ne-a oferit posibilitatea reconstituirii situaţiei reale a profilului longitudinal.

Lipsa de scrupulozitate de care dă dovadă A.D. nu se opreşte aici. Ea îl conduce la raportarea unor fapte inexistente. Astfel, autorul conchide că în profilul longitudinal de la figura 9 nu ar fi reprezentate zonele de întrerupere a depozitului, ca urmare a apariţiei unor pinteni de calcar. La legendă însă, semnul 17 înseamnă calcar, dar probabil că lacunele geologice completează lipsurile instrucţiei sale arheologice. În acest sens, stă mărturie şi utilizarea termenului de „obsidiană”, în locul celui corect, „obsidian”.

A.D. mai reuşeşte o gafă atunci când încearcă racordarea profilurilor longitudinal şi respectiv transversal, chiar dacă invocă secţiunea în care trebuia să se producă acest racord. Autorul consideră că a sesizat o neconcordanţă în înregistrarea grosimii straturilor geologice. Explicaţia este banală: spre dezamăgirea noastră şi luminarea colegului nostru, depozitele de peşteră permit uneori mari variaţii de grosime, niveluri lenticulare, chiar întreruperi ale diferitelor depozite, deci racordarea perfectă a acestor profiluri nu este facilă. Oricât ne-ar păsa de liniştea domnului A.D., ne-ar fi fost greu să unim depozitele în profilurile noastre, dacă hazardul geologic le-a decalat. Prin urmare, înainte de a critica metodele noastre de săpătură şi înregistrare, îi recomandăm  domnului A.D. un stagiu prelungit în cercetarea depozitelor de peşteră. 20 de ani ar fi un început promiţător, cel puţin pentru înţelegerea propriilor limite de interpretare şi pentru temperarea nejustificatului avânt didactic în care se lansează.

A.D. invocă, de asemenea, pentru capitolul privind compoziţia mineralogică, anumite nepotriviri între cifrele din tabelul I şi text. Dacă era puţin mai vigilent, putea observa că în tabel sunt menţionate piesele descoperite în sensul eşantioanelor de rocă, iar în text şi chiar în figura 60, utilajul litic.

Faptul că există o similitudine între  textul  Elenei Terzea din 1987 şi cel publicat în monografie constituie într-adevăr o observaţie interesantă: era, desigur, de aşteptat ca în Peştera Cioarei să fi apărut cu totul alte specii de animale, între 1987 şi anul 2000. Din nefericire pentru A.D., distinsa specialistă şi-a conservat concluziile, confirmate de altfel de un studiu mai complet, aflat sub tipar. În ceea ce priveşte existenţa utilajelor din os, aşa cum afirma iniţial Elena Terzea, studiile tafonomice (ne exprimăm speranţa că nu utilizăm un neologism incomod) efectuate ulterior de doi reputaţi cercetători, M. Pathou şi P. Auguste au eliminat această ipoteză. Regretăm întârzierea acestui studiu, dar el este deja tipărit în Analele Univ. “Valahia”, seria arheologie-istorie, nr.2-3, 2000-2001.

Aflăm cu nespusă uimire, că domnul A.D. este în măsură, cu superioara sa bunăvoinţă, să ofere sfaturi şi asupra interpretării analizelor de polen. Aceste generoase sfaturi sunt oferite unui specialist cu peste 35 de ani de experienţă (adică vârsta pe care o aveţi, la care puteţi adăuga şi anii d-voastră de studiu), cu zeci de studii publicate, multe în reviste de prestigiu din străinătate. Cum ar fi posibilă o polemică între aceşti doi poli, rămâne să vă întrebaţi singur. Pentru început, definiţia palinologiei v-ar fi de folos pentru eliminarea primului strat de ridicol în care v-aţi îngropat. Singura observaţie pertinentă a lui A.D., fără legătură cu palinologia, desigur, este o greşeală de tipar, uşor de ignorat de către un lector competent, chiar critic, pentru care zecile de studii în care faza Nandru 4b succede faza Nandru 4a n-ar fi fost necunoscute. Admirabilă este însă cunoaşterea desăvârşită a alfabetului, ceea ce, în ansamblul competenţelor domnului A.D., nu e puţin lucru.

