CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

Z.

 

Zăgujeni (comuna Constantin Daicoviciu)

1. La 1,5 SE de Zăgujeni, pe terasa din stânga Pârâului Măcicaş, se află o întinsă aşezare neolitică aparţinând culturii Vinča.[1]

2. În spatele staţiei CFR s-au adunat materiale ceramice aparţinând epocii bronzului.[2]

3. În hotarul localităţii s-a descoperit un depozit de bronzuri, la aproximativ 50 m de vestigiile construcţiei de tip villa rustica (Zăgujeni I – seria Uriu-Domăneşti, Bz D-Ha A1).[3]

4. La NE de aşezarea neolitică s-a identificat o construcţie romană, probabil o villa rustica.

Aceasta este completată cu alte construcţii cu suprastructura uşoară.[4]

5. Din hotarul satului provine un denar imperial roman.[5]

 

Zăsloane (comuna Sicheviţa)

1. Punctul Zăsloane.

La ieşirea spre nord din Sicheviţa, la punctul Fântâna cu Cruce, pe terenul lui Balaci s-a descoperit ceramică dacică şi romană târzie (secol IV d.Chr.).[6]

 

Zăvoi (comună)

1. La gară s-au descoperit silexuri. Unele dintre ele par a fi paleolitice.[7]

2. Castrul roman.

În imediata apropiere a cimitirului din comună se află ruinele castrului roman de pământ.

Castrul purta în antichitate numele Agnaviae (?).[8]

 

Zlatiţa (comuna Socol)

1. Punctul Mânăstirea Cusici.

Aflată pe malul din dreapta râului Nera a fost descoperită o necropolă din secolul XVIII d.Chr., dar şi ceramică din secolele XIV-XV d.Chr. şi câteva fragmente ceramice atribuite epocii bronzului.

Aici se pare că a funcţionat o mănăstire prin din secolul XV d.Chr. Se păstrează ruinele bisericii acesteia.[9]

2. Punctul Stari Selo.

Aici se află o vatră medievală cu ceramică de secolul XIV d.Chr., uneori smălţuită.[10]

 

Zorlenţu Mare (comună)

1. Punctele Codru, Dealul Giurii, Icrelişte, Negruşa, Valea Sacă, Sălaşul lui Momac şi Obârşia Alunişului.

Cele şase puncte sunt situate unul lângă altul, pe dealurile de la NE de sat, la o distanţă de aproximativ 4 km de acesta. Aşezarea este descoperită în anul 1892.

Aceasta a fost redescoperită în anul 1961 şi cercetată sistematic între anii 1962-1964. Alte săpături s-au efectuat în anii 1973-1975. Autorii cercetării sistematice consideră că aici există trei niveluri de locuire (I-III).

Situl aparţine epocii neolitice (Vinča B1-2, B2/C).

Aici ar fi şi surse de silex.[11]

 

 

 

 

 

 

 [1] *** 1979, p. 435; Lazarovici 1979b, p. 209.

[2] *** 1979, p. 436.

[3] Gumă 1993, p. 258, 299; 1997, p. 15; Gumă şi Popescu 1992; Szentmiklosi 1995, p. 84.

[4] *** 1982, p. 328-329; Benea et alii 2001a; 2002.

[5] Medeleţ 1994a, p. 294.

[6] Uzum et alii 1973, p. 413; Iaroslavschi şi Lazarovici 1978, p. 256; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Benea şi Bejan 1989-1993, p. 134, 144; Benea 1996b, p. 260.

[7] Petrovszky 1977, p. 460; Jungbert 1985-1986, p. 399.

[8] Bozu 1977; Benea 1994, p. 317; IDR, III, 1, p. 234.

[9] Rusu et alii 2000, p. 285-286; Ţeicu 1998, p. 183-184; 2003, p. 358, 360.

[10] Ţeicu 2003, p. 360.

[11] Popescu D. 1963, p. 452; 1963a, p. 570; Comşa şi Răuţ 1969, p. 3-15; Comşa 1971, p. 86; 1971a, p. 17; 1995-1996, p. 93-96; Lazarovici 1971, p. 22-23, 26; 1973, p. 28, 29-30, 38-41, 46-54, fig. 9-19; 1974, 55-56, 59; 1975, p. 8, 15-18; 1977, p. 25-26; 1979b, p. 209-210; 1994, p. 63, 70-71; Lazarovici et alii 1991, p. 28-29, 61; Stoia 1976, p. 284; Petrovszky 1977, p. 461, nota 227 cu bibliografia veche; Draşovean 1996, p. 34, 114.