Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

 AŞEZĂRI NEOLITICE PE VALEA MUREŞULUI (II)

Noi cercetări la Turdaş – Luncă

I. Campaniile anilor 1992-1995

 

English Title: NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE VALLEY OF THE MUREŞ (II)

NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARSCH AT TURDAŞ–LUNCĂ, I. THE 1992–1995 CAMPAINGS.

Autor: Sabin Adrian LUCA, BIBLIOTHECA MVSEI APVLENSIS XVII, ISBN 973-590-514, Editura Economică, 2001 © copyright: Sabin Adrian Luca, Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

Coperta 1   / Coperta 2
CUPRINS

 

        

Introducere (Romanian) / Introduction (English)

Capitolul I. Mediul geografic

Capitolul II. Istoricul cercetărilor

Capitolul III. Descrierea cercetărilor arheologice sistematice

Capitolul IV. Descrierea materialelor arheologice

a. Industria litică

b. Industria prelucrării osului şi cornului

c. Torsul, ţesutul şi pescuitul.

d. Ceramica culturii Turdaş.

e. Ceramica culturii Petreşti

f. Ceramica culturii Coţofeni.

g. Plastica

g.1. Plastica culturii Turdaş

h. Vase cu semnificaţii speciale.

i. Alte materiale arheologice cu semnificaţie specială.

j. Plastica culturii Petreşti.

k. Plastica culturii Coţofeni.

l. Activitatea metalurgică.

 

Capitolul V. Încadrarea cronologică şi culturală a materialelor arheologice descoperite la Turdaş–Luncă în contextul neoliticului şi eneoliticului românesc

1. Aşezări aparţinând culturii Vinča, faza timpurie, din Transilvania.

2. Elemente liniare timpurii în Transilvania.

3. Neoliticul dezvoltat în Transilvania. Preliminariile culturii Turdaş.

4. Încadrarea culturală şi cronologică a aşezării de la Turdaş–Luncă sau unele date despre începutul eneoliticului în Transilvania.

  1. Cultura Turdaş.
  2. Cultura Petreşti.
  3. Cultura Coţofeni.
  4. Stratigrafia comparată a unor situri din Transilvania

 

 

Explicaţia ilustraţiilor / Explanatory chart of the illustrations

 

Lista 1. Lista hărţilor

Lista 2. Lista planurilor

Lista 3. Lista figurilor

Lista 4. Lista planşelor

Lista 5. Repartizarea materialelor arheologice exemplificate în figuri pe niveluri de locuire, complexe şi suprafeţe sau casete

Lista 6. Lista dispunerii materialelor arheologice în funcţie de repartizarea lor pe complexele arheologice (locuinţe) cercetate între anii 1992–1995 în situl de la Turdaş–Luncă

Lista 7. Lista dispunerii materialelor arheologice cercetate între anii 1992–1995, în funcţie de repartizarea lor pe zonele cercetate şi pe tipurile de unităţi de cercetare ale sitului de la Turdaş–Luncă

Lista 8. Lista dispunerii materialelor arheologice cercetate între anii 1992–1995, în funcţie de repartizarea lor pe nivelurile de locuire ale sitului de la Turdaş–Luncă (zona centrală)

Lista 9. Lista dispunerii materialelor arheologice cercetate între anii 1992–1995, în funcţie de repartizarea lor pe niveluri de locuire ale sitului de la Turdaş–Luncă (zona de vest)

 

Anexa 1. Fondul Zsófia von Torma de la Arhivele Naţionale ale statului – filiala Deva

Anexa 2. Descrierea mineralogică a silexurilor de la Orăştie–Dealul Pemilor, judeţul Hunedoara

 

Hărţi

Planuri

Planşe.

Figuri

Lista abrevierilor bibliografice

Lista prescurtărilor bibliografice

 

 

Google
WWW http://arheologie.ulbsibiu.ro/