Cât priveşte datele radiocarbon, în pofida numeroaselor discuţii, acestea apar frecvent atât în variantă BC, cât şi BP, aşa că nu înţelegem nedumerirea criticului nostru. Abilitatea sa în punctarea greşelilor mărunte este însă neegalată, aşa cum demonstrează reperarea inadvertenţei dintre datarea GrN 15051, care apare într-un articol de-al nostru cu vârsta de 23.950±120 BP, iar în cartea recenzată drept 25.950 ±120 BP. Din nou, o greşeală de tipar, pe care autorii o regretă în mai mare măsură ca A.D., este sancţionată fără milă. Discreţia publicistică a domnului A.D ne asigură că dânsul este departe de a cunoaşte acest regret.

În continuare, nu găsim deloc o gravă scăpare în faptul că nu indicăm secţiunea din care s-au colectat probele granulometrice, câtă vreme diagrama respectivă doreşte să exprime compoziţia fiecărui strat în ansamblul său.

A.D. nu se sfieşte să emită acuzaţii privind fapte uşor verificabile, punând într-o lumină neplăcută colectivul de redacţie al revistei, care avea datoria să verifice veridicitatea unor afirmaţii grave. Astfel, colegul nostru afirmă că nu am fi făcut nici o adaptare a textului publicat de noi, împreună cu M. Ulrix-Closset (Cârciumaru/ Ulrix-Closset 1995), şi că am oferit doar o traducere integrală a textului respectiv. Afirmaţii asemănătoare sunt făcute la adresa textului semnat şi de Marcel Otte (Cârciumaru et al., 1995).

Dacă cititorul  îşi imaginează că iresponsabilitatea domnului A.D., indusă de teribilism şi lipsă de experienţă, se opreşte aici, se înşeală. Scăpând din limitele bunului simţ, tânărul coleg ne oferă în continuare o critică stupefiantă, a cărei stupiditate este egalată doar de volumul important pe care îl ocupă în cadrul recenziei. Spre surpriza noastră, A.D. pune pe două coloane două texte, aparţinând unor studii complet diferite, unul publicat de către noi şi M-H. Moncel în L’Anthropologie (Cârciumaru et al. 2000), celălalt redactat în mod special de cercetătoarea franceză pentru monografia noastră, în timpul stagiului de studiu desfăşurat la Târgovişte. Evident, cele două texte nu sunt identice, ca volum, abordare şi structură. Ceea ce este absolut năucitor este că A.D consideră că cele două texte sunt identice, nepotrivirile dintre cele două texte datorându-se unei traduceri greşite!  Firesc, nicăieri nu se precizează o eventuală traducere a textului din L’Anthropologie pentru monografie, şi nici traducerea textului din monografie după alt articol, studiul amplu din monografie fiind redactat împreună cu cercetătoarea franceză în timpul cercetărilor sale. Cum a ajuns domnul A.D. la această înduioşătoare concluzie rămâne un mister. Probabil explicaţia rezidă în întortocheatele cărări ale unei logici paralele celei normale, şi eventual în orbirea unei agresivităţi pe care o crede critică. Fapt este că „nucleul dur” al recenziei, cel puţin din punctul de vedere al volumului pe care îl ocupă, s-a dovedit a fi doar desfăşurarea pe câteva pagini a unei hilare erori. Că revista care găzduieşte o atare ineptă abordare a fost foarte generoasă cu spaţiul tipografic, este o realitate la care editorii ar trebui să reflecteze.

În altă ordine de idei, Roxana Dobrescu a realizat un studiu asupra materialului litic din Paleoliticul superior, material care i-a fost oferit de noi, aşa cum reiese şi din nota infrapaginală de la capitolul respectiv. Introducerea lui în monografie era absolut necesară şi considerăm că, procedând astfel, am contribuit la zestrea bibliografică a colegei noastre, care este departe de a se putea dispensa de un astfel de altruist adaos.

Asupra materialului litic din paleoliticul superior există, într-adevăr, două studii, efectuate de Marcel Otte, reputat profesor de preistorie la Liege, şi respectiv Roxana Dobrescu, cercetător la Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”. Micile inadvertenţe dintre cei doi autori, atât din punct de vedere al tehno-tipologiei materialului, cât şi din cel al încadrării culturale sunt inerente, diversitatea opiniilor putând eventual să stârnească interesul asupra  ansamblului, nicicum critica.  Nu înţelegem cum am ajuns tot noi vinovaţi de acest lucru. Cert este că ne putem exprima optimismul pentru viitorul arheologiei paleoliticului din România, dacă tinerii noştri studenţi la master îşi permit să critice specialişti reputaţi, ca Marcel Otte.

