CUPRINS

Descoperiri arheologice        

A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, V, Z

 

HOME INSTITUT

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE (I)

Descoperiri din judeţul Caraş-Severin

 

 

Autor: Sabin Adrian Luca

ISBN 973-709-067-5, Editura Economică, 2004.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

Descoperiri arheologice

 

 

J.

 

Jitin (comuna Ciudanoviţa)

1. Punctul Gura Vârghii.

Aici s-au descoperit urme de construcţii nedatate.[1]

 

Jupa (municipiul Caransebeş)

1. În anul 1976 s-a descoperit, în poziţie secundară, un silex încadrabil în paleoliticul superior.[2]

2. Se aminteşte, într-un punct neprecizat, un fragment ceramic vincian.[3]

3. Punctul Triaj.

a. Punctul Jupa-Sud sau Dâmb.

La est de Halta Jupa, dincolo de Triaj, pe terasa a doua a Timişului, la aproximativ 150 m SE de heleşteul din islazul satului s-au descoperit fragmente ceramice din epoca bronzului.

Săpăturile arheologice efectuate aici în anul 1982 au dus la descoperirea unei aşezări neolitice târzii, eneolitice (cultura Tiszapolgár) şi a materiale ceramice din epoca bronzului.[4]

b. Punctul Livezi.

La aproximativ 800-900 m nord de punctul de mai sus, pe marginea aceleaşi terase, s-au descoperit materiale ceramice hallstattiene şi resturi de construcţii romane (villa rustica).[5]

c. La depărtare de 600-700 m nord de aşezarea hallstattiană, pe o terasă mai puţin joasă, la 150-200 m NV de capătul Triajului, s-au adunat fragmente ceramice preistorice, atipice (MC).

d. Peste drumul Caransebeş – Lugoj, în partea opusă a acestor situri, se poate observa ductul unui drum roman.[6]

4. La Balastieră s-a descoperit un celt din bronz.[7]

5. De aici provine o fibulă de tip Peschiera.[8]

6. Benzinăria Theo&Mary.

Aici s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând grupului cultural Balta Sărată.[9]

7. Punctul Zidină.

a. Castrul Tibiscum.

Despre castrul roman se cunosc foarte multe date, el fiind identificat încă de acum două secole.

Amplasat la întretăierea a două dintre cele mai importante drumuri imperiale care legau Sarmisegetuza de Dierna şi Lederata, oraşul şi castrul s-au dezvoltat datorită câmpiei fertile în care se aflau, a poziţiei comerciale şi strategice ocupate.

În anii ce au urmat cuceririi romane a fost construit, în piatră, pe malul Timişului, un castru auxiliar de 102 / 109 m, pentru ca mai apoi, în secolul II d.Chr., să aibă loc o extindere spre vest şi sud a fortificaţiei (aici au staţionat trei trupe auxiliare). Faza de început a castrului este de pământ.

În timpul cercetării sistematice a castrului au fost identificate 3-4 niveluri antice, din care cel mai nou se datează după retragerea aureliană.

O dată cu anul 1985 cercetarea din castrul de piatră s-a axat pe studiul principiei. Aceasta este orientată NE-SV şi are dimensiunile de 36 / 31 m.

Faza de pământ a castrului este cercetată de M. Moga şi, mai târziu, de D. Benea (acesta se găseşte la 1,80-2,00 m adâncime).

Urme arheologice de secol VI-VII s-au descoperit în interiorul castrului de piatră, dar şi în aşezarea civilă.

Cea mai veche ceramică descoperită în castru este dacică.

b. Vicusul militar. Punctul Cetate sau Peste Ziduri.

Iniţial, în apropierea castrului s-au construit ateliere de olărie şi fierărie ale armatei. Mai apoi, aici s-au stabilit familiile soldaţilor, formându-se o aşezare civilă, înspre nord, de-a lungul râului Timiş (punctul La Drum – Zăvoi; Cetate sau Peste Ziduri).

În timpul lui Septimius Severus sau Caracalla aşezarea civilă primeşte rangul de municipium.

Aici s-au cercetat mai multe clădiri cu urme de locuire romană târzie.[10]

8. Din hotar ar proveni un tezaur format din 50 de monede preromane.[11]

9. În împrejurimile localităţii, la balastiera de pe malul din stânga Timişului, s-a descoperit, în mod întâmplător, o spadă medievală.[12]

10. Punctul Sector Cărbunari-Ţigăneşti.

Aici se aminteşte, fără alte precizări, o necropolă medievală (arpadiană), dar şi urme romane (villa rustica).

Aici s-a cercetat o biserică medievală de secolele XIII-XIV d.Chr.[13]

 

 

 

 

 [1] Ţeicu 2003, p. 361.

[2] Petrovszky 1977, p. 438; Benea şi Bona 1994, p. 13.

[3] Petrovszky 1977, p. 438.