Expozeul făcut de A.D. asupra descoperirilor de ocru, inadvertenţele relevate între tabel şi text, faptul că într-o secţiune sau un strat s-au menţionat câteva grame în plus sau în minus, ni se par total irelevante. Din nou, A.D. nu vede pădurea din cauza copacilor, atitudine de altfel simptomatică pentru virtuţile sale analitice.

În privinţa recipientelor pentru ocru, faptul că A.D. acceptă ideea lui P. Diaconu (1990, 1994), conform căreia ele ar reprezenta speoteme sau speleoteme, ne conduce din nou la bănuiala că are, fără îndoială, mari dificultăţi în mânuirea unor termeni din speologie, pentru că sub aceşti termeni generici se înţeleg o multitudine de forme carstice. Aceste „godets” au fost, de altfel, studiate şi de Sophie de Beaume, care le-a considerat pe deplin autentice, rezultat al intervenţiei umane, şi în mod cert utilizate pentru prepararea ocrului. De altfel, într-un interval de timp pe care îl sperăm cât mai scurt, intenţionăm realizarea unui studiu mai amplu, împreună cu distinsa specialistă franceză, care şi-a manifesta această dorinţă încă de la primul contact cu aceste descoperiri. Probabil că în acest fel vom risipi definitiv îndoielile care vă chinuie pe d-voastră şi pe alţi contestatari din principiu şi neobosiţi, ale căror nume nu mai dorim să le amintim, în ciuda unor surprinzătoare asemănări în frazeologia întrebuinţată.

Despre cultul craniului ursului de peşteră, A.D. prezintă exact îndoielile exprimate şi de noi, însă ca pe o noutate absolută. Probabil a omis că, în încheierea capitolului, noi menţionăm: „dorim să precizăm că, fără a ne declara neapărat partizani ai existenţei cultului craniului ursului de peşteră la populaţiile de neandertalieni care au locuit grotele carpatice, nu putem să rămânem indiferenţi la cele câteva situaţii întâlnite în peştera Cioarei…”. Ne-am obişnuit deja cu talentul deosebit al  d-lui A.D. de a scoate din context nişte afirmaţii, în scopul, de acum evident, de a critica cu orice preţ.

Analogiile privind obiectele de artă, după părerea lui A.D., sunt realizate pe spaţii prea întinse (Moldova, Polonia, Moravia, Slovacia, chiar Siberia). Că nu erau posibile analogii mai strânse nu contează, cum nici exemplele invocate din România (Mitoc, Ţibrinu) nu-i potolesc setea de critică. E greu de înţeles ce anume urmăreşte A.D. prin constatarea sa, dar e clar că nu este pregătit deloc să discute semnificaţia acestor descoperiri. Este însă bine că opinia sa renunţă, în acest caz cel puţin, să se identifice cu punctul de vedere al arheologului Al. Păunescu, care  îşi permite, plonjând în cel mai adânc ridicol, să califice aceste descoperiri drept mistificări, pe motiv că Peştera Cioarei este „prea mică” pentru ele (Păunescu 2000). Această argumentaţie copilărească, care nu poate avea nici o legătură cu maturitatea, fie ea biologică sau ştiinţifică, pune sub semnul întrebării semnificaţia senectuţii acestui specialist. Pe de altă parte, cei câţiva centimetri ai pieselor de podoabă încap foarte bine în zecile de metri cubi ai depozitului din această peşteră, ba chiar ne mândrim că metoda noastră de săpătură ne-a permis să le descoperim. În sfârşit, arheologul respectiv nu este, oricum, la prima greşeală de acest fel. La fel s-a întâmplat şi cu descoperirea picturii rupestre din Peştera Cuciulat, pe care a contestat-o aprig la vremea respectivă, şi pe care o publică, cu nevinovăţie, ca autentică, în Tratatul de istorie a Românilor, recent apărut.