[4] Petrovszky 1977, p. 438; Oprinescu 1981, p. 45; *** 1982, p. 324; Medeleţ şi Bugilan 1987, p. 143; Lazarovici 1983a, p. 15; Kalmar 1987-1988, p. 468; Lazarovici et alii 1991, p. 84-85; Luca 1993; Benea şi Bona 1994, p. 13-14; Draşovean 1996, p. 111.

[5] Petrovszky 1977, p. 438; Gumă 1993, p. 291; Benea şi Bona 1994, p. 14; Timoc et alii 2003.

[6] Petrovszky 1977, p. 439; *** 1982, p. 326; Benea şi Bona 1994, p. 14.

[7] Szentmiklosi 1997, p. 22.

[8] Gumă 1993, p. 254, 291.

[9] Rogozea 1998, p. 186.

[10] Mitrea 1963, p. 470; 1963a, p. 595; 1964, p. 577; 1973, p. 412; 1973a, p. 148; Daicoviciu C. 1965; 1966, p. 155; Protase 1967, p. 57; Popescu D. 1965, p. 481; 1965a, p. 598; 1967, p. 530; 1967a, p. 366; 1969, p. 521; 1969a, p. 486; 1970, p. 507; 1970a, p. 447; Moga 1970; 1970b; 1972; 1974; Babeş 1971, p. 376; Isac 1971, p. 112-116; 1981; Morintz 1972, p. 341; 1973, p. 379; Isac şi Stratan 1973, p. 117-118, 120-124, 125-126, 129; Petrovszky şi Russu 1975; Iaroslavschi 1975, p. 358, 360; Bărbulescu 1977, p. 181; Groza 1976, p. 3-5; Moga şi Benea 1977; 1979; Rusu 1977, p. 180; Wollmann 1971, p. 539, 541-542, 552-553; 1977, p. 363-364, 367-368, 373; Branga 1979; Benea 1979a; 1979b; 1980; 1982; 1982a; 1982b; 1983; 1983a, p. 154; 1983b; 1985; 1986; 1990; 1993; 1993a; 1994, p. 313, 317; 1995; 1996; 1996a; 1996b, p. 98-104, 126-140, 267-268; 1997; 1998; 1999, 177; 1999a, p. 41, 43, 54-55, 56-57, 59-60, 70-72, 72-75, 80-81, 114-117, 148-149, 200-204, 206-207, 214-215; 1999-2000, p. 192-193; 2001; 2002, p. 186-190; 2003; Benea şi Bona 1994; Benea şi Bejan 1987-1988, p. 251-252; 1989-1993, p. 138; Benea şi Crânguş 2001-2002; Benea et alii 1996; 1996a; 1998; 2000; 2003; 2004a; Bona şi Petrovszky 1977; Bona şi Pop 1979; 1983; Bona şi Rogozea 1985; Bona et alii 1982; 1982a; 1983; 1985-1986; Pop şi Benea 1981; M. Petrovszky şi Wollmann 1979; Ţeicu 1981, p. 494; 1998, p. 52-53, 78; Petculescu 1982, p. 294; 1983, p. 455, 459; Cociş et alii 1985, p. 247-248, 250; Bălănescu şi Rogozea 1986, p. 219-222; Gudea 1987; Bozu şi El Susi 1987, fig. I/B; Gudea şi Ghiurco 1988, p. 194-195; Medeleţ 1994a, p. 264; Petrescu 1985-1986; 2000a; 2003a; Petrescu şi Rogozea 1990; Rogozea 1988; 1990; Drăgoescu 1995, p. 322, 333; Németh 1996; 1991; Ardeţ L. 1997; 2003; Ardeţ 1993, p. 96; 2000a; Ardeţ şi Ardeţ 2002a; 2003a; 2004, p. 55-63, 73-77, 82; 2004a; Gruia 1995; Crânguş 1995; Timoc 1996; Timoc şi Timoc 1999; Bordea 1996-1998, p. 445; Piso şi Benea 1999; Roman C.A. 2000, p. 102, 106, 117, 118; 2001-2002, p. 131, 134, 143; Rusu şi Alicu 2000, p. 42-49, 102-104, 171; Alicu 2002, p. 220-221, 234-235; Regep 2002, p. 266, 269; Regep şi Timoc 1999-2000, p. 222-224; Pribac 1999-2001; Munteanu 2003, p. 115; IDR, I, 1975, VIII, p. 93-97; IX, p. 97-99; XV, p. 114-118; IDR, III, 1, p. 145-234.

[11] Medeleţ 1994a, p. 264.

[12] *** 1986, p. 352; Pinter 1987, p. 363-365; 1999, p. 142-145.

[13] Ardeţ 1996; Ardeţ şi Ardeţ 1995a; Bordea 1996-1998, p. 444-445; Ţeicu 1998, p. 127; Oţa 2000, p. 162.