Ne permitem, în continuare, spre informarea tânărului nostru coleg, să îi reamintim ce ne reaminteşte, şi anume accepţiunea pur descriptivă a izocrestiei, aşa cum aceasta este prezentă, în aceeaşi manieră contrasă, şi în textul monografiei. Într-o traducere liberă şi pe înţelesul colegului nostru, presupunând că un stil etnic se poate identifica pe baza opţiunilor tehnice ierarhice, noţiunea de „stil izocrestic” afirmă şi existenţa acestui stil, dar şi principiul metodologic care a făcut posibilă identificarea lui, şi anume identificarea variantelor izocrestice. O sinteză mai potrivită ar fi fost, cu siguranţă, „stilul din punct de vedere izocrestic”, formulă nefericită după umila noastră părere, care ar fi respectat litera definirii iniţiale, dar ne-ar fi determinat să recurgem la inutile precizări. Recunoaştem cu toată modestia că nu am considerat necesar să prezentăm de fiecare dată întreaga argumentaţie a lui James Sackett, extinsă în textul original pe câteva zeci de pagini, şi că am exploatat fără milă posibilităţile pe care le oferă limba română pentru a prezenta sinteza argumentaţiei specialistului american. Argumentaţie pe care, spre deosebire de agerul nostru critic, am preferat să o preluăm din textul original, şi nu din cele ulterioare, cum reuşeşte, printr-un năstruşnic artificiu, tânărul nostru coleg. Cât priveşte valabilitatea acestui instrument analitic, rămâne la latitudinea noastră să o apreciem, până în momentul în care excursurile teoretice ale d-lui A.D. ne vor convinge să renunţăm. Cât priveşte necesara complexitate a discuţiei privind valabilitatea analitică a izocrestiei, suntem convinşi că ea va fi posibilă imediat ce d-nul A.D. îşi va lărgi orizontul bibliografic cu textul original al lui James Sackett. Pe de altă parte, considerăm în continuare că înlănţuirea de opţiuni din cadrul setului litic musterian din Peştera Cioarei (aprovizionare cu materie primă, strategii de reducţie, suporturi şi retuşă), care reiese destul de clar chiar şi pentru un arheolog cu o minimă experienţă, susţine valabilitatea acestei ustensile analitice.

 Cât priveşte criteriile tehnice ale musterianului de tip Quina, recunoaştem greşita încadrare a criteriului legat de habitat între criteriile tehnice şi rămânem îndatoraţi colegului nostru pentru delicateţea savantă cu care ne corectează. Truismul său este, cu siguranţă, pe măsura erorii noastre şi ne oferă o amplă perspectivă asupra profunzimii speculative la care poate ajunge o lectură atentă. Îi rămânem îndatoraţi încă o dată pentru că, spre deosebire de textul lui J. Sackett, ne convinge de cunoaşterea textului lui A. Turq, venind cu precizări explicite pentru consideraţiile noastre - care le acceptă implicit.

 În concluzie, dacă monografia noastră i-a prilejuit o lectură plină de insatisfacţii, suntem convinşi că această nemulţumire se va atenua prin lectura unor opere mai reuşite, efort pe care îl sfătuim să-l inaugureze cândva

 

Marin Cârciumaru

 

 

 

Bibliografie:

Cârciumaru, M., Ulrix-Closset, M., 1995: Paléoenvironnement et adaptation culturelle des Neanderthaliens de la grotte Cioarei ŕ Borosteni, în M. Otte (ed.), Nature et Culture, ERAUL 68, Ličge, p. 141-158.

Cârciumaru, M., Otte, M., Ulrix-Closset, M., 1995, Séquence pléistocčne á la Peştera Cioarei (Grotte des Corbeaux á Borosteni en Olténie), Préhistoire Européene, 7, p. 35-46.

Cârciumaru, M., Moncel, M.-H., Cârciumaru, R., 2000, Le Paléolithique moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni (commune de Peştişani, département de Gorj, Roumanie). Čtude préliminiare de l’industrie lithique, L’Anthropologie, 104, Paris, 2, p. 185-237.

  Cârciumaru, M., Dobrescu, R., 1996, Paleoliticul superior din peştera Cioarei (Boroşteni), SCIVA, 48, 1, p. 31-62.

Diaconu, P., 1994, Iarăşi despre arta rupestră în România, Recenzii şi discuţii arheologice, Călăraşi, p. 183-200.

Diaconu, P., 1990, Despre o carte de artă preistorică cu probleme, SCIV, 41, 1, p. 183-200.

Păunescu, Al., Peştera Cioarei de la Boroşteni (jud. Gorj): o peşteră mică, dar cu descoperiri de „excepţie”, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, Anul V-VI, nr. 5-6, p. 279-